Nasıl Ders Çalışmalı?

____________________________________________________________________

Nasıl ders çalışacağınızı bilmiyor veya çalışıyorum ama yapamıyorum diyorsanız okuyun.
Türkçe Konuları
Kitap okumak Türkçe başarısının en temel gerekliliğidir. Kelime dağarcığının genişlemesi sadece okuyarak gelişir. Bu ise anlama, kavrama ve yorumlama becerilerini arttıracaktır. İlgi alanlarınız ile ilgili kitaplarla başlayın. Okumaktan zevk almak, okuduğumuzla iletişim kurmak yaşamımızı daha da genişletip, anlamlandıracaktır.

Türkçe konuları iki ana bölümde sınıflandırılabilir. Birincisi dilbilgisi, ikincisi anlam. Dilbilgisi konusundaki eksiklerinizi giderin. Daha sonra okuduğunuz bir cümlenin dilbilgisi açısından incelemesini yapın. İçindeki sözcük türleri ve bunların özellikleri, öğeleri, yapısı vb.. Dil iletişimin en temel aracı olduğundan bu konudaki gelişiminiz sizin tüm alanlardaki başarınızı etkileyecektir.

Paragraf soruları uzun ve yorucudur. Dikkat gerektiren bu sorularda çözüm soru kökünün içinde yer almaktadır. Paragraf sorularında dikkat ve konsantrasyonu arttırmak için 200 sorudan oluşan bir paragraf testini ortalama bir hızla hiç ara vermeden çözün. Bu oldukça yorucu bir çalışma olacaktır ama her seferinde dikkat sürenizi ve sorulara olan konsantrasyonunuzu arttıracaktır. Haftada bir kere yapılması yeterlidir.

Türkçe dersine çalışırken uygulanabilecek diğer bir çalışma da “Bu sonuca nasıl ulaştım?” sorusunun cevaplanmasıdır. Elinize 20 soruluk bir test alın. Her sorunun 5 adet seçeneği vardır. Bu seçeneklerden 4’ü neden yanlış?, 1’i neden doğru? Bunu nerden anlıyorum? Bu soruların cevabını yanınızdaki bir arkadaşınıza ispatlamaya çalışın. Bu çalışmada soruların doğru okunabilmesinde ve çeldirici sorularla baş etmede etkili bir yöntemdir.

Diğer bir pratik çalışma önerisi; soru kökünün yeniden yazımıdır. Paragraf sorularında soru kökünü ya da seçenekleri yeniden oluşturmaya çalışın. Siz olsanız bu soruyu nasıl hazırlardınız. Soru oluşturma mantığını kavradıkça sınavlarda yorum gücünüz o denli artacaktır. İyi okumalar..

Matematik Konuları
Tüm sayısal alanlardaki başarının temeli matematik becerisine bağlıdır. Matematikte gösterdiğiniz ilerleme hem sınavları hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracaktır. Matematik bilgi üzerine değil beceri üzerine dayalı bir alandır. Matematiksel düşüncenin gelişmesi için bir süreç gerekir. Bu da çok çalışarak değil düzenli çalışarak kazanılır. Her gün en az 5-10 soru mutlaka çözün. Matematikte konu ile ilgili eksik bilginiz kalmasın. Temel eksiklerinizi tamamlayın. Daha sonra çözümlü soruları inceleyin. Çözümlü sorularla çalışırken acele etmeyin. “Neden bu yöntemi kullanıyor? Neden çözümü bu sırada yapıyor? sorularını cevaplayın. Ezbere formül kullanarak soruları çözmeyin. Mantığınız çözümü kabullenene kadar soruyla ilgilenin. Aynı soruyu farklı yollarla çözmeye çalışın. Bir çok matematik konusu buna imkan vermektedir. Matematiksel kavramların anlamını öğrenin. Pi sayısı nedir? Nasıl hesaplanmış? Mutlak değer nedir? Polinom nedir? …

Düzenli, planlı ve dikkatli çalışın. Basit sorulardan başlayın. Soru çözerken transfer, yorum ve benzerliklerden yararlanın. Kavramları anlayabilmek için ilişkileri ve farklılıkları yorumlayarak bir senteze varın. Ve mümkün olduğunca çok soru çözün. Çözemediğiniz hiçbir soru kalmasın. Çözmekte zorlandığınız yada çözemediğiniz her sorunun cevabını mutlaka öğrenin. Ve sonra sizin o soruyu çözememe nedeninizi anlamaya çalışın. Eksik olan neydi? Gazetelerin zeka bulmacalarını ile zeka oyunlarından ve bilimsel problemlerden oluşan kitapları edinin ve zevk alarak çözmeye çalışın. Başarının ilk kuralı sevmektir.

Geometri Konuları
Geometri dersinde başarı için soruyu doğru bir biçimde görmek gerekir. Bu da çok soru çözerek kazanılabilecek bir beceridir. Tüm geometri konuları birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle sistemli bir çalışma yapın. Konuyla ilgili çalışmalarınızı bitirdikten sonra çözümlü soruları inceleyin. “Nasıl bir ilişki kurulmuş?” “Formül ve bağıntılar ne anlama geliyor? Sonra düzenli olarak soru çözün. Konuların daha iyi anlaşılması için çok sayıda soru çözmeniz gerekir. Üzerinde çalıştığınız bir soruya farklı açılardan yaklaşarak farklı yöntemlerle çözmeyi deneyin.

Sabır geometri için gereken en temel özelliktir. Soru çözmede belli bir düzeye gelince soru ve çözümleri görmeniz kolaylaşacaktır. Bu bir kırılma noktası olarak yaşanır. Bir noktadan sonra soru ve çözümleri sizin için kolaylaşacaktır. O noktaya kadar umutsuzluğa kapılmayın. Eğer kendinize güvenmezseniz başarılı olma şansınız azalacaktır. Buna izin vermeyin.

Fizik Konuları
Fizik biliminin temel konuları mekanik düşünce üzerine kuruludur. Konular sizin için ne kadar somutsa başarı o kadar yüksek olacaktır. Her konuyu grafik ve şekillerle çalışın. Ne kadar görürseniz o kadar iyi anlarsınız. Yaptığınız grafik ve şekiller hakkında yorum yapın. Bilgilerinizi sınayın. Her soruyu mantığınızla kavramaya çalışın. Çözüm bu mantığın üzerine kurulu olsun. Çözdüğünüz her soru düşünme gücünüzü geliştirecektir. Öğrendiğiniz bilgilerin günlük yaşamdaki etkilerini ve yansımalarını çözmeye çalışın. Gözlemlediğiniz olayların fizik yasalarıyla olan ilişkisini düşünün. Düzenli ve sistemli olarak soru çözün.

Kimya Konuları
Temel kavramların çok iyi kavranması gereken bir derstir kimya. Konu ile ilgili bilgilerin iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Çalışırken not tutun ve notlarını görsel hale getirin. Konuların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyin. Sınıf ortamında öğretmenden konuyu dinlemeniz öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Çözümlü soruları inceleyin. Bu sizin soru mantığını anlamanızı sağlayacaktır. Kimya konularında belli bir birikimi yakalamak için düzenli olarak tekrar yapın. Soru çözerek bilgi birikiminizi ve yorum gücünüzü geliştirin.

Biyoloji Konuları
Biyoloji dersinde şekil ve grafiklerden yararlanın. Her bir konu için (Kalıtım – Hücre – Fotosentez ve Solunum – Sistemler – Üreme vb.) bir sayfalık bir grafik oluşturun. Bu grafikte anahtar kelimelerden faydalanın. Böylece konunun bütününü görmüş olursunuz. Bütünden yola çıkarak konun alt konularının birbirleriyle ilişkilerini inceleyin. Nasıl bir ilişki var? Birbirlerini nasıl etkiliyorlar? Konuyu sesli olarak grafik yardımıyla anlatın. (Beyin haritaları bu konuda size çok yardımcı olacaktır.) Belli aralıklarla konu tekrarı yapın. Öğrendiğiniz bilgilerin günlük hayattaki karşılıklarını ve günlük yaşama etkilerini inceleyin, yorumlayın. Çözdüğünüz soruları bir konu çalışma biçimi olarak değerlendirin. Biyoloji konuları diğer fen derslerine göre daha geniştir. Bu nedenle pratik ve yorum güçünüzü arttırmak için bol soru çözün.

Tarih Konuları
“Neden” ve “Sonuç” tarih dersinde anahtar kelimelerdir. Çalıştığınız konu ile ilgili kendinize sorular sorun. “Bu olayı doğuran nedenler nedir? Hangi koşul ve ortamda meydana gelmiştir? Bu olayın neden olduğu olaylar nedir? Hangi olayları doğurmuştur?” sesli olarak konuyu anlatın. Çalıştığınız konuyu kendi sesinizden duymanız öğrenmenizi güçlendirecektir. Çalışırken not tutun. Notlarınız olayların oluş sırasına göre olmalı. Soru çözerken bilgilerinizi tekrarlayın ve yorum gücünüzü kullanın. ÖSS’de çoğu zaman cevap soru kökünde gizlidir. Soruları çok dikkatli okuyun.

Coğrafya Konuları
Coğrafya çalışırken olayların oluş, dağılış ve neden-sonuç ilişkisini kurarak öğrenmek gerekir. Konuları ezberlemeyin, nedenini ve açıklamalarını öğrenin. Özellikle genel coğrafyada ezbere yer yoktur. Neden-Sonuç ilişkisini mantık yoluyla bulmak gerekir. Coğrafya sorularını çözerken bilginin yanı sıra yorum yapabilmek de önemlidir. Soru çözerken şekil, grafik ve haritalar çok iyi incelenmelidir. Konuların anlaşılması için atlaslardan, resimlerden ve şekillerden en iyi şekilde yararlanın. Konuları belli aralıklarla tekrar edin ve bol soru çözün.

Felsefe Konuları
Felsefe, düşünmeyi, yorumlamayı ve olaylara farklı açılardan bakmayı gerektiren bir alandır. Soru köklerini inceleyin. Soru kökündeki ifade hakkındaki görüşlerinizi belirtin. Sizce belirtilen ifade yaşama ne kadar uyuyor? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu konuda siz de bir soru yazın. Ve en önemlisi düşünce odaklı kitaplar okuyun. Okuduğunuz kitapla tartışın, fikirlerinizi ifade edin. Yazar fikrini nasıl ifade etmiş hangi kelimeleri neden seçmiş üzerinde düşünün. Düşünürlerin yaşamlarını inceleyin. Ve çok sayıda soru çözün. Cevap seçeneklerindeki ifadeleri soru köküyle karşılaştırın. Bu seçenek neden yanlış? Bu seçenek neden doğru? İlginç bulduğunuz düşünceleri arkadaşlarınızla yada ailenizle paylaşın.

Dil Konuları
Dil durağan değil yaşam içinde anlamlanan bir iletişim biçimidir. Önemli olan kelime yada gramerin ezberlenmesi değil, bizim o dille düşünebilmemiz ve kendimizi ifade edebilmemizdir. Teknik terimler dışında hiçbir kelime birebir anlamıyla çevrilemez. Her kelimenin anlam evreninde belirli farklılıklar vardır. Dil çalışmalarında, kelimenin karşılığı nedir? sorusundan farklı olarak ne ifade ediyor? sorusu önem kazanır. Teknik bilgi olan kelime ve gramer bilgisini kazanırken okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenilenleri bir ifade biçimine dönüştürmek gerekir. Öğrendiğiniz dilde yayın yapan televizyon ve radyoları dinleyin. Şarkı sözlerini anlamaya ve yazmaya çalışın. Günlük tutun. Öğrendiğiniz dilin ait olduğu kültür hakkında bilgi edinin. Yaşam biçimleri, alışkanlıkları, beden dilleri, ilişki biçimleri … Cümle ve ifadelerin Türkçe çevirisini yapmadan anlamaya çalışın. Yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir düşünme ve yaşam biçimi demektir. Öğrendiğiniz dile ne kadar hayat verirseniz o kadar başarılı olursunuz.

7 Yorum

 • Yazan: HAKAN, 21 Ocak 2007 @ 12:17 am

  ya bunları bende söyleyebilirim.şöle daha mantıklı daha bilimsel ve daha özenli yazılmış bi yazı bekliyordum.açıkcası şimdi sadece gülüyorum.çok komik olmuş.baştan savma olmuş.ve son olarak sadece yazmak için yazılmış bir yazı,lütfen birazdaha özen ve kalite.umarım kırılmamışsınızdır.dost acı söyler…

 • Yazan: FeRHaD, 21 Ocak 2007 @ 10:22 am

  Tamam yazıyı bir süre sonra güncelleyeceğim.
  Saygılar.

 • Yazan: FeRHaD, 30 Ocak 2007 @ 3:14 am

  Yazı güncellendi.

 • Yazan: reşat, 15 Nisan 2007 @ 9:26 am

  bok gibi…………………

 • Yazan: ahmet, 16 Nisan 2007 @ 7:41 pm

  çok ii de ben pek ii anlayamadım ama şimdi 1 daha okuyacam o zaman anlarım

 • Yazan: isim vermeyen grubu, 13 Mart 2008 @ 8:04 pm

  ne kadar salakça bu ne salak ca siz malmısınız ben hiç bişry anlamadım

 • Yazan: FeRHaD, 13 Mart 2008 @ 9:02 pm

  Bir daha oku o zaman anlarsın. 😉

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz