Andromnia

____________________________________________________________________

Andromnia, Omnia i900 ak覺ll覺 羹zerinde iletim sistemini 癟al覺t覺rma ama癟l覺 bir proje. Omnia i900, normalde Windows Mobile 6.1 Professional iletim sistemi ile geliyor ve 癟eitli Windows Mobile Professional s羹r羹mleri 癟eitli derleme ROM paketleri ile y羹klenebiliyor. Ancak WM uzun s羹redir g羹ncellenmeyen bir sistem ve de gelecei parlak olarak g繹r羹nen bir sistem olarak 繹ne 癟覺k覺yor. B繹yle olunca da Samsung Omnia i900 gibi bir cihaz 羹zerinde de Android iletim sistemini 癟al覺t覺rmak makul geliyor. B繹ylelikle de birileri Andromnia projesine balam覺 ve belli bir seviye kat etmi.

Andromnia

Andromnia

iletim sistemi a癟覺k kaynakl覺 ve Google’覺n 羹cretsiz sunduu bir iletim sistemi. Tabi 羹cretsiz sunulmas覺 demek herkes istedii gibi kullanabilir demek deil, 癟羹nk羹 iletim sisteminin alt k覺s覺mlar覺nda donan覺m 羹zerinde 癟al覺acak s羹r羹c羹ler var ki, bu s羹r羹c羹leri Google salam覺yor. reticiler gelitiricilerine bu s羹r羹c羹leri yazd覺r覺r ve Android’e de bu s羹r羹c羹ler eklenerek kullan覺l覺r. Omnia’da da durum b繹yle ki Andromnia projesinde de bu konuyla ilgili eksiklikler var hen羹z.

Mesela iletim sistemi a癟覺l覺yor ama tam fonksiyonel olarak 癟al覺am覺yor. 羹nk羹 kamera s羹r羹c羹leri, GPS, Bluetooth, 3G, CDMA, hareket sens繹r羹 ve g羹癟 y繹netimi gibi 繹eler 癟al覺m覺yor. Ancak bunun d覺覺nda sistemi Windows Mobile 羹zerinden bir EXE ile balatabiliyorsunuz. Ve yukar覺da yazd覺klar覺m d覺覺nda genel olarak basit bir deneyimi yaayabiliyorsunuz. Basit dememin nedeni sorunlar覺 nedeniyle her eyi yapam覺yor olmam覺zdan. Hen羹z tam fonksiyonel bir yaz覺l覺m覺 olarak kullanam覺yoruz yani.

Andromnia projesi 羹r羹n羹 Android s羹r羹m羹n羹 telefonunuza y羹klemek basit say覺l覺r. Bunun i癟in masa羹st羹 ya da diz羹st羹 bilgisayar覺n覺zda 癟al覺an Ubuntu gibi bir Linux s羹r羹m羹ne ve 128 MB boyutundan y羹ksek boyutta bir microSD haf覺za kart覺na ihtiyac覺n覺z var.

 1. Kurulum i癟in ilk olarak Andromnia indirme sayfas覺ndan Andromnia’n覺z覺 indirin.
 2. Telefonunuzun My Storage alan覺nda Andromnia ad覺nda bir klas繹r oluturun. Asl覺nda isim tercihe bal覺 farkl覺 bir ey de olabilir, o kadar 繹nemli deil hani.
 3. 襤ndirdiiniz arivden Image, default.txt ve haret.exe dosyalar覺n覺 bu oluturduunuz klas繹r羹n i癟ine kopyalay覺n.
 4. Kullanaca覺n覺z microSD kart覺 Linux iletim sistemi alt覺ndaki bir bilgisayara balay覺n. Linux iletim sisteminin em羹lat繹r 羹zerinde olmas覺 sorun 癟覺karabiliyormu.
 5. Haf覺za kart覺 baland覺 ise sistemden ay覺r覺n, tabi sanal olarak ay覺r覺n, hani fiziksel olarak kart balant覺s覺n覺 kesmeyin, kart覺n s羹r羹c羹s羹 羹zerine sa t覺klayarak 癟覺kacak ay覺rma ya da Unmount se癟eneklerinden ay覺r覺n.
 6. U癟 birim ya da terminal yaz覺l覺m覺n覺 a癟覺p 繹nce unu yaz覺p devam ettikten sonra s羹per kullan覺c覺 parolas覺n覺 da yaz覺p devam edin;sudo fdisk -l.
 7. Kar覺n覺zda bal覺 s羹r羹c羹lerin listesi olacak, oradan haf覺za kart覺n覺z olan s羹r羹c羹y羹 bulup yolunu kopyalay覺n, kopyalayaca覺n覺z ey 繹yle bir ey olacak;/dev/sdb . Yaln覺z kart覺n覺z覺n boyutundan dikkat edin ki bu bir sabit disk ya da farkl覺 bir ayg覺t olmas覺n.
 8. U癟birimesudo mkfs.ext3/dev/sdb yazarak devam edin. Yaln覺z /dev/sdb yerine 繹nceki ad覺mda kopyalad覺覺n覺z veriyi yap覺t覺rabilirsiniz. Bundan sonraki soruya da y, yes ya da e, evet diyerek devam edin. Bu kart覺n覺z覺 EXT3 bi癟iminde bi癟imleyecektir.
 9. 襤lem bittikten sonra kart覺n覺z覺 bir kez PC’den 癟覺kar覺p tak覺n ve sisteme balay覺n. Bundan sonra da arivin i癟indeki rootfs.cupcake klas繹r羹n羹n i癟eriini haf覺za kart覺n覺za kopyalay覺n. Yaln覺z indirdiiniz zaman ve s羹r羹me g繹re isimde farkl覺l覺k olursa rootfs.versiyon eklinde olacakt覺r klas繹r羹n ismi, buna dikkat edin.
 10. Bundan sonra kart覺n覺z覺 telefona balay覺n覺z.
 11. Telefonunuzda bir dosya y繹neticisi ile kopyalad覺覺n覺z Andromnia klas繹r羹n羹n i癟ine girin. Burada heret.exe dosyas覺n覺 癟al覺t覺r覺n. Bundan sonra da Run butonuna t覺klay覺n.
 12. Default.txt dosyas覺ndaki ayarlar d羹zg羹n ise bundan sonra Android iletim sisteminiz y羹klenmeye balayacakt覺r. Ancak, ilerleme durur da balant覺 noktalar覺 ile ilgili (mount vs. bir eyler yazacakt覺r) hatalar olursa ekranda default.txt i癟inde yazan /dev/mmcblk0p0 k覺sm覺n覺 /dev/mmcblk0 olarak deitirerek deneyebilirsiniz. Birka癟 kez ekran karar覺p kalabilir, bataryay覺 癟覺kar覺p yeniden balatt覺m bu durumlarda.
 13. Baka bir sorun 癟覺kmazsa bir s羹re 繹ny羹kleme ekran覺nda beklemeden sonra animasyonlu Android yaz覺s覺 g繹r羹necek ekranda ve Android iletim sistemine merhaba diyeceksiniz. Buradan sonra yapabilecekleriniz size kalm覺.

Andromnia ile ilgili sorunlardan ciddi bir tanesi g羹癟 y繹netimi meselesi ki, ilemci devaml覺 olarak 624MHz h覺zda 癟al覺覺yor san覺r覺m ve de bir ilem de ilemciye y羹kleniyor ki iletim sistemi 癟al覺覺rken arj sadece birka癟 saat dayanabiliyor. Denemelerinizi cihaz覺n覺z覺 arja takarak yap覺n diyeceim, a覺r覺 g羹癟 t羹ketimi ve ilemci kullan覺m覺 cihaz覺 da rahats覺z edecek d羹zeyde 覺s覺t覺yor.

Hen羹z dier s羹r羹c羹ler de tam olarak stabil 癟al覺mad覺覺ndan arama, konuma durumlar覺nda nas覺l bir tepki verecei belli olmuyor. Arama yapmaya balad覺ktan sonra aramay覺 sonland覺rd覺覺mda, ve hatta bataryay覺 癟覺kard覺覺mda bile arad覺覺m 癟almaya devam ediyordu.

Performans olarak da u an i癟in 癟ok baar覺l覺 olduunu s繹yleyemem. Pek 癟ok yerde bekletiyor ve Windows Mobile’覺 aratmad覺覺 yerler de oluyor. Kamera ve dier baz覺 donan覺mlar覺n kullan覺lamad覺覺n覺 tekrar s繹ylemeyeyim.

imdilik benim ilk deneyimim b繹yle. Sistem 羹zerinde bir eyler yapmak i癟in uramaya niyetlenmitim ama bu kadar arj t羹keten bir sistem yerine Windows Mobile’覺 tercih ediyorum u an. Tabi gelecekte sorun d羹zeltilirse ve cep telefonu 繹zellii de stabil hale gelirse dier sorunlar覺na ramen kullanabilirim sistemi.

Bunlar ilgili kaynaklar:

Andromnia projesi sitesi.

Andromnia kurulum k覺lavuzu ve g繹rselleri (Benim yaz覺m basit terc羹mesidir).

Andromnia indirme sayfas覺.