<

Twitter iletilerim ( 2009-11-27 )

Devam覺n覺 oku »

襤nsanolunun verdii zarar覺 yine zararla telafisi

TV’de ana haber b羹ltenini izlerken bir haber dikkatimi 癟ekmiti. Avustralya’da artan deve say覺s覺 zararl覺 d羹zeye gelince h羹k羹met develeri 繹ld羹rmeye karar vermi. Sa癟mal覺覺n daniskas覺. Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2009-11-26 )

Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2009-11-26 )

Devam覺n覺 oku »

Sony’den 3-D TV planlar覺

Sony azalan TV sat覺lar覺n覺 kendi g繹r羹nt羹 teknolojilerini gelitirmek yerine Samsung ekranlar覺 kullanmalar覺na bal覺yor. 繹z羹m olarak da tabi kendi gelitirdikleri OLED ekranlara yat覺r覺m yapmay覺 ve rakiplerinin daha 癟ok yeni olduu 3-D TV olay覺na oynamay覺 planl覺yor. Devam覺n覺 oku »

Postane kartlar覺 襤talyanlar覺 yakt覺

eitli bilgisayar ya da elektronik hatalar覺na ve sonu癟lar覺na her zaman bay覺lm覺覺md覺r. Mesela bir yaz覺l覺msal hata y羹z羹nden bir telefon kul羹besinden t羹m d羹nyaya 羹cretsiz g繹r羹me yap覺labilmesi gibi falan. Tabi bu seferki durum 癟ok da elenceli deil. 襤talya’da san覺r覺m postanenin kredi kart覺 sistemi veya benzeri sisteminde bir problem oluyor ve 100 art覺k 10000 olarak g繹r羹n羹yor. Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2009-11-25 )

Devam覺n覺 oku »

ReDSeeDS projesi

Bir program yazarken daha 繹nceden binlerce kez kullan覺lm覺 algoritmalar ve kodlar覺 tekrar tekrar yazman覺z gerekebilir. 羹nk羹 bu kodlar uygulama yaz覺l覺rken yaz覺lm覺 ve sonra da kodu yazan覺n proje dosyalar覺 aras覺nda kalm覺t覺r ve derlenen programda da kod kolayca ula覺lamayacak ekilde saklanm覺t覺r. Ancak 癟ou proje i癟in de basit veya kar覺覺k olsun daha 繹nceden gidilmi ad覺mlardan tekrar gidildii ve belki tamamen ayn覺 kodlar覺n tekrardan yaz覺ld覺覺 bir ger癟ektir. Bu ise sadece yaz覺l覺m gelitiriciye bir k羹lfet olarak d繹nmekte, kefedilmi bir aday覺 binlerce kiinin tekrar tekrar kefetmesi demektir. ReDSeeDS projesi ise bu ekilde kod veya algoritmalar覺 bir arada kolayca ula覺lacak ekilde sunmay覺 ama癟layan senaryo temelli bir yaz覺l覺m gelitirme metodu. Devam覺n覺 oku »

I覺kla 癟al覺an ilemciler

Bug羹ne kadarki bilgisayar veya herhangi bir elektronik alette kullan覺lan ilemciler hep elektrik enerjisi ile 癟al覺t覺. Tabi bunlar覺n da belli bir elektrik t羹ketimler var. Ayr覺ca bunlar覺n ilem g羹癟leri artt覺k癟a da enerji t羹ketimleri art覺yor. Gelecein s羹rd羹r羹lebilir bir ekilde gelmesi i癟in ise enerji kullan覺m覺n覺n azalt覺lmas覺 gerekiyor. Bu durumda da g羹癟l羹 ilemciler ve s羹rd羹r羹lebilir ilerleme biraz kar覺t konular olarak kal覺yor. Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2009-11-24 )

Devam覺n覺 oku »