Vanga Nine’nin (Baba Vanga) kehanetleri

____________________________________________________________________

Vanga nine Bulgaristan’da domu, b羹y羹m羹, 繹lm羹; k羹癟羹k yalarda bir f覺rt覺nada savrularak g繹zlerine gelen kumla k繹r kalm覺 ve insanlara gelecekleri ile ilgili eyler s繹yleyebilen bir kahin kad覺n. Falc覺 kad覺n da diyebiliriz ama ii baya ileri g繹t羹rm羹 sekt繹r羹n lideri(!) bir kad覺n, ekere bak覺p s繹yl羹yor. Hani s繹yledikleri ve kehanetleri falan tutuyormu. Kad覺n 11 Austos 1996’dahayat覺n覺 kaybetti. Yola 癟覺kmadan da geleceimiz ile bir eyler s繹ylemi hani. Baba Vanga’ya g繹re geleceimizde 繹yle bir eyler olacakm覺… Parantez i癟ine de kendi yorumlar覺m覺 koydum biraz. En alta koyduum belgeseli izlemekte de fayda var.

Suriye’nin d羹mesinden sonra Apokalipsis ger癟ekleecekmi!

20152010 ile 2014 aras覺 i癟in s繹ylenen 3. D羹nya Sava覺 temal覺 nN羹kleer ve kimyasal silahlarla savalar ve etkileri. M羹sl羹manlar覺n savalar覺 vs. olacakm覺.(襤襤D in action diyorum.)

2016 Avrupa gittik癟e boalacak.

2018 in yeni s羹per g羹癟 olacak, s繹m羹rgeciler s繹m羹rge olacak. (Olsun, hala insanlar ezilmeye devam ediyor olacak. Ezilen insan覺n s覺rt覺nda y羹kselecek bu s羹per g羹癟.)

2023 D羹nya’n覺n y繹r羹ngesi deiecek. (Kimbilir ne olacak.)

2025 Avrupa’da n羹fus azalmaya devam edecek.

2028 Yeni enerji kayna覺 bulunacak ki muhtemelen y覺llard覺r peinde koulan kontroll羹 n羹kleer f羹zyon olacak. Ven羹s’e insanl覺 bir uzay arac覺 gidecek. A癟l覺k yenilmeye balayacak ki muhtemelen uzayda ya da fabrikalarda bitki 羹retimi ile vs. olacak eyler.

2033 Kutuplarda buzlar eriyerek sular y羹kselecek.

2043 D羹nya ekonomisi g羹癟lenecek, Avrupa M羹sl羹manlar taraf覺ndan y繹netilecek. (Y羹r羹 be bakanl覺k sistemi…)

2046— T羹m v羹cut organlar覺 yeniden 羹retilip 癟oalt覺labilecek. Hastalanan organ覺n yerine yenisinin konmas覺 en 癟ok kullan覺lan ve en basit tedavi y繹ntemi olacak. (3D yaz覺c覺 ile basaca覺z belki organlar覺.)

2066 M羹sl羹man Roma’ya sald覺r覺lacak, ABD iklim silah覺 deneyecek, ani souma olacak.

2076—- Kom羹nizm benzeri s覺n覺fs覺z bir toplum d羹zeni t羹m d羹nyaya hakim olacak.(襤癟iyi o kadar ezer, k繹le gibi 癟al覺t覺r覺r hakk覺n覺 vermezsen sonunda olaca覺 bu, kahvalt覺da yer senin s覺n覺f覺n覺. (!) Tabi kim ne koullar alt覺nda ve olaylarla olacak bu. 羹nk羹, u anki kapitalizmin hi癟 y覺k覺lmaya niyeti olmad覺覺 gibi insanlar覺n da fark覺nda olmadan k繹lesi olduklar覺 d羹zenden ikayetleri yok gibi. )

2084— Doa yeniden canlanacak.

2088—- 襤nsanlar覺n saniyeler i癟in yalanmas覺na sebep olan yeni bir hastal覺k t羹reyecek. (Kesin insan elinden 癟覺kar. )

2097— Yalanma hastal覺覺 tedavi edilecek. (Yapan bozar da, bozan tamir eder de.)

2100—- 襤nsan yap覺m覺 yapay bir g羹ne ki belki yine n羹kleer f羹zyon 羹r羹n羹 olabilir D羹nya’n覺n karanl覺k y羹z羹n羹 ayd覺nlatmada kullan覺lacak. (襤nsanlar da geceyi g繹remediklerinden kafay覺 yemeye balarlar. :D)

2111— 襤nsanlar, androide benzer yaayan robotlara d繹n羹ecek. (襤lemci deitirme hakk覺m覺z da olacak m覺? )

2123— K羹癟羹k 羹lkeler aras覺 savalar olacak. B羹y羹k 羹lkeler t羹m bunlar覺n d覺覺nda kalacak. (D覺覺nda kalsa da silah覺 onlar satmaya devam edecektir herhalde, g羹n羹m羹zdeki gibi.)

2125Macaristan uzaydan bir sinyal alacak ve insanl覺k Vanga’y覺 tekrar hat覺rlayacak. Uzayl覺larla iletiim balayacak. (SETI sonunda baar覺l覺 olacak belki.)

2130 Uzayl覺lar覺n yard覺m覺 ile su alt覺nda koloniler oluacak.

2164— Hayvanlar yar覺 insan haline d繹n羹ecek. (Baz覺 insanlarda insanlama bile g繹r羹lecek demek ki. )

2167 Yeni bir din gelecek.

2170—- B羹y羹k bir kurakl覺k yaanacak.

2183— Mars gezenindeki bir koloni n羹kleer g羹癟 haline gelecek ve D羹nya’dan ba覺ms覺zl覺覺n覺 talep edecek. (Hep ayn覺 muhabbetler, anan覺zdan ba覺ms覺z olsan覺z ne olacak yav. Bir bitmediniz gitti.)

2187 襤ki b羹y羹k volkan覺n patlamas覺 durdurulacak.

2195 Denizalt覺ndaki koloniler g覺da ve enerjiyle tamamen temin edilebilecek, herhalde kendilerine bakabilecekler.

2196Asya ve Avrupa 覺rklar覺 tamamen birbirine kar覺acak.

2201G羹ne’teki termon羹kleer reaksiyonlar覺n yavalayacak, hava s覺cakl覺覺 d羹ecek.

2221 襤nsanl覺k D羹nya d覺覺yaam覺 arat覺r覺rken korkun癟bir eyle kar覺laacak. (Bak en 癟ok bunu merak ettim. Uzayl覺larla falan sava覺r m覺y覺z? )

2256 Bir uzay gemisi D羹nya’ya yeni bir hastal覺k getirecek. (Hep biz g繹t羹recek deiliz.)

2262 Yava yava t羹m gezegenlerin y繹r羹ngeleri deiecek, bir kuyruklu y覺ld覺z Mars’覺 tehdit edecek.

2271 Deien fizik sabitleri yeniden hesaplanacak.

2273 Siyah, sar覺 ve beyaz 覺rklar kar覺acak ve yeni 覺rklar doacak.

2279 Yoktan enerji 羹retilecek. Muhtemelen vakum ya da karadeliklerden. (H覺mm, Free Energy dediimiz kavram ger癟ekleecek. Ne yani imdi biz Youtube’da art覺k Free Energy diye aramayal覺m, bir eyler d羹羹nmeyelim mi?)

2288 Zamanda geri yolculuk yap覺labilecek, uzayl覺larla yeni temaslar kurulacak. (Bize veya 繹nceki devirleregelen olsa g繹r羹rd羹k herhalde.)

2291 G羹ne soumaya devam edecek, 覺s覺tmak i癟in 癟eitli 癟al覺malar yap覺lacak. (Is覺tma s覺ras覺 bize gelmi…)

2296 G羹nete iddetli patlamalar olacak ki bu da yer 癟ekimi iddetini deitirecek. Uzaydaki uydular vs. d羹meye balayacak.

2299 Fransa’da islama kar覺 gerilla hareketi olacak.

2302 Evrenin yeni kanunlar覺 kefedilecek.

2304 Ay’覺n s覺rr覺 癟繹z羹lecek. (Bak bunu da merak ettim.)

2341 Uzay’dan D羹nya’ya doru korkun癟 bir ey yaklaacak. (Vuu.)

2354 Yapay g羹nelerden birinde bir kaza meydana gelecek ve bu da kurakl覺a neden olacak. (N羹kleer santrali patlatan 覺rk覺n eline g羹ne verirsen olacak olan o.)

2371 B羹y羹k bir a癟l覺k olacak.

2378 Yeni h覺zl覺 b羹y羹yen bir 覺rk ortaya 癟覺kacak.

2480 襤ki yapay g羹ne 癟arp覺acak ve D羹nya alaca karanl覺kta kalacak.

3005 Mars’ta sava 癟覺kacak, gezegenin y繹r羹ngesi deiecek.

3010 Ay’a kuyruklu y覺ld覺z 癟arpacak, D羹nya etraf覺nda toz ve kayadan bir kemer oluacak.

3797 Yery羹z羹nde canl覺 hayat yokolacak. 襤nsanlar yeni bir gezegene ta覺nm覺 olacaklar. (Muhtemelen Ay’daki par癟alanmadan sonra D羹nya’n覺n dengesi bozulacak ve rastgele d繹nmeye balar san覺r覺m.)

3803 Yeni gezegende n羹fus seyrek ve insanlar覺n iletiimi kopuk olacak. Yeni gezegenin iklimi insanlar覺 etkileyecek ve mutasyona urayacaklar.

3805 Kaynaklar i癟in sava 癟覺kacak ve insanlar覺n yar覺dan fazlas覺 yok olacak.

3815 Sava bitecek.

3854 襤nsan uygarl覺覺n覺n evrimi duracak. 襤nsanlar hayvanlar gibi s羹r羹ler halinde yaayacak.

3871 Yeni bir peygamber 癟覺kacak ve insanlara manevi deerleri anlatacak.

3874 Yeni peygamber toplumun t羹m kesimlerinden destek alacak ve yeni tap覺nak kuracak. (Hi癟 mi itiraz eden olmayacak? Olur herhalde.)

3878 Uzayl覺lar yeni tap覺nakla birlikte unutulmu ilimleri insanlara yeniden 繹retecek.

4302 Gezegende yeni ehirler kurulacak, yeni dinin y繹neticileri bilim ve teknolojinin geliimini h覺zland覺racak.

4304 T羹m hastal覺klar覺 yenmenin yolu bulunacak.

4308 襤nsanlar mutasyondan dolay覺 beyinlerinin %34’羹n羹 kullanabilir hale gelecek. K繹t羹l羹k ve nefret kavramlar覺 silinecek.

4509 Tanr覺 ile tan覺覺lacak ve insanl覺k tanr覺 ile dorudan iletiim kuracak geliim d羹zeyine ulaacak.

4599 l羹ms羹zl羹k bulunacak.

4674 襤nsan uygarl覺覺n覺n geliimi doruuna ulaacak, farkl覺 gezegenlerde 340 milyar kii ya覺yor olacak. Uzayl覺larla kaynama balayacak. (Yar覺 insan yar覺 uzayl覺 bebelerimiz olacak. :D)

5076 Evrenin s覺n覺rlar覺 bulunacak. (Gerisinde ne olduunu bilmiyorlar tabii ki.)

5078 Evren s覺n覺flar覺n覺 ama karar覺 al覺nacak ama insanl覺覺n %40’覺 buna kar覺 olacak. (ounluun dedii olur temelli demokrasi burada da az覺nl覺覺 eziyor. )

5079 K覺yamet kopacak.Bu da muhtemelen insanlar覺n evrenin s覺n覺rlar覺n覺 ama 癟abalar覺 esnas覺nda yedikleri bir halt ile olacak. Varya, o %40’覺 dinleyecektiniz olum. Evren bir balon gibiydi hani, bir delik a癟arsan ne olur, balon patlar. Bizimkiler de evreni patlatacak herhalde.

Baba Vanga ile ilgili B羹y羹k Kahin Vanga belgeseli.

K覺ssadan Hisse: Dikkatli olun ve birbirinizi sevin.

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz