Görüyorsanız

____________________________________________________________________

Bu yazıyı görüyorsanız, şu an yeni sunucudan siteyi çekiyorsunuz demektir.