Etiketli yaz覺lar: J2ME

Sonim XP3.20 Quest

Bilirsiniz ki cep telefonlar覺 hassas cihazlard覺r yani yere d羹meyi, suya girmeyi, 羹zerine bas覺lmay覺 pek sevmezler. stelik bunlardan biri olunca siz de 羹z羹l羹rs羹n羹z, 羹stelik sizi 羹zen bu cihaza belki birka癟 milyar lira da vermi olabilirsiniz. B繹yle 羹z羹c羹 durumlara kar覺 Sonim insanl覺覺 d羹羹nerek ta gibi telefonlar yapm覺. Evet ta gibi yere d羹羹r羹n, suya veya tuvalete at覺p 羹zerine boalt覺m yap覺n ya da anayola at覺n 羹zerinden arabalar falan ge癟sin, hi癟 problem deil.
Devam覺n覺 oku »

Java ME kayan yaz覺

Java ME’de Form nesnesi kullan覺larak yap覺lm覺 basit aray羹zlerde de Canvas kullanmadan kayan bir yaz覺 g繹stermek m羹mk羹nd羹r. Kayan yaz覺lar bir reklam, farkl覺 t羹r bir uyar覺 ya da bilgiye dikkat 癟ekmek i癟in kullan覺labilir.
Devam覺n覺 oku »

Java ME bellek durumu istatistikleri

Java ME cep telefonlar覺 gibi d羹羹k miktarda bellee sahip cihazlarda 癟al覺t覺覺ndan bunlarda bellek y繹netimi 繹nemlidir. Asl覺nda Java 癟繹p toplay覺c覺s覺 (Garbage Collector) sayesinde bu ii otomatik yap覺yor ama 癟繹p toplay覺c覺 sadece kullan覺labilir Java bellei dolduunda devreye girip referanss覺z nesneleri siliyor. Bu da uygulamada oyun vs. youn ilemci kullan覺m覺 olan uygulamalarda k覺sa s羹reliine donmaya sebep olabiliyor. Bunu bir miktar kendi kontrol羹m羹z alt覺na almak i癟in bellek durumu bilgilerine ihtiyac覺m覺z olabilir. Veya gelitirdiimiz uygulaman覺n bellek ihtiyac覺 ile ilgili uyumluluunu kontrol etmek i癟in bellek bilgilerine ihtiyac覺m覺z olabilir. Java ME, Java uygulamas覺n覺 kullanabilecei bellek miktar覺 ile ilgili basit iki deeri vermektedir; toplam bellek ve bo bellek miktar覺. Devam覺n覺 oku »

Java’da String Nesnelerini Kar覺lat覺rma

Java programlama dilinde bir癟ok yerde String nesnelerini kar覺lat覺rmam覺z (String comparison) gerekir.String nesnelerinin kar覺lat覺r覺lmas覺i癟in Java dilinde 癟eitli metotlar vard覺r.

public boolean equals(String str)

襤lk metodumuz equals() metodu. Bu metodun kullan覺m覺 繹yle olur;
if(str.equals(“abc”)){}
Bu 繹rnekte str bir referanst覺r ve eer “abc” strnin deerine eit ise metot bir boolean deeri olan true d繹ner. Sonras覺nda da buna dayanarak istediimizi yapt覺rabiliriz. Ayr覺ca kar覺lat覺r覺lacak metinlerdeki b羹y羹k k羹癟羹k harf farklar覺 繹nemli deilse equalsIgnoreCase() metodunu da kullanabiliriz. Devam覺n覺 oku »

Google Mobile Maps Street View

D羹nya’da hayran覺 olduum eylerden biri de Google. Ka癟 y覺ld覺r kullan覺c覺lar覺na neredeyse her t羹rl羹 hizmeti kuru para almadan yap覺yorlar. Bunlar i癟inde daha 繹nceden pek rastlanmam覺 ilkleri de var. Google Maps ve ona son zamanlarda eklenen Street View (Sokak G繹r羹n羹m羹) 繹zellii. Devam覺n覺 oku »

Java Destekli Cep Telefonlar覺

Java Destekli Cep Telefonlar覺 bal覺覺 sitemin ziyaret癟i kay覺tlar覺nda farkettiim bir Google arama terimi. Bunu farkedince bu konuda k覺sa bir yaz覺 yazay覺m dedim.

ncelikle Java Sun Microsystems tarad覺ndan gelitirilmi bir programlamadilidir ve Java Platformda budilde yaz覺lm覺 uygulamalar覺癟al覺t覺rmak i癟in Sun’覺n haz覺rlad覺覺bir platformdur.

Devam覺n覺 oku »