Twitter iletilerim ( 2010-11-20 )

Twitter iletilerim ( 2010-11-19 )

Twitter iletilerim ( 2010-11-19 )

Yar覺ma

Orta 癟ada yaam覺 olan zengin bir kral b羹y羹k bir yar覺ma d羹zenlemeye karar verir. B羹t羹n halka haber verilir. Yar覺ma sonucunda birinciye 繹d羹l verilecektir. Kazanan, 羹癟 繹d羹l aras覺ndan se癟ebilecektir. Halk 繹d羹lleri duyar; be 癟uval alt覺n, krall覺覺n yar覺s覺 ya da kral覺n dillere destan g羹zellie sahip olan k覺z覺! Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2010-11-18 )

Sevgili mazeretlerimiz

Sevgili mazeretlerimiz, sizle sadece kendimizi kand覺r覺yoruz. Hepsi de bir eer ifadesinin arkas覺na 癟ok yak覺覺yor.
Devam覺n覺 oku »

Twitter iletilerim ( 2010-11-17 )

Twitter iletilerim ( 2010-11-16 )

Twitter iletilerim ( 2010-11-15 )

Y羹zleri tan覺mak vs. okuyabilmek

襤nsan y羹zlerini tan覺mak, mesela bir kez g繹rd羹羹n羹z bir y羹z羹 bir s羹re sonra tekrar g繹rd羹羹n羹zde kendisi ile fazla etkileiminiz olmasa bile tan覺mak biraz g繹rsel zekaya bal覺 bir ey ama arat覺rmac覺lara g繹re bu beceri okuma bilelerde bilmeyenlere g繹re daha zay覺f olabilir. Devam覺n覺 oku »