40 bin yabancı İngilizce öğretmeni alımı ile ilgili MEB cevabı

____________________________________________________________________

MEB’in 40 bin yabancı İngilizce öğretmeni alımı ile ilgili bilgi alma başvuruma MEB cevap vermiş. Sanırım konu ile ilgili bir şey yazan herkese aynı dosyayı e-posta eki halinde göndermişlerdir.

 

Sayın İlgili,

 

Yapmış olduğunuz başvuruya yönelik hazırlanan Yabancı Dil Öğretimi Projesi ile ilgili bilgi ve sık sorulan sorulara verilen cevaplar aşağıdadır.

 

İlginiz için teşekkür ederiz.

 

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 

 

İletişimin küresel düzeyde önem kazandığı günümüzde, dünya ülkeleri ile azami entegrasyonun sağlanması, insan kaynaklarının uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye getirilmesi, küresel düzeyde yaygınlaşan iletişim araçlarının kitlesel seviyede kullanılabilirliğinin artırılması ve uluslararası kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmak için her bireyin etkin kullanılan en az bir yabancı dili öğrenmesini amaçlayan bir projedir.

 

Süresi 5 yıl olan bu proje ile;

 

 1. Uygulamanın daha etkin yapılabilmesi için yapısal tedbirlerin alınmasına yönelik mevzuat çalışmalarının yapılması ve yabancı dil eylem planının hazırlanması,
 2. Uluslararası düzeyde akreditasyon ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğretiminde kullanılan program ve materyallerin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi,
 3. İngilizce öğretmenlerinin yeterliliklerini uluslararası düzeye çıkarmak için yabancı dil öğretmeni istihdam kriterlerinin yeniden belirlenmesi ve buna uygun olarak profesyonel ve pedagojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik hizmet-içi ve hizmet-öncesi yüz yüze ve uzaktan eğitim programlarının düzenlenmesi,
 4. Yabancı dil öğretmenlerinin, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon ve akreditasyon programlarına katılımının desteklenmesi,
 5. Deneyim aktarımının sağlanmasına yönelik bir ortamın oluşturulması için 4 sene boyunca 10.000 anadili İngilizce olan yabancı dil öğretmeninin okullarımızda öğretmenlerimize destek amacıyla misafir edilmesi ve 3.000 yabancı dil öğretmenimizin yurtdışında sertifikasyon eğitimlerine tabi tutulması,
 6. Hayatın içinde yabancı dilin daha etkin kullanılmasına yönelik olarak, okullarda yabancı ve Türk öğretmenlerin birlikte çalışacağı okul sonrası, hafta sonu ve yaz tatillerinde eğitimler ve faaliyetler düzenlenmesi ve TRT Okul Kanalı, çizgi filmler gibi tüm görsel medya araçlarının etkin kullanılması ile İngilizcenin önemi konusunda farkındalığın artırılması ve pratik kullanım becerilerinin geliştirilmesi,
 7. Öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitiminde, çağımızın getirdiği uzaktan eğitim, bilgisayar destekli eğitim programları, etkileşimli İngilizce eğitim yazılımları ve internet tabanlı uygulamalar gibi teknolojik imkânların en üst düzeyde kullanılması hedeflenmektedir.

 

SORULARLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 

 1. Türkiye’de atama bekleyen İngilizce öğretmenlerinin durumu ne olacak?

Bu proje, Türk öğretmenlerimizin İngilizce dersine girmesine veya İngilizce öğretmen adaylarının atanmasına engel değildir. Proje kapsamında alınacak kişiler öğretmenlerimize destek olmak amacıyla misafir öğretmen olarak görev yapacaktır. Tek başlarına derse girmeyecekleri için öğretmen ihtiyacına yönelik bir değişiklik olmayacaktır.

 1. Mevcut İngilizce öğretmenleri projeden nasıl etkilenecek?

Okullarımızda görevlendirilecek misafir öğretmenler, öğretmenlerimiz ile birlikte faaliyetler düzenleyecekler ve derslerin işlenmesi sırasında öğretmenlerimize yardımcı olacaklardır.

 1. Neden Yurtdışından öğretmen getirilme ihtiyacı duyuldu?
 • Öğrencilerimizin ana dili İngilizce olan kişilerle tanışıp konuşması için ortam sağlayarak onların yabancı dil öğreniminin önemini daha iyi anlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
 • Ana dili İngilizce olan misafir öğretmenlerimizin katkılarıyla aktif öğrenme ortamları sağlanacak ve öğrencilerimizin telaffuzları daha kolay gelişecektir.
 1. Bu sistemi kullanan dünyada başka ülkeler var mı?

Dünyada birçok ülke tarafından yabancı dil öğretiminde farklı sayılarda “native speaker” yani anadili İngilizce olan kişilerden ve İngilizce öğretim ortamlarından faydalanmaktadır.

 1. Yurt dışından getirilecek olan misafir öğretmenlerin seçiminde hangi kriterler uygulanacak?
 • Anadili İngilizce olan ülkelerinden birinin vatandaşı olmak.
 • İngilizce dili yetkinliğine ve akıcılığına sahip olmak.
 • Lisans derecesine sahip olmak, Pedagojik formasyon eğitimi almış ve uluslararası geçerliği olan İngilizce dil öğretimi sertifikalarından en az 1 (bir) tanesine sahip olmak.
 • Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.
 • Misafir öğretmenlerle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine ters düşmeyeceğini belirten bir etik sözleşmesi yapılacaktır.

 

 1. Toplam kaç misafir öğretmen getirilecek?

Yıllık en fazla 10 bin misafir öğretmen getirilmesi planlanmaktadır. Misafir öğretmenlerle yıllık sözleşme yapılacaktır. Okul memnun kaldığı sürece sözleşme yenilenecektir.

 1. 10 bin misafir öğretmen sayısına ulaşılamazsa ne olacak?

Belirlenen kriterlerden ödün verilmeden üst limit 10 bin olmak üzere ulaşılabilen sayıda misafir öğretmen ile sözleşme yapılacaktır.

 1. Misafir öğretmenler Türk öğretmenlerin yerine mi geçecek?

Misafir öğretmenlerin İngilizce derslerine Türk öğretmenlerle birlikte girmesi, öğrenciler ve Türk öğretmenler için İngilizce konuşma sınıfları düzenlemeleri, müfredat dışındaki İngilizce etkinliklerine yardımcı olmaları hedeflenmektedir. Misafir öğretmenler Türk öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla öğretmenlerimizle birlikte derslere katılacaklar ve not verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerimizde olacaktır. Dersin sorumluluğu öğretmenlerimize ait olmak üzere öğretmenimize destek olacaklardır.

 1. Misafir öğretmenler kaç saat derse girecek?

Misafir öğretmenler tek başlarına derse girmeyecekleri için ders saatleri de beraber çalıştıkları Türk öğretmenlerin programlarına uyacak ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullardaki okul müdürleri tarafından belirlenecektir.

 1. Neden bütün öğrencilere İngilizce öğretilmek isteniyor?

Dünya ülkeleri ile azami entegrasyonun sağlanması, insan kaynaklarının uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye getirilmesi, küresel düzeyde yaygınlaşan iletişim araçlarının kitlesel seviyede kullanılabilirliğinin artırılması, uluslararası kaynaklardan en üst düzeyde yararlanılması ve AB sürecinde bir Türkiye için temel İngilizce öğrenimi önem taşımaktadır.

 

 1. Yurtdışından getirilecek öğretmenler ne kadar maaş alacaklardır?

Misafir öğretmenler okullarımızda çalışan mevcut İngilizce öğretmenlerimizden daha fazla maaş almayacaklardır.

 1. Şu an İngilizce öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler, yeni sisteme nasıl adapte edilecek?

İngilizce öğretmenlerimizin projeye adaptasyonlarını sağlamaya yönelik hizmet-içi, yüz yüze ve uzaktan eğitim programları düzenlenecektir.

 

 

 

 

 1. İngilizce öğretiminde kullanılan eğitim-öğretim program ve materyallerinde herhangi bir değişiklik yapılacak mı?

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde İngilizce öğretimine yönelik olarak kullanılan program ve materyaller, proje kapsamında uluslararası standartlara uygun olarak gözden geçirilecek ve geliştirilecektir.

 1. Ders dışı faaliyetler olacak mı?

Okullarda misafir öğretmenler ve Türk öğretmenlerin birlikte çalışacağı okul sonrası eğitimler ve faaliyetler düzenlenmesi, TRT Okul Kanalı, çizgi filmler gibi tüm görsel medya araçlarının etkin kullanılması ile İngilizcenin önemi konusunda farkındalığın artırılması ve pratik kullanım becerilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Okullarımızda “Dil Kulüpleri” oluşturulacak, öğrencilerimizin ders saatleri dışında da uygulayabileceği bilgisayar destekli eğitim programları, etkileşimli İngilizce eğitim yazılımları ve internet tabanlı uygulamalar geliştirilecektir.

 

7 Yorum

 • Yazan: devletli, 5 Mayıs 2011 @ 4:25 pm

  Böyle olduğunu bilmiyordum. Bence iyi düşünmüşler. Bu uygulamada en çok canı sıkılacak kişilerin ise ingilizce öğretmenlerimiz olacağını düşünüyorum. Zira yüzde doksan dokuzu ingilizce konuşamaz. Hayırlı olsun. Yapılacak daha iyi şey ise ingilizce öğretmeni yetiştiren okullarda adam gibi eğitim yapılmasıdır. Bir insanın ingilizce öğretmeni olup da ingilizce konuşamaması kadar abes bir şey olabilir mi? Türkiye zaten her şeyiyle bir abeslikler ülkesi.

 • Yazan: FeRHaD, 5 Mayıs 2011 @ 10:07 pm

  Durum kesinlikle dediğin gibi abi. Kim sorarsa dört yıllıktan mezun oldum ama, İngilizce’yle ancak yazışabiliyor ve konusunu anlatabiliyorum. Sözlü iletişime geçince işler değişiyor, adamların hiçbiri İngilizce konuşmuyor konuşurken. 🙂 Söylediklerini anlayabilirsem cevap verebiliyorum, ama filmlerinde dizilerinde anlayabilsem de hepsiyle sesli iletişim kolay gelmiyor.

 • Yazan: devletli, 6 Mayıs 2011 @ 8:10 am

  “Native speaker” meselesi çok önemli. Ben ingiliz arkadaşlar edinmiştim. Onlar o zaman tek kelime Türkçe bilmezlerdi. Bu sayede, tabii onlarla bir seneden fazla bir süre irtibatımı hiç kesmeden ingilizcemi çok ilerlettim. Her konuda rahatça sohbet edebilirim. Doğallık ve mecburiyet kadar iyi bir eğitici yok. Yabancı dil böyle öğrenilir. Dil öğrenimi direkt bilinçaltı ile ilgilidir diye kabul edip ona göre bir eğitim sürecinden geçmek lazım. Yüksek şuur, dikkat, zeka, ezber, iyi bilgi bilinçaltını bağlamaz. Bilinçaltı sadece yaşamaktan anlar, böyle öğrenebilir, bir defa öğrendi mi kalıcı olur. Mecbur kaldığın anda gayet rahat konuşabildiğini görürsün. Reflekslerde olduğu gibi etkiye ani tepki gibi, karşında bir yabancı varsa, ingilizce bir şeyler derse sen düşünmeye vakit bulmadan ingilizce karşılıklar anında ağzından dökülür. Böyle olması gerekir. öğrenci teorik bilgilerde boğulmamalı, yoğun doğal pratiklerin içinde teorik bilgilere hasret kalmalı, hep bilgi araştırmalı, pratikteki eksiklerini kapatmalı.

 • Yazan: FeRHaD, 7 Mayıs 2011 @ 2:26 am

  Dili doğal konuşanlar sonradan öğrenenler kadar filtrelemeden konuşuyorlar cümleleri. Bizse tam otomatikleşmediğinden, cümlemizi önce dil bilgisi kurallarına uygun hale getiriyoruz, pragmatikliğine bakıyoruz ve. filtre uyguluyoruz. Mecbur kaldığımızda ya artan adrenalinden filtre de hızlanıyor, ya da başa çıkamayacağını anlayıp filtre de kapanıyor. 🙂
  Ne yazık ki çoğu öğretmenimiz kendini yeterince geliştirmeye hevesli kişiler değil. Hele MEB, bir kez gir, ölene kadar maaş gelsin kurumu. 20 yıl kadar aynı kaynaklarla derse gelen öğretmenler olabiliyor…

 • Yazan: devletli, 7 Mayıs 2011 @ 6:03 pm

  İngiizce “beginner” seviyesinde bile durumu berbat olan kişiler bu ülkede inligizce öğretmeni olarak çalıştılar ve emekli oldular! Ayrıca şimdiye kadar birçok okulda İngilizce derslerine İngilizce öğretmeni olmayan kişilerin girdiğini gördüm. Bunlar gösteriyor ki okullarda amaç eğitim değil. “Biz yaptık oldu” felsefesi milli eğitimimizin bir parçası olmuştur. İngilizce dersleri devam ediyor mu ediyor. Onlara göre mesele tamamdır, sorun yoktur.
  Öte yandan kişilerin sevdiği işi değil para getiren herhangi bir işi yapması eski ve köklü geleneklerimizdendir. Özellikle erkekler, bir yerden para kazanıp ailesine bakmak zorundadır. Böyle olunca da İngilizce öğretmenlerimizde dil zekâsının bile hiç olmadığı sık şahit olduğumuz gerçeklerden biri. Dahası, bu işi sevmiyorlar. Sevgi olsa her İngilizce öğretmeni kendi çapında bir dilbilimci olurdu. Devlet desteklemiyor, maaş az gibi sorunlar gerçek olsa da meslek sevgisini hiç etkilemez. Çünkü insan sevdiği işten para bile beklemez. Tutku ile boş zamanlarını bile o işle ilgili çalışmalar yapmakla geçirir.
  Doğal konuşma yetisini kazanmak zor değil. İlgi, sevgi, merak, tutku varsa bunlar her şeyi getirir. Ben filmlerden bile neler öğrenmiştim neler. İngiliz arkadaşlarım şaşırırdı. Ama şu büyük gerekliliği de hiç göz ardı etmemek gerekir: Öğrendiğimiz şeyler kitaplardan, filmlerden, blog yazılarından, nereden olursa olsun, onları doğal konuşmalarda “native speaker”lar ile sohbetlerde paylaşmak gerekir. Burası çok önemli. Daha önce demiştim, dil konuşma yeteneği bilinçaltına bağlıdır, bu da gerçek yaşantılar ya da en azından tiyatro gibi gerçeğin takliti doğallıktaki uygulamalarla olur. Dil eğitiminde bunlar olmazsa olmaz gerekliliklerdendir. İngilizce dil eğitiminde “Four Skills” olarak: Okuduğunu anlama kavrama, yazma, duyup anlama ve konuşabilme şeklinde dört ana parça vardır. Bizim eğitim sistemimiz ancak ilk ikisini “biraz” verebiliyor. Son birkaç yılda özel okullardaki İngilizce derslerinde bir hayli gelişim var ama yine de çoğunda yetersiz olup kalitesi de okuldan okula değişiyor.

 • Yazan: FeRHaD, 8 Mayıs 2011 @ 2:35 am

  Konuyla ilgili, bir öğretmenimin tecrübesi. http://www.f-blog.info/ingilizce-bilmeden-ingilizce-ogretmeni-olunur-mu/

 • Yazan: tugba tuna, 11 Eylül 2011 @ 1:34 pm

  yurtdışından mezun ingilizce öğretmenlerine denklik versinler önce sonra yabancı ingilizce öğretmeni getirtsinler

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz