Java’da Operatörler

____________________________________________________________________

Aritmetik operatörler bir program yazarken değişkenlere bir değer atama, matematik işlemleri yapma veya durumları karşılaştırma gibi sık kullanılan görevleri yerine getirmemizi sağlayan operatörlerdir.

Not: = operatörü eşitlik belirten durumlar dışında basit bir atama operatörüdür.

Java programlama dilinde kullanılan operatörler gruplarına göre şunlardır;

Aritmetik Operatörler;

+  Toplama
–  Çıkarma
*  Çarpma
/  Bölme
%  Mod/Kalan
++  Artırma; değeri 1 arttırır
—  Eksiltme; değeri 1 azaltır
+=  Toplama Ataması
-=  Çıkarma Ataması
*=  Çarpma Ataması
/=  Bölme Ataması
%=  Mod Ataması

İlişkisel Operatörler;

Java’da boolean tipinde sonuç döndüren ilişkisel operatörler şunlardır;

== Eşittir
!= Eşit değildir
> Büyüktür
>= Büyük veya eşittir
< Küçüktür
<= Küçük veya eşittir

Bir Tabanlı (Bitwise) Operatörler;

Java’da byte, char, short, int ve long tiplerine uygulanan ve her bit için işlem yapılan operatörler;

& Bit tabanlı VE (AND)
|  Bit tabanlı VEYA (OR)
^ Bit tabanlı YA DA (XOR, exclusive OR)
~ Bit tabanlı DEĞİL (NOT)
>> Sağa kaydırma
<< Sola kaydırma
>>> Sıfır doldurarak sağa kaydırma
&= Bit tabanlı AND ataması
|= Bit tabanlı OR ataması
^= Bit tabanlı XOR ataması
>>= Sağa kaydırma ataması
<<= Sola kaydırma ataması
>>>= Sıfır doldurarak sağa kaydırma ataması

Mantıksal Operatörler;

! Mantıksal NOT (DEĞİL)
&  Mantıksal AND (VE)
|  Mantıksal OR (VEYA)
^  Mantıksal XOR (Logical Exclusive OR)
|| Kısa devre OR
== Eşittir
!= Eşit değildir
&& Kısa devre AND
&= AND ataması
|= OR ataması
^= XOR ataması
?: Üçlü if-then-else

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz