Muratlı

Muratlı Görüntüsü

MURATLI HAVA DURUMU

DOĞAL YAPI

, il merkezine 24 km uzaklıkta olup, doğusunda çorlu ilçesi, güneyinde ve kuzeyinde Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesi bulunur.Yüzölçümü 427 km2 ‘dir. İlçede yüksek dağlar ve vadiler bulunmamaktadır. İlçe toprakları genellikle geniş tabanlı ve bereketli düz ovalardan oluşur. Bazı kesimler engebeli olmakla birlikte bunların yükseklikleri çok azdır.Kaynağı Tekirdağ il sınırları içinde olan en önemli akarsu Ergene güneybatıya doğru akarak Muratlı yakınlarındaki İnanlı köyüne kadar çorlu ve Vize sularıyla birleşerek Ergene nehri (çayı) adını alır.

Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli ve Müsellim göletleri ve Ergene nehrinden, İlçe arazilerinin çok az bir bölümü sulanabilir durumdadır. Yer yer akarsularından da sulama yapılmaktadır.

İlçenin sahip olduğu toprakları çok büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. İlçenin orman yapısı yok gibidir.

Kara iklimine sahip olan ilçe kış aylarında soğuk ve yağışlıdır. Yazlar da genellikle sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 587.6 mm’dir. Sıcaklık ortalaması 18.7C ’dir.

TARİHİ :

Muratlı, – Edirne ve Tekirdağ – Edirne hattı üzerinde önemli bir merkez olup eski sefer yolları arasında bir geçit yeri üzerindedir. Osmanlı hükümdarı l. Sultan Murat, sefer dönüşü bu bölgeden geçerken eski karayolu köprüsünün güneyinde ordugah kurmuş ve bu alanı çok beğenmiş.

Muratlı’nın ismiyle alakalı şu rivayet anlatılır:

Yaveri hükümdarına:

-Sultanım bu beldeyi çok beğendiniz. Bu beldeye ne ad verelim?

diye sormuş.

Sultan:

– “Murat Eli olsun “, diye ferman buyurmuş.

Böylece tarihe ve coğrafyaya bu adla geçmiştir. Zaman içerisinde bu adın söylenmesi biraz zor gelince Murat Eli, Muratlı’ya dönüşmüştür. Tarihin önemli bir olayı da hemen Muratlı’ya yakın Büyük Karıştıran ‘da geçmiştir. İkinci Beyazıt oğlu Yavuz Sultan Selim ile bu topraklarda savaşmıştır. Yavuz Sultan Selim, Edirne’ye doğru giderken Muratlı ilçesine bağlı Yukarı Yeşilsırt köyünde Ulaz mevkiinde ölmüştür.

Muratlı Cumhuriyet döneminde tarafından göçmenlerin yerleştirilmesiyle kurulmuş bir ilçemizdir.

TARİHİ KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DEĞERLER :

Muratlı merkezinin çok eski zamanlardan beri meskün bir yer olduğu İnanlı Tarım İşletmesi ( Eski adıyla İnanlı İnekhanesi ve Aygır Deposu ) yakınında bulunan ve Zindan üstü (Şimdiki Sarı Bayır) adı verilen yerde şehir kalıntılarının temellerinden çıkan küp ve bakır parçalarından anlaşılmaktadır. Muratlı Bağlar mevkiininde eski yerleşim yeri olduğu bilinmektedir.

İstasyon Binası : 1870 yılında Avrupa – İstanbul demiryolunun yapımı sırasında inşa edilmiştir.

İnanlı çeşmesi : İlçenin kuzeyinde bulunan İnanlı çeşmesi görülmeye değer tarihi yapılardın birisidir. Kitabesinde çeşmenin 1914 tarihinde yapıldığı ve mesire yeri olarak kullanıldığı yazılıdır. 1934 yılında tamir edilerek bugünkü duruma getirilmiştir. Çeşmenin lezzetli ve soğuksuyu, uzun yıllar Tekirdağ iline getirilerek içme suyu olarak satılmıştır. Ancak günümüzde suyunun eskisi gibi tatlı olmadığı söylenmektedir.

Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Ev : 1935 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlere ev yaptırma işi ile Kazım Dirik Paşa görevlendirilmiş. Yapısından ve planından O sorumluymuş. Atatürk 03.06.1936 tarihinde bu göçmen evlerini denetlemek üzere Muratlı’ya gelmişler. Bugün demiryolu boyunda Gazi Caddesi’nde bulunan bu evi ziyaret etmişlerdir. Evin bahçesinde o günü belirten bir anıtın üzerinde aşağıdaki metin bulunmaktadır.

“ Ey bahtlı göçmen,

Unutma üç haziranı,

Yurdun en büyük insanı,

Konuk oldu evinize

Sevgi sundu hepinize.”

03.06.1936

N.T. ülkü

Bu ev şu an restore edilmektedir.

İDARİ YAPI ve NüFUS :

19. Yüzyılın sonlarında demiryolu geçinceye kadar ( 1870 ) 17 hanelik bir yer olan Muratlı, sonraları 30-40 haneye ulaşmıştır. Köy gelişerek 1910 yılında nahiye ( bucak ) merkezi olmuştur.

Cumhuriyet devrinde göçmenlerin ilçeye yerleştirilmeye başlaması ile Muratlı hızla büyümüştür. İlçe uzun zaman çorlu kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş, 01.09.1957 tarihinde ilçe olmuştur.

Muratlı ilçesi idari yönden 6 mahalle ( Fatih, İstiklal, Kazım Dirik, Kurtpınar, Muradiye, Turan ) ve 16 köyden oluşmaktadır.

MAHALLİ İDARELER :

Muratlı ilçesinde sadece ilçe merkezinde belediye teşkilatı bulunmaktadır. Muratlı Belediye teşkilatı 1942 yılında kurulmuştur. Muratlı, 1959 yılında elektiriğe kavuşmuş, 1971 yılında ise ulusal şebekeye bağlanmıştır. 1968 yılında ilçe düzenli suya kavuşmuş, 1972 yılında ise yeterli duruma getirilmiştir.

EĞİTİM – KüLTüR :

İlçe merkezinde okur-yazar oranı % 91,20’tir. (2000) İlçenin Cumhuriyet öncesi eğitiminde 1903 yılında ilçe merkezinde bir, Aşağısevindikli, Çevrimkaya, Kırkkepenekli ve Balabanlı köylerinde birer olmak üzere toplam 5 iptidai mektep varmış. 2002 yılı itibariyle ilçede okul öncesinde 10 okul, 150 öğrenci ve 1 kadrolu 9 ücretli öğretmen bulunmaktadır. İlköğretimde 12 okul, 3420 öğrenci ve 140 öğretmen; Ortaöğretimde ise 1 Lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi ve 1 Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 4 okulda, 670 öğrenci ve 40 öğretmen bulunmaktadır. Muratlı Halk Eğitim Merkezi; sosyal – kültürel kurslar, bilgisayar, Mesleki ve Teknik-Bilgi Kursları ve Okuma-Yazma kursları açmaktadır. İlçede, Trakya üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu vardır.

SAĞLIK HİZMETLERİ :

Muratlı ilçesinde hizmetleri Köy Sağlık Evleri, Köy Sağlık Ocakları ve Merkez Sağlık Ocakları, Muratlı Devlet Hastanesi ve bir özel poliklinik tarafından yapılmaktadır. Muratlı Sağlık Ocağı 1955 yılında 10 yataklı olarak kurulmuştur. Muratlı Merkez Sağlık Ocağı Tabibliği 1983 yılından beri kendi binasında hizmet vermektedir. Merkez 2 no’lu Sağlık Ocağı da 1999 Şubat ayında açılmıştır. Devlet Hastanesi 50 yataklıdır. Arzulu, Kırkkepenekli, Yeşilsırt , Hanoğlu, İnanlı, Ballıhoca, Aşağısevindikli, Balabanlı köylerinde sağlık evi mevcut olup, sadece Arzulu ve İnanlı Sağlık evinde ebe vardır.

ULAŞIM :

İstanbul-Edirne demiryolu , Çerkezköy –Çorlu ve Muratlı istasyonlarından geçer. Uzunluğu Muratlı İlçesi sınırlarında 21 Km. dir. İlçede bir istasyon şefliği bulunmaktadır. İstasyon 5 yoldan meydana gelmiştir. İstasyonun 1. Yolunda 300 metre uzunluğunda 7 metre eninde yükleme ve boşaltma rampası vardır. D.D.Y. Muratlı Tren İstasyonu:1870 yılında Avusturya’lılar tarafında inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar, Faransız demiryolu şirketi tarafından işletilmiştir. Aynı yıldan itibaren T.C.D.D.Y. işletmesine geçmiştir. D-110 ve D-100 karayollarını birleştiren karayolunun ilçeden geçmesi yörenin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

EKONOMİK DURUM :

Muratlı ilçesi, 407 km2’lik coğrafi alanının büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır. Tarım alanlarının verimi, ortalamasının çok üstündedir. Tarım, çağdaş bilgi, beceri, araç, gereç ve girdilerle yapılmaktadır. İlçede yer altı su kaynaklarından Ergene nehrinden ve dört göletten ( Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli, Müsellim ) sulu tarım yapılmaktadır. Ergene nehrinin kirlenmiş olması, sulamayı olumsuz yönde etkilemektedir.

İlçenin 327.000 dekar arazisi bulunmaktadır. Arazilerin tamamında başta buğday, ayçiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir.Sanayi ürünü olarak da şeker pancarı ekilir. İlçe hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlçede hızlanan sanayileşme ve kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım alanı dışına kaymasına yol açmıştır. Bu durum tarım açısından büyük bir kayıptır.

Tekirdağ ilinin önemli bir işletmesi “İnanlı Tarım İşletmesi” Muratlı ilçesinde bulunmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi ilçenin 3 km batısında 10.500 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. İşletmede ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Bu ürünlerin yanında silajlık mısır ve fiğ ekilmektedir. İşletmede 650 dekar sulu ziraat sahası mevcuttur. Ayrıca işletmede buğday ve fiğ tohumculuğu yapılmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi” İnanlı İnekhanesi ” olarak 1930 yılında kurulmuştur. Faaliyet ve araştırmaları bugün de devam etmekte olup uzun yıllar işletmede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılagelmektedir. İşletmede tavukçuluk, bıldırcın, sülün, keklik ve tavşan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Muratlı ilçesi, İstanbul’a yakınlığı, Tekirdağ limanına yakın bulunması, D-100 Karayoluna yakın olması ve İstanbul – Edirne – Avrupa demiryolunun Muratlı ilçesinden geçmesi nedeniyle sanayi kuruluşları için tercih edilen bir bölge olmuştur. Muratlı’da gıda sanayiinde 5; Ambalaj , kağıt sanayiinde 2; tekstilde 3 ve diğer sektörlerde 3 olmak üzere 13 önemli sanayi kuruluşu var olmakta ve daha birçoğu da açılmaktadır. Fizibilitesi hazırlattırılan ve yatırım programına alınan Muratlı Organize Sanayii Bölgesi kurulma aşamasındadır. Muratlı Küçük Sanayi Sitesi 1990 yılında yapımına başlanan sanayi sitesinde 130 işyeri, 15 satış dükkanı vardır. Site 70.000 m2’lik alanı kaplamaktadır.

KÖYLERİ :

Arzulu, Aşağısevindikli, Aydınköy, Balabanlı, Ballıhoca, Çevrimkaya, Hanoğlu, İnanlı, Kepenekli, Kırkkepenekli, Musellim, Yavaşça, Yeşilsırt, Yukarısevindikli, Yukarısırt, Yurtbekler.

TURİZM :

Muratlı Hıdrellez Şenlikleri: Halk inanışında ölümsüz sayılan Hızır ve İlyas kişiliklerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi, Hıdırellez kutlamalarının temelini oluşturur. İnanışa göre Hızır ve İlyas 6 Mayıs’ta biraraya gelirler. Hıdrellez kutlamaları bir bahar bayramı niteliği taşımaktadır. Muratlı İnanlı mesire yerinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü “Hıdırellez Şenlikleri” düzenlenmekte, çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlere sadece Muratlı halkı değil çevre ilçelerden de katılan olmaktadır.

FOTOĞRAFLAR:

Muratlı ile ilgili bir fotoğraf galerisi oluşturma çalışmalarına başladım, ancak evde yatmaktan pek çıkıp biryerleri çektiğim yok, zamanla büyüteceğim galeriyi. buyrun; Muratlı Fotoğraf Galerisi.

VİDEOLAR:
Buradaki içerik kaldırıldı.

İLGİLİ SİTELER:
Muratlı Valiliği
Muratlı Belediyesi

Kaynak:Tekirdağ Valiliği
www.tekirdag.gov.tr