Kategori: resim

Beynimizdeki kelimeler

Bilim ve teknoloji geliiyor. Eskiden m羹mk羹n olmas覺na inanmayaca覺m覺z deil, m羹mk羹n olmas覺 olaca覺 akl覺m覺za bile gelmeyen pek 癟ok ey ger癟ek oluyor yava yava. Bilim kurgu ger癟ek oluyor hani. Bunlardan biri de beynimizle ilgili. Beynimizde kelimelerin sakland覺覺 yerler ortaya 癟覺k覺yor yava yava. Devam覺n覺 oku »

Son bir y覺lda

Bir y覺ld覺r gerek Garmin Vivosmart ile gerek Fenix 3 ile Garmin Connect platformu 羹zerinde kabaca baz覺 yaam istatistiklerimi tutuyorum. 襤statistiklerin 2015 Nisan – May覺s, 2016 Nisan 09 aras覺.

adimlar

Bir y覺lda 3 milyon 700 bin kadar ad覺m atm覺覺m. Yakla覺k 3 bin 450 KM y羹r羹y羹 ve koum var. Ortalama g羹nde 10 bin ad覺m kadar atm覺 ve 930 bin kalori yakm覺覺m. Tabi bu BMR kalorisi a覺rl覺kl覺, aktivitelerle ilgili kalori yok pek i癟inde.

Bir g羹nde en fazla 56 bin ad覺m atm覺覺m. Eskiehir'i batan aa覺 dolat覺覺m bir g羹n hani. Ayn覺 hafta 217 bin ad覺m atm覺覺m, ayn覺 ay da 508 bin ad覺m kadar... Ad覺m hedefini en fazla 14 g羹n tutturmuum...

Bir g羹nde en fazla 56 bin ad覺m atm覺覺m. Eskiehir’i batan aa覺 dolat覺覺m bir g羹n hani. Ayn覺 hafta 217 bin ad覺m atm覺覺m, ayn覺 ay da 508 bin ad覺m kadar… Ad覺m hedefini en fazla 14 g羹n tutturmuum…

Ayl覺k ad覺m deerleri.

Ayl覺k ad覺m deerleri.

Y羹r羹y羹, kou ve bisiklet aktivitesi olarak 1166 KM aktivite kayd覺 yapm覺覺m. Tabi tabi g羹nl羹k y羹r羹y羹ler yok i癟inde, aktivite nam覺na yap覺lm覺 y羹r羹y羹ler treking, hiking turlar覺 vs. var. Ayr覺ca toplamda 14 kilometre kadar y羹kselmiim ama bu sonbahardan beri olan bir istatistik.

Y羹r羹y羹, kou ve bisiklet aktivitesi olarak 1166 KM aktivite kayd覺 yapm覺覺m. Tabi tabi g羹nl羹k y羹r羹y羹ler yok i癟inde, aktivite nam覺na yap覺lm覺 y羹r羹y羹ler treking, hiking turlar覺 vs. var. Ayr覺ca toplamda 14 kilometre kadar y羹kselmiim ama bu sonbahardan beri olan bir istatistik.

Aktivitelere g繹re da覺l覺m.

Aktivitelere g繹re da覺l覺m.

Maks. nabz覺m 200'leri g繹rm羹...

Maks. nabz覺m 200’leri g繹rm羹…

Ve benzeri, vesaire, vesaire b繹yle istatistiklerimi tutuyorum ite…

Garmin Connect hesab覺m

Telegeography 2016 Orta Dou denizalt覺 fiber haritas覺

TeleGeography, karasal ve denizalt覺 襤nternet alar覺 konusunda yap覺p yay覺nlad覺覺 arat覺rmalar ve yay覺nlad覺覺 haritalarla ge癟inen bir hizmet. Son olarak da 2016 i癟in bir denizalt覺 fiber haritas覺 yay覺nlam覺. Haritalar harita olmak ad覺na olduk癟a kabataslak olsa da genel durumu anlamaya yeterli oluyor. TeleGeography 2016 Orta Dou denizalt覺 fiber haritas覺na buradan ulaabilirsiniz. Devam覺n覺 oku »

ConnectIQ i癟in saat y羹z羹 haz覺rlamak kolay m覺?

Connect IQ, Garmin’in ak覺ll覺 spor saatleri i癟in haz覺rlad覺覺 uygulama platformuna verdii ad. Platform uygulamalar, saat y羹zleri, spor aktiviteleri i癟in veri alanlar覺 ve ekran bileenleri i癟eriyor. Haz覺rlad覺覺m birka癟 saat y羹z羹nden sonra baka haz覺rlamak isteyenler de nas覺l haz覺rland覺覺n覺 sormutu. ok detaya girmeden bir cevap vereyim. Devam覺n覺 oku »

ConnectIQ saat y羹z羹 Back To The Future

ConnectIQ platformu i癟in yapt覺覺m ilk olarak DigitsTime ad覺yla yay覺nlad覺覺m, sonradan ismini Gelecee D繹n羹 filminden esinlendiim bir temaya sahip olduu ve indirenler aras覺nda da bu alg覺ya ulaabildii i癟in ismini Back To The Future olarak deitirmeye uygun g繹rd羹m. Devam覺n覺 oku »

ConnectIQ Constellations saat y羹z羹 (watchface)

ConnectIQ platformu i癟in yapt覺覺m Constellations saat y羹z羹 i癟erisinde 26 adet y覺ld覺z tak覺m覺 g繹rseli bulundurmaktad覺r ve her dakika g繹sterilen y覺ld覺z tak覺mlar覺 deimektedir. Saate bak覺ld覺覺nda y覺ld覺z tak覺mlar覺 h覺zl覺 bir ekilde deimekte, ancak bunu tek tak覺m ile deimekte olan bir animasyon ile deitirmeyi d羹羹n羹yorum. Devam覺n覺 oku »

ConnectIQ Colourful saat y羹z羹 (watchface)

ConnectIQ platformunu destekleyen Garmin cihazlar覺 i癟in yapt覺覺m bir saat y羹z羹d羹r. Her dakika farkl覺 bir saat y羹z羹ne sahip olmay覺 olanakl覺 k覺lan bir saat y羹z羹d羹r. Ekran cihaz tipine g繹re farkl覺 ekillerde b繹lgelere b繹l羹nm羹t羹r ve saat ekran覺 her g羹ncellendiinde her b繹lgedeki renk rastgele olarak deimekte ve rastgele renk kombinasyonlar覺 ortaya 癟覺kmaktad覺r. Saate bak覺ld覺覺nda da yakla覺k 10 saniye kadar s羹rekli renk deitirmektedir. Devam覺n覺 oku »

ConnectIQ Bayrak saat y羹z羹 (watchface)

ConnectIQ platformu i癟in yapt覺覺m bayrak temas覺na sahip iki saat y羹z羹d羹r. Biri dijital, biri de analog 繹zelliktedir. 襤kisinde de genel olarak saat harici, tarih, ad覺m say覺s覺 gibi genel deerler yer al覺r. Ayr覺ca dijital olanda bildirim, telefon balant覺s覺, titreim ve alarm g繹stergesi de bulunur. Devam覺n覺 oku »

Turkcell 3G yolculukta video testi

3G 羹zerinden arada TuneIn Radio program覺 ile radyo dinlerim de -繹zellikle 96 kbit h覺zda iken- 癟ok tak覺lma olur. Acaba video da nas覺l olacak diye bir deneme yapt覺m. Denemeyi Samsung Galaxy S5 G900FQ cihaz覺mla Turkcell hatt覺m ile yapt覺m. Cihaz覺m 癟ift ta覺y覺c覺 destekli ve turbo paket ile de 43 Mbit’e kadar kullanma hakk覺na sahibim test esnas覺nda. Test 襤stanbul Anadolu yakas覺ndan Van’a kadar yap覺ld覺 襤stanbul, Amasya, Erzurum, Ar覺, Van g羹zergah覺nda yap覺ld覺. Ancak 3G kapsamas覺n覺n azalmas覺 ve de uyumam nedeniyle Amasya’dan 繹te test s羹reklilii yoktu.

襤stanbul Anadolu yakas覺nda bir yerlerde idi san覺r覺m NTV, Habert羹rk, Cine5 sitelerinin canl覺 yay覺n sayfalar覺n覺 Samsung S5 telefonumda Opera ile a癟覺p ara ara deitirerek izledim. Genel anlamda gayet yeterli idi. Ancak arada k覺sa tak覺lmalar olabiliyordu, bunlar daha 癟ok baz istasyonu ge癟ilerinde oluyordu. Mesela boaz k繹pr羹s羹n羹 ge癟ince birka癟 MB videoyu g繹nderene kadar telefon 4 h羹cre deitirmiti. Her ge癟ite de h覺z a覺r覺 derecede d羹t羹羹nden be on saniyede g繹nderilecek videoyu g繹ndermek yar覺m dakikadan uzun s羹rm羹t羹. Dilovas覺 t羹nelinde de tak覺lmadan sonra yay覺n覺 tekrar etkinletirmek i癟in sayfay覺 yenilemem gerekti.

3G 羹zerinden otob羹s yolculuunda 1080p Youtube testi.

3G 羹zerinden otob羹s yolculuunda 1080p Youtube testi.

Devam覺n覺 oku »

Fibersiz 4G LTE, radyolink teknolojisi

T羹rkiye’de2016’da Nisan’覺nda hizmete girecek olan 4G LTE ebekeleri i癟in operat繹rlerin yat覺r覺mlar覺 devam ediyor. Yaln覺z uzun s羹redir 羹lkede ciddi bir s覺k覺nt覺 olan fiber altyap覺 yetersizlii de kolay kolay 癟繹z羹lemeyecek gibi. Son olarak da Vodafone’dan bir isyan gelmiti.Bundan dolay覺 da LTE ile ilgili endieler duyuluyor. Forumlarda falan ise fiber olmad覺覺 i癟in LTE’ye ge癟ilemeyecei d羹羹n羹l羹yor. Her ne kadar fiber gerekli olsa da fiber altyap覺s覺n覺 belli bir 繹l癟羹de gelitirebilmi olan operat繹rler i癟in eski radyolink teknolojisi hala ciddi bir 癟繹z羹m. Devam覺n覺 oku »