The Merchant of Venice, Venedik Taciri karakterleri

____________________________________________________________________

William Shakespeare’in The Merchant of Venice, yani Venedik Taciri oyununun karakterleri.

Antonio

Antonio oyunda bahsedilen tacirdir. Shylock ile z覺tl覺k i癟inde olan ana karakter olduundan ba kahramand覺r (protagonist). Ancak, oyunun ba覺ndan veri pasiftir, pek aktif bir karakter deildir. Oyunun balar覺nda nedenini a癟覺klamad覺覺 bir melankoli i癟indedir. Bu Douthat ve Hompson’a g繹re bir ak hastal覺覺n覺n iareti olarak g繹r羹l羹r. Bunun sebebinin yak覺n arkada覺 Bassanio’ya olan tutku olduu da s繹ylenir, onun i癟in hereyi yapmaya ve vermeye haz覺rd覺r, son istei de zaten bu ve onu g繹rmektir. Ayr覺ca Shakespeare komedilerinde evli olmayan herkes en sonunda evlenirken bu karakter Bassanio’nun mutluluu i癟in evlenmez. Shylock’tan nefret eder. Faizi reddederek ger癟ek bir Hristiyan olduunu iddia eder, ayr覺ca merhameti savunan biridir. sonunda Shylock’a merhametini evinden pay覺n覺 almayarak g繹sterir. Ancak 繹zellikle modern zamanda Shylock’u bir Hristiyan’a d繹n羹t羹rme karar覺 paras覺n覺 almaktan daha ac覺mas覺z bir ceza olarak g繹r羹l羹r.

Shylock
Shylock oyunun antagonisti yani ba kahramana kar覺 olan adamd覺r. 襤lk olarak para d羹k羹n羹 bir faizci olarak g繹r羹l羹r.Hristiyanlardan nefret eder ve Yahudi olmas覺yla ge癟miiyle 繹v羹n羹r. Antonio’dan imzalamas覺n覺 istedii kanl覺 senet ile ne kadar ac覺mas覺z olduunu g繹sterir. Ancak Hristiyanlardan nefret etmesi i癟in bir sebebi vard覺r. Shylock Antonio’nun aa覺lamalar覺ndan, ona t羹k羹rmesinden ve k羹癟羹msemesinden rahats覺zd覺r. Bu sebeple de Hristiyanlar覺n k繹t羹 olduklar覺n覺 d羹羹n羹r. Zaman zaman incinmi duygular覺 ile bu kadar ac覺mas覺z g繹r羹nmez. Mahkemede Bassanio’nun 繹nerdii paray覺 almay覺p s繹zlemesi 羹zerinde 覺srar etmesi, sadece ac覺mas覺zl覺覺n覺n kan覺t覺 deil, erefini paradan daha fazla 繹nemseyen biri olduunu da g繹sterir. Jessica’n覺n deerli y羹z羹羹n羹 bir maymunla takas etmesi de deerlerine sata覺ld覺覺nda ne kadar incinebilir biri olduunu g繹sterir. Ancak yine de hi癟 merhamet g繹stermedii i癟in sempatik bir karakter deildir.

Portia
Babas覺n覺n istei 羹zerine 羹癟 farkl覺 kutudan doru olan覺n覺 se癟en bir erkekle evlenecek zengin bir miras癟覺 kad覺nd覺r. Denemeye gelen erkeklerden memnun deildir ancak yine de babas覺n覺n isteine sad覺k kal覺r. Kolay mutlu edilen bir kad覺n deildir ve zeki biridir. zg羹r iradesi Bassanio’nun arkada覺n覺 izlemesini salamada ve erkek k覺l覺覺na girdiinde daha da artar. Oyundaki t羹m erkek karakterlerden daha ak覺ll覺 olup 羹st羹n gelebilir. S繹z羹n羹 tutar ve Shylock’un ak覺l olarak oyundaki tek eiti olarak Antonio’yu kurtar覺r. Ayr覺ca mahkemede tan覺nma ihtimalini g繹ze almas覺 Bassanio’ya olan ak覺n覺n da bencil olmad覺覺n覺 kan覺tlar.

Bassanio
Savurgan bir adam ve Antonio’nun 癟ok yak覺n bir arkada覺d覺r. Oyunun ba覺nda Antonio’ya bor癟ludur ancak Portia’y覺 sevdiinden ve paraya ihtiyac覺 olduundan Shylock’tan Antonio’nun g羹vencesi ile bor癟 al覺r. Bassanio Antonio’nun ona olan d羹k羹nl羹羹n羹n fark覺ndad覺r ve bundan faydalan覺r. Ancak Antonio’yu Shylock’un s繹zleme hakk覺nda olas覺 kurnazl覺覺na kar覺 uyard覺覺 i癟in bencil olduu s繹ylenemez. Ayr覺ca mahkemede ona sevgisini ifade ederek iyi bir arkada olduunu kan覺tlar. Oyunda olaylar覺n esas kayna覺 olmas覺na ramen az yerde aktiftir.

Salerio
Antonio, Larenzo ve Bassanionun arkada覺 bir bayd覺r. Antonio’nun melankolik durumunun nedenini gemileriyle ilgili endiesi olduunu d羹羹n羹r. Jessica’ya Lorenzo ile ka癟mas覺na ve mahkemeye kat覺lmas覺na yard覺m eder.

Solanio
Antonio, Lorenzo ve Balsamio’nun bir bay arkada覺. Antonio’nun 羹zg羹n olmas覺n覺n nedeni olarak a覺k olabileceini d羹羹n羹r. Salerio ile Jessica’ya Lorenzo ile ka癟mas覺na ve mahkemeye kat覺lmas覺na yard覺m eder.

Graziano
Bassanio’nun bir arkada覺d覺r. Belmont’tan ayr覺lmadan 繹nce Bassanio’nun uyarmas覺 k繹t羹 davran覺lar覺 olan biri olarak g繹r羹lmesini salar. Bassanio’ya Belmont’a kadar ve mahkemede elik eder. Mahkeme sahnesinde tipik bir Elizabeth d繹nemi dinleyicisinin bir Yahudi’ye nas覺l davrand覺覺n覺 g繹sterir. Yahudilere kar覺 en sert eletiriyi o g繹sterir. Nerissa’ya a覺k olur ve onunla evlenir.

Lorenzo
Shylock’un k覺z覺 Jessica’ya a覺k olan Antonio ve Bassanio’nun arkada覺d覺r. Jessica’y覺 hizmet癟isi k覺l覺覺na sokarak babas覺ndan ka癟mas覺na yard覺m etmi sonra da onunla evlenmitir. Portia’n覺n yokluunda Belmont’taki yeri ile ilgilenir.

Jessica
Shylock’un k覺z覺d覺r. Babas覺yla yaamaktan nefret eder ancak buna zul羹m demekten baka bir sebep belirtmez. Lorenzo ile ka癟ar ve Yahudi ge癟miinden nefret ettii i癟in Hristiyan olur. Babas覺n覺n deerli y羹z羹羹n羹 bir maymunla takas ettiinden, 癟ok iyi bir karakter olarak tan覺t覺lmaz. Ayr覺ca Hristiyan toplumunda da kendini g羹vende hissetmez. Kan覺t覺 da ka癟arken yan覺na bol miktarda eya ve para almas覺d覺r. Bu Hristiyan toplumunun ona 癟ok 覺s覺namamas覺nda ve tamam覺yla kabul etmemesinde de belli olur.

Launcelot Gobbo
襤lk olarak Shylock’un sonra da Bassanio’nun hizmet癟isi. Kelime oyunlar覺nda 癟ok iyidir. Bazen de ac覺mas覺z biridir. Jessica’y覺 aa覺lamalar覺 Yahudilerden nefret eden tipik bir Yahudi d羹man覺 (anti-Semitist) olduunu g繹sterir. Shylock’u da Yahudi olmas覺 sebebiyle b覺rakm覺t覺r.

Yal覺 (Old) Gobbo
Lancelot’un k繹r babas覺.

Nerissa
Portia’n覺n sad覺k hizmet癟isi ve s覺rda覺d覺r. Portia’ya Venedik’te avukat覺n k璽tibi k覺l覺覺nda yard覺m eder. Graziano ile evlenir.

Venedik d羹k羹
Venedik yasalar覺n覺 temsil eder. Hristiyan Antonio’nun halinden anlar ve Shylock’a merhamet g繹stermesini s繹yler. Ayr覺ca Shylock’un yerinden pay覺n覺 almamas覺yla Hristiyan merhametini temsil eder.

Tubal
Shylock’un arkada覺 bir Yahudi.

Hatal覺 bilgiler olabilir, farkl覺 kaynaklardan da yararlan覺n ya da orijinalini bir okuyun.