Arzulu köyü efsanesi

____________________________________________________________________

ilçesinin Arzulu köyünde bir zamanlar Arzu Baba isimli bir ihtiyar varmış. Bu ihtiyar her gece köyün etrafını dolaşır ve ne olup bittiğini öğrenir, ancak böyle rahat olurmuş. O zamanlar çete halinde düşmanlar köye saldırıp yağma ederlermiş.

Yine bir gece çeteciler Arzulu köyüne saldırmaya başlamışlar. Arzu Baba bunlara karşı köyü tek başına korumuş ve köye bir tek çeteciyi sokmamış. Arzu Baba öldüğünde tüm köy arkasından gözyaşı dökmüş. Onun için köyün kenarına bir türbe yapılmış. Ondan sonra bu köye Arzulu denmiş. Şimdi hâlâ türbenin yakınında oturan bir aile her Cuma akşamı burada mum yakar.

Bundan sonra ile ilgili birkaç efsane daha yayınlayacağım, bunlar aşağıdaki kaynaktan alıntılar olacak:

Tarih ve Coğrafyası
(Mehmet Serez, Adem Turnacı)