T羹k羹r羹kte G羹癟l羹 Ar覺kesici

T羹k羹r羹k 癟ok g羹癟l羹 bir doal ar覺kesici i癟eriyormu.Fransa Pasteur Enstit羹s羹’nde yap覺lan bir 癟al覺mada t羹k羹r羹kte morfinden alt覺 kat daha g羹癟l羹 ar覺kesici etkiye sahip opiorfin adl覺 bir madde bulunmu.Farelerin 繹n ayaklar覺ndan ar覺 verici bir kimyasal覺n verildii 癟al覺mada, bu maddenin 1 gram覺n覺n 3 gram morfin edeeri etki yapt覺覺 g繹r羹lm羹.Bu madde bilinen g羹癟l羹 ar覺kesicilerin yan etkilerini ta覺mayacak yeni bir ilac覺n ortaya 癟覺kmas覺n覺 salayabilir.Bilim adamlar覺 maddenin ar覺 kesici etkisinin dorudan olmad覺覺n覺 da s繹yl羹yor.Etki bi癟imi, v羹cudun ar覺ya kar覺 normalde ilettii mekanizman覺n
s羹resini uzatmak; genel hatlar覺yla, enkefalin ad覺 verilen doal ar覺kesicilerin belli bir s羹re sonunda ger癟ekleen y覺k覺mlar覺n覺 durdurmak.

Kedi-K繹peklerin ocuk Sal覺覺na Katk覺lar覺

Evde kedi k繹pek beslemek, 繹zellikle de 癟ocuk sal覺覺na zarardan 癟ok yarar getiriyormu.al覺malar, halk aras覺nda mide 羹羹tmesi olarak ge癟en ve bulant覺, kusma, ishal, ate gibi belirtilerle kendini g繹steren gastroenterit hastal覺覺n覺n, evinde kedi k繹pek beslenen 癟ocuklarda 癟ok daha d羹羹k s覺kl覺kla ortaya 癟覺kt覺覺n覺 g繹stermi.

4-6 ya aras覺ndaki 1000e yak覺n 癟ocuun izlendii bir 癟al覺maya g繹re, hayvanlarla birlikte yaayan 癟ocuklarda gastroenterit ortaya 癟覺kma olas覺l覺覺 % 30-40 kadar d羹羹yor. Kedi ve k繹pekleri mikrop yuvas覺 olarak g繹rmeyip, tam tersine hayvanlara dokunmak, kedi k繹pek taraf覺ndan yalanmak gerekiyormu.Bu 癟ocuklarda bir t羹r a覺 etkisi g繹stererek ba覺覺kl覺klar覺n覺 gelitiriyormu.Sadece 癟ocuklar deil b羹y羹klerde hayvan beslenen evlerde daha az hastalan覺yormu.Art覺k kendimizi bol bol kedi k繹pee yalatt覺r覺caz.Sokak k繹peklerinden kedilerinden bol birey yok zaten.

Umudum Blog Yard覺m Kampanyas覺

Bu kampanya yakuter taraf覺ndan Bitlis Ball覺ca k繹y羹ndeki bir okula yard覺m toplamak i癟in balat覺lm覺t覺r.Sizde destek olun. Umudum Blog Yard覺m Kampanyas覺

Umudum Blog Yard覺m Kampanyas覺

WWF T羹rkiye Su Kampanyas覺 Balatt覺 “SUYUMUZA SAH襤P IKALIM”

WWF-T羹rkiye (Doal Hayat覺 Koruma Vakf覺), t羹m T羹rkiye’yi kapsayan ve bir y覺l s羹rmesi planlanan bir su kampanyas覺 balatt覺覺n覺 duyurdu. “Suyumuza Sahip 覺kal覺m” 癟ar覺s覺yla geni kitlelere ulamay覺 hedefleyen kampanyayla, suyun doru kullan覺m覺 konusunda fark覺ndal覺k yarat覺lmas覺 ve yap覺lacak yasal d羹zenlemelerle su kaynaklar覺n覺n doru y繹netilmesi hedefleniyor. Kampanyaya 繹zel bir websitesi var: http://www.wwf.org.tr/su/

http://www.wwf.org.tr/fileadmin/media/wwfsu.htmladresinde de suyumuzu nas覺l boa t羹kettiimizle ilgili bir animasyon var. Devam覺n覺 oku »

Google 繹kme Senaryosu ve Yerli Arama Motorlar覺m覺z

Zaman gazetesinin Cumartesi ekindeki bir bal覺k dikkatimi 癟ekti;”Yeni Bir Felaket Senaryosu: Arama Motorlar覺 繹kerse Hayat Durur mu?”.G羹n羹m羹zde istihbarat tekilatlar覺n覺n bile su癟lular覺 vb. tespit etmek i癟in kulland覺覺 arama motorlar覺n覺n 癟繹kmesini d羹羹nemiyorum. Ger癟i bu 癟繹kme ii arama motorlar覺n覺 hedef alan 癟ok youn bir DoS sald覺r覺s覺 olmadan biraz zor olsa da Google’覺n aniden 癟al覺amaz duruma gelmesinin etkileri d羹羹n羹ld羹羹nde b繹yle bir durumun ne kadar b羹y羹k bir felakete sebep olaca覺n覺 tahmin etmek g羹癟 deil.D羹nya 羹zerindeki y羹zbinlerce 繹renci, profes繹r, gazeteci ve daha bir癟ok kii Google’覺n 癟al覺mad覺覺n覺 g繹r羹nce ok olacak. Devam覺n覺 oku »

Osmanl覺’da Donanma

S繹m羹r羹n Osmanl覺’da donanma ile ilgili 繹devim.Kayna覺m覺 hat覺rlam覺yorum herhalde internet ve 癟eitli ansiklopedilerdir.

Bir kara devleti olarak doan Osmanl覺 Beylii, Karesioullar覺, Saruhanoullar覺, Ayd覺noullar覺, Menteeoullar覺 gibi denizci T羹rk beyliklerinin topraklar覺n覺 ele ge癟irince onlar覺n deniz kuvvetleri ve denizci askerlerine de sahip oldu.Osmanl覺lar, Rumeli’ye ge癟ilerinde ve Trakya ile Balkan yar覺madas覺 topraklar覺nda ilerleme ve yerlemelerinde bu deniz g羹c羹nden yararland覺lar.Balkan yar覺madas覺 topraklar覺na iyice yerleince, g羹癟l羹 bir deniz kuvveti gereksinimi bir zorunluluk olarak ortaya 癟覺kt覺.Bu zorunluluun etkisiyle XIV. yy.da Gelibolu, Karam羹rsel, Edincik ve 襤zmit’te ilk Osmanl覺 tersaneleri kuruldu.Bu tersaneler i癟inde en b羹y羹羹, Y覺ld覺r覺m Bayezit d繹neminde Saruca Paa taraf覺ndan kurulan Gelibolu tersanesiydi.XIV.yy. gerek gemi yap覺m覺 gerek denizcilik bak覺m覺ndan Osmanl覺 denizciliinin kurulu d繹nemi oldu.Bu y羹zy覺lda Osmanl覺 Devleti Venedik, Cenova gibi Akdeniz’in denizci devletleri ile yapt覺覺 deniz savalar覺n覺n hemen t羹m羹n羹 kaybetmiti.Osmanl覺 denizciliinin as覺l gelime d繹nemi, 襤stanbul’un fethinden sonra balad覺; parlak d繹nemi, bir bak覺ma alt覺n 癟a覺 ise XVI.yy. oldu.Bu y羹zy覺ldan sonra t羹m Osmanl覺 kurumlar覺 gibi Osmanl覺 denizcilii de bir gerileme s羹recine girdi. Devam覺n覺 oku »

T羹rkler Hakk覺nda S繹ylenmi S繹zler

Bunlar T羹rkler hakk覺nda 羹nl羹 kiiler taraf覺ndan s繹ylenmi s繹zler, ancak hepsinin doruluundan emin deilim.thevotenation.com’daki bir konudan ald覺m ve orada da d羹zg羹n bir kaynak yoktu.Tamam覺n覺n T羹rk癟e terc羹mesini yapmad覺m ama isteyen olursa yapabilirim.

TURKS CAN BE KILLED,BUT CANT BE DEFEATED!(T羹rkler 繹ld羹r羹lebilir fakat YEN襤LEMEZLER.)” – NAPOLEON BONAPARTE

IF WE ENTER HERE WITH 200.000 TANKS WE CAN ONLY GO OUT WITH 2 TANKS!(Buraya 200.000 tank ile girersek sadece 2 tankla 癟覺kabiliriz.) – ADOLF HITLER

LEARN THE TURKISH LANGUAGE,BECAUSE THEY WILL LIVE FOREVER,NEVER TOUCH TURKS UNTIL THEY DONT TOUCH YOU!(T羹rk癟e dilini 繹renin, 癟羹nk羹 T羹rkler sonsuza kadar yaayacak, size dokunmad覺k癟a onlara asla dokunmay覺n.) – HZ. MUHAMMED

GOD HAS AN ARMY IN THE EAST CALLED TURKS.WHEN GOD WANTS TO HAVE VENGEANCE,GOD SENDS THEM ON THE ENEMY(Allah Douda T羹rkler denen bir orduya sahip.Allah intikam almak istediinde, onlar覺 d羹man 羹zerine g繹nderir.) – HZ.MUHAMMED

TURKS,AS A NATION AND RACE,ARE THE MOST HONOURABLE PEOPLE ON EARTH(T羹rkler, ulus ve 覺rk olarak, D羹nyadaki en onurlu insanlard覺r.) – LAMARTINE

I AM AFRAID TO FORGET MY COUNTRY BETWEEN THESE PEOPLE WITH BIG SOULS. COUNTRY IS SAINT,MUCH SAINT,BUT TURKS SAINT TOO,VERY SAINT – COMTE DE BONNEVAL

THE BIGGEST MAKE-UP OF TURKISH LADIES IS THEIR TURKISH BEINGS(T羹rk kad覺nlar覺n覺n en b羹y羹k makyajlar覺 T羹rk olmalar覺d覺r.) – LADY MONTEGUE

TURKS ARE HEROS,NEVER HURT THEIR FRIENDS,BUT THEY BRING BENEFIT.BEING ALLY WITH THIS PEOPLE,CAN MAKE YOU BEAT EVERY DIFFICULTY(T羹rkler kahramand覺r, asla arkadalar覺n覺 incitmezler, ama yarar salarlar.Bu insanlarla m羹ttefik olmak, her g羹癟l羹羹 yenmenizi salayabilir.) – COMENIUS

TURKS LOVE REALITY AND FAIRNESS. THEY WERE ALWAYS FAIR BUT THEY MET A LOT OF UNFAIR THINGS AGAINST THEM(T羹rkler doruluu ve adillii severler.Onlar hep adildiler fakat onlara kar覺 yap覺lan bir癟ok haks覺z eyle kar覺lat覺lar.) – WILLIAM PITT(ENGLISH GOVERNEMENT)

YOU CAN SEE THE PROUD AND TRUST DUE TO THE ARM HE HAS,IN THE EYES OF A TURK – MOLKTE

TURKISH SOLDIER IS BRAVE. THEY LOVE THEIR COUNTRY AND CAN DIE FOR IT ANYTIME – ALBERT EINSTEIN

I WONT MAKE WAR WITH TURKS AGAIN. THEY ARE SO BRAVE AND GOOD PEOPLE – ANDREAS PHITIADES

THERE ARE TWO UNKOWN IN THE WORLD. ONE IS POLES,SECOND IS TURKS – ALBERT SOREL

TURKS HAVE NO FEAR,BUT THEY MAKE FEAR TO OTHERS – SEMAME IBN-I ESRES

I TALK ABOUT TURKS! WHO LOOK LIKE A UNSTOPPABLE STORM,LIGHTNING AND WAVY SEA WHILE ATTACKING THE ENEMY. – TASSO (ITALIAN POET)

A癟l覺kla ilgili bir anket

BT羹rkiye‘de buldum.襤lgin癟 geldi.Ankette tek soru soruluyor ve soru u:

‘L羹tfen d羹nyan覺n geri kalan kism覺ndaki yiyecek eksikliine bir 癟繹z羹m ile ilgili kiisel g繹r羹羹n羹z羹 d羹r羹st癟e belirtiniz.’
Anket b羹y羹k bir baar覺s覺zl覺kla sonu癟lanm覺. 羹nk羹;
Afrika織da insanlar ‘yiyecek’ kelimesinin ne anlama geldiini bilmiyorlar.
Bat覺 Avrupa織da insanlar ‘eksiklik’ kelimesinin ne anlama geldiini bilmiyorlar Dogu Avrupa織daki insanlar ‘kiisel g繹r羹’羹n ne anlama geldiini bilmiyorlar.
Orta Dou織da insanlar ‘癟繹z羹m’羹n ne anlama geldiini bilmiyorlar. G羹ney Amerika織daki insanlar ‘l羹tfen’ kelimesinin ne anlama geldiini bilmiyorlar.
襤srail織deki insanlar ‘d羹r羹stl羹k’ kelimesinin ne anlama geldiini bilmiyorlar.
Ve Amerikada織ki insanlar ‘d羹nyan覺n geri kalan k覺sm覺’n覺n ne anlama geldiini bilmiyorlar.

ark覺 S繹z羹 Aramaya Son

襤nternetten ark覺 s繹z羹 aramak bitti.http://www.lyricsplugin.com adresinden lyrics plugin eklentisini indirin.Bu eklenti Winamp veya Media Player’da 癟alan ark覺n覺n s繹zlerini otomatik olarak sizin yerinize bulacakt覺r.Ayr覺ca www.evillabs.sk/ adresinden de evillyrics eklentisini indirebilirsiniz.Lyrics plugin’in sadece Winamp ve Media Player i癟in s羹r羹mleri olsa da evillyrics eklentisi Winamp, Media Player, iTunes ve daha bir癟ok 癟al覺c覺 i癟in destek sunuyor.Ayr覺ca denemelerimde evillyrics’in ark覺 s繹zlerini bulma konusunda daha iyi olduunu g繹rd羹m.Hatal覺 ark覺 s繹zleri vb. durumlarda ark覺 s繹z羹n羹n bulunduu dier kaynaklardaki s繹zleri indirebilmenizi sal覺yor ve bunun d覺覺nda lyrics plugin’den 癟ok daha gelimi ve fazla 繹zelliklere sahip.Ekran G繹r羹nt羹leri:Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Kaynak

Telekom Kaz覺覺

Youtube’da bizim telekom ile ilgili bir vidyo buldum.Dayanamad覺m koydum bloga.Komik birey.T羹rkTelekom’un ADSL reklam覺n覺n yeni versiyonu(Kurt Telekom):