Mary Shelley, Frankenstein karakterleri

____________________________________________________________________

Mary Shelleyin Frankenstein roman覺n覺n karakterleri.

Robert Walton

Victor Frankenstein’in hikayesini ve kendi h覺rslar覺n覺 ablas覺na g繹nderdii mektuplar eklinde anlat覺r. Kendi kendini yetitirmi ve Kuzey Kutbunu kefetmeyi ve Atlas ve B羹y羹k Okyanuslar aras覺nda bir ge癟it bulmak istemektedir. Gemisi buzlar aras覺nda s覺k覺覺r ve m羹rettebat覺 yak覺ndan ge癟en bir monster ve Victor Frankenstein’i g繹r羹r. Ona yard覺m eder ve kendi sosyal seviyesinden bir arkada bulduu i癟in buna sevinir. Victor’da onunkine benzer hayat覺n覺 maffeden hikayesini anlat覺r. Walton 襤ngiltere’ye d繹nmeden 繹nce canavarla kar覺la覺r.

Victor Frankenstein

Frankenstein zengin bir ailede doar ve 羹vey ablas覺 Elizabeth ile sevildii ilgilenildii bir ortamda b羹y羹r. Zeki, duyarl覺 ve hayat覺n s覺rlar覺 hakk覺nda saplant覺l覺d覺r. Ingoldstadt niversitesi’nde doal bilimler 癟al覺覺r. Profes繹r羹 M. Waldman onu deneylerini s覺rad覺覺 bilim 羹zerine eylerde yapmaya tevik eder. Victor da mezarl覺klardan gerekli par癟alar覺 toplay覺p onlardan bir v羹cut oluturmak i癟in 癟al覺覺r. Uzun 癟al覺malardan sonra bir yarat覺k yarat覺r ve onu elinden ka癟覺r覺r.

Canavar覺n hikayesini ve onu 繹ld羹rme tehdidini duyunca insanlardan uzakta yaamalar覺 art覺yla ona bir dii e yapmay覺 kabul eder. Ancak daha k繹t羹s羹n羹n de olabileceini d羹羹n羹p tamamlamad覺覺 bedeni bozar. Canavar覺n davran覺lar覺n覺n sonu癟lar覺 i癟in kendini su癟lar ama canavar覺n intikam h覺rs覺n覺 anlamaz ve sorumluluunu alamaz.

Canavar覺n kul羹bedeki insanlara yapt覺覺 yard覺m覺 繹rendii halde Canavar’覺n bakalar覺na zarar vermesinden endielenir. Sonda Waldon’un m羹rettebat覺ndan onlar覺 d羹羹nmeden Canavar’覺 繹ld羹rmek i癟in yolculuklar覺na devam etmelerini isteyerek bencilliini g繹sterir.

Victor bencil kendini d羹羹nen biri olsa da ailesi b繹yle deildir. Onlar yetim bir k覺z覺 evlat edinmilerdir. Victor yaratt覺覺 Canavar’覺n sorumluluunu bir t羹rl羹 y羹klenmez ve de Justine’in cinayeti ilemediini bildiini su癟suzluunu itiraf etmez. Elizabeth ise Justine’i olay覺 bilmeden yine de savunur.

Canavar

Victor Frankenstein taraf覺ndan yarat覺l覺p insan v羹cudu par癟alar覺n覺n kar覺覺m覺ndan oluup yarat覺c覺s覺n覺n bile y羹z羹ne bakamad覺覺 kadar 癟irkindir. Balang覺癟ta bir bebek kadar duyarl覺 ve merakl覺 olsa da toplum sayesinde zamanla k繹t羹leir. Victor’dan kendisine bir e yapmas覺n覺 yoksa ailesine zarar vereceini s繹yler, Victor bunu yapmay覺nca da Victor’覺n ailesini 繹ld羹r羹r. Daha sonra Victor da 繹l羹nce ac覺 i癟inde Kuzey’e doru gider, 癟羹nk羹 yarat覺c覺s覺 da 繹lm羹, art覺k iyice yaln覺zlam覺t覺r.

Elizabeth Lavenza

Victor’覺n annesi taraf覺ndan 襤talyan k繹yl羹 bir aileden evlat edinilmitir. Victor o zamanlar 5 ya覺ndad覺r ve Victor ile birlikte b羹y羹rler ve birbirlerini severler. Victor’a yokluunda ailenin durumu hakk覺nda mektuplar yazar. Victor gibi sadece kendini d羹羹nen biri deildir ve Justine’i tek savunan kiidir. Victor ile evlenir ancak Victor Canavar’a bir e yapma s繹z羹n羹 tutmad覺覺 i癟in Canavar taraf覺ndan 繹ld羹r羹l羹r.

Justine Moritz

Caroline taraf覺ndan evlat al覺nm覺t覺r ve evin g羹zel ve kibar hizmet癟isidir. Caroline 繹l羹nce kendi annesinin yan覺na d繹ner ancak o da 繹l羹nce tekrar Frankenstein’lerin evine iki 癟ocuu b羹y羹tmeye yard覺mc覺 olmak i癟in geri d繹ner. William’覺 繹ld羹rmekle su癟lan覺p idam edilir.

Alphonse Frankenstein

Victor’覺n zengin ve c繹mert eini ve ailesini seven babas覺d覺r. Aile yaam覺na ve sevgiye b羹y羹k 繹nem verip Victor’a bunlar覺n kitaplar kadar 繹nemli olduunu s繹yler. Victor deneyleriyle megulkenki mektuplar覺 d覺 d羹nyan覺n hat覺rlat覺c覺s覺d覺r.

Caroline Beaufort Frankenstein

Victor’覺n g羹zel ve yard覺msever annesi.Alphonse’un yak覺n arkada覺n覺n k覺z覺d覺r ve babas覺n覺n 繹l羹m羹yle Alphonse ile evlenir v Elizabeth’le ilgilenirken bulaan k覺z覺l hastal覺覺ndan 繹l羹r.

Henry Clerval

Victor’un dou dilleri ve sosyal bilimlere merakl覺, en iyi ve hayat boyu arkada覺d覺r. Victor ve toplum aras覺nda bir k繹pr羹d羹r. Ingolstadt’ta Victor hastalan覺nca ona yard覺m eder ve onun doan覺n g羹zelliklerinin fark覺na varmas覺n覺 salar. Victor’la 襤ngiltere ve 襤sko癟ya’ya gider ama Canavar taraf覺ndan 繹ld羹r羹l羹r.

Agatha de Lacey

Bay De Lacey’in ailesine kar覺 nazik ve efkatli k覺z覺d覺r.

Felix de Lacey

Aileyi ge癟indiren kii olup Safie’ye a覺kt覺r. Safie gelene kadar 羹zg羹nd羹r. Safie’nin babas覺na kat覺lmas覺 onun ve ailesinin evleri Fransa’dan ayr覺lmalar覺na sebep olur.

Mr. de Lacey

Felix ve Agatha’n覺n k繹r babas覺d覺r. K繹r olduundan Canavar’覺n oturup konuabildii ve ondan Felix Canavar’覺 kovalad覺覺nda bile korkmayan tek yabanc覺d覺r.

Safie

Babas覺 T羹rk ve annesi de Hristiyan bir Arap’t覺r. Annesi o evlenmeden 繹nce T羹rkler taraf覺ndan hapsedilmitir. Lacey ailesi ile yaar ve 襤ngilizce 繹renmeye 癟al覺mas覺 Canavar’a dili 繹renmesi i癟in iyi bir anst覺r.

William Frankenstein

Victor’覺n ormanda Canavar’la kar覺la覺p 繹ld羹r羹len g羹癟羹k kardei.

Mr. Kirwin

襤rlandal覺 bir sulh h璽kimidir. Victor’覺n Clerval’覺n katili olduuna inan覺r. Victor Henry’nin cesedini g繹r羹p rahats覺zland覺覺nda ona iyilemesi i癟in yard覺m eder. Victor Henry’nin 繹l羹m羹 hakk覺nda anlam覺z eyler konutuundan Mr. Kirwin ondan 羹phelense de bunun tersini ispat eden kan覺tlar arar.

Margaret Seville

Robert Walton’un mektuplar覺 g繹nderdii k覺z kardei.

M. Waldman

niversitede Victor’覺 dinleyip tuhaf 癟al覺malar覺n覺 destekleyen profes繹rd羹r.