Robots Meta Etiketleri

____________________________________________________________________

Neredeyse t羹m 襤nternet’teki siteleri dolaan ve arama motorununindeksine eklenmesini salayan bot denen 繹r羹mcek yaz覺l覺mlar覺na sahiptir. Bu yaz覺l覺mlarsayfalardaki etiketleriinceleyerek sayfa hakk覺ndaki bilgiyi al覺p ileyerek ona g繹re sayfay覺 indekslerine eklemek veya eklememek gibi 癟eitli kararlar al覺rlar.Robots meta etiketleribu botlar覺n sayfalar覺 dola覺rken sayfalarda ne yapmas覺 veya yapmamas覺 gerektii ile ilgili bilgilerin bulunduu ve sayfalar覺n bal覺k k覺sm覺nda bulunan etiketlerdir.Genel bir robots etiketi 繹yledir:

<meta name=”robots” content=”arama motoru ile ilgili komut”>

Bu etiketler neredeyse t羹m arama motoru botlar覺 taraf覺ndan okunur ve kurallar覺na uyulur. Bu etiketle ilgili yayg覺n komutlar index, follow, noindex, nofollow, ve noarchive’dir. Gerektiinde iki komut ayn覺 etiket i癟inde kullan覺labilir:

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow”>
imdi gelin bu etiketleri biraz inceleyelim:

<meta name=”robots” content=”index”>

Bukomut en 癟ok kullan覺lan ve en gereksiz yere kullan覺lankomutlardan biridir. Bukomut arama motorubotunabu sayfay覺 indeksine eklemesinis繹yler. Ancak t羹m arama motoru botlar覺n覺n g繹revi zaten sayfalar覺 indekslerine eklemekolduu i癟in bu komutu kullanmaya gerek yoktur. Yani siz bu komutu kulland覺n覺z diye hi癟 bir bot size bir ayr覺cal覺k g繹stermeyecektir.

<meta name=”robots” content=”follow”>
Follow komutu da en 癟ok kullan覺lan halbuki kullan覺lmas覺na gerek olmayan dier bir komuttur. Bu komut arama motoru botlar覺na sayfadaki linkleri takip edin ve g繹sterdikleri yerlere gidin der. Tabi botlar standart olarak bunu zaten yapt覺klar覺 i癟in bu komutu kullanmaya da gerek yoktur.

<meta name=”robots” content=”noindex”>
Noindex komutu bou bouna kullan覺lmayan komutlardan biridir. Bu komut botlara bulunduklar覺 sayfay覺 indekslerine eklememelerini s繹yler. Bu durumda botlar sayfay覺 indekslerine eklemeden sadece sayfa 羹zerindeki linkleri takip eder giderler(Yani sayfadaki linkleri takip etmeye devam ederler).Bu etiketi sitenizde arama sonu癟lar覺nda g繹r羹nmesini istemediiniz sayfalar覺belirtmek i癟in kullanabilirsizin. Bunlar 癟eitli 繹zel bilgiler olan sayfalar veya balant覺s覺nda ? vs. bulunan indekse eklenmesinde ve sonras覺nda ula覺lmas覺nda sorun 癟覺karabilecek dinamiksayfalar olabilirler. Bu komutu kullan覺rsan覺z bu dinamik sayfaya kar覺l覺k bir de noindexkomutunun bulunmad覺覺 statik birsayfa haz覺rlarsan覺z botlar sizi ayn覺s覺ndan iki sayfaya sahip olduunuz i癟in cezaland覺rmayacak statik olan覺 indekslerine ekleyeceklerdir.

Bukomut doru kullan覺lmad覺覺nda sitenizin 癟ou arama motoru taraf覺ndan cezaland覺r覺lmas覺na sebep olabilir. rnein; ziyaret癟ilerinizin g繹rmesini istemediiniz, sadece arama robotlar覺 i癟in haz覺rlanm覺 link tarlas覺 t羹r羹 bir sayfan覺zda bu komutu kullan覺rsan覺z, cezan覺z 癟ok k繹t羹 olabilir.

<meta name=”robots” content=”nofollow”>

Bu komut botlara sayfay覺 indekslerine ekleyebileceklerini fakat 羹zerindeki linkleri takip etmemelerini, onlar i癟in yolun bittiini s繹yler. Bu sayfay覺 link takas覺 yapt覺覺n覺z arkadalar覺n覺z覺n linklerinin takip edilmesini ve deerinizden onlar覺n da pay almas覺n覺 istemiyorsan覺z kullanabilirsiniz. T羹m linkleri bir sayfaya koyar ve bu sayfan覺n robots meta etiketinde de nofollow komutunu kullan覺r覺sn覺z. B繹ylece arkadalar覺n覺z覺n size verdii linkler sizin PageRank deerinizi y羹kseltirken sizin linklerinizin onlara bir faydas覺 olmaz. Tabi bunun da adil bir davran覺 olmad覺覺n覺 akl覺n覺zda tutman覺zda yarar var. Bir arkada覺n覺z bunu 繹renirse sahip olduunuz sitenize y繹nelik t羹m linkleri kaybedebilirsiniz.

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow”>

Bu ikiliyi kullan覺rsan覺z botlar bu sayfay覺 ne indekslerine ekleyecek ne de 羹zerindeki linkleri takip edecektir. Bunu sitenizde yasal olarak kopya i癟erik bulunan sayfalardakullanabilirsiniz. Sayfalar覺n覺z覺n birinde bu komutlar覺 kullan覺r,dierinde kullanmazs覺n覺z, b繹ylece botlar sayfalardan sizin istediinizi indekslerine ekler ve dierini b覺rak覺rlar ve de sizi de kopya i癟erik i癟in cezaland覺rmazlar.

<meta name=”robots” content=”noarchive”>

Google, Yahoo ve T羹rk ii Asaha gibi bir癟ok arama robotu sayfan覺n bir 繹nbellek g繹r羹nt羹s羹n羹 de arama sonu癟lar覺 sayfalar覺nda sayfa linkinin yan覺nda g繹steriyor. Bunun faydas覺 sitenize bir problem nedeniyle ula覺lamad覺覺nda kullan覺c覺lar覺n sitenizin i癟eriine ulaabilmesi. Eer sitenizin bu ekilde 繹nbellek g繹r羹nt羹s羹n羹n sonu癟larda g繹r羹nmesini istemiyorsan覺z bu komutu kullanabilirsiniz.

Bukomutu 繹rnein ticari sitenizde ilerin durgun olduu d繹nemlerde yapt覺覺n覺z indirimli sat覺larla ilgili sayfalarda kullanabilirsiniz. B繹ylece ileriniz d羹zeldiinde m羹teriler 繹nbellekten ge癟miteki sat覺 fiyat覺n覺 繹renip sizden 羹r羹n羹 kendilerine de o fiyata satman覺z覺 isteyemeyecekler.

Yukar覺daki komutlar en yayg覺n kullan覺lan baz覺 komutlar. ou arama motoru botlar覺 bu komutlara dikkat ederken, hala bunlara dikkat etmeyenleri de var. Ancak bu sayfadakiler genellikle en 癟ok kullan覺lan, en yayg覺n komutlar olduu i癟in iinize yarayacakt覺r.