Evrimi çürüten soru

____________________________________________________________________

Soru değil de, sonrasındaki başlıkları güzel. Aynı olaya ayrı yorumları gösteriyor.