Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome ve Acid3 Testi

____________________________________________________________________

Acid testleri taray覺c覺lar覺n web standartlar覺na uygunluklar覺n覺 belirlemek amac覺yla haz覺rlanm覺 bir dizi test. Bende bunlardan 羹癟羹nc羹 testi Opera 9.62, 7, 3.0.4 ve 0.4.154.29 羹zerinde uygulad覺m.

ncelikle Acid3 testi javaScript arac覺l覺覺yla yakla覺k 100 alt test yap覺yor ve bunlar覺n her birine bir puan vererek sonuca ula覺yor. Testi ge癟en taray覺c覺 100 testi de ge癟erek web standartlar覺na uygunluunu kan覺tl覺yor. Tabi u ana kadar bu standartlara tamamen uyan bir taray覺c覺 yok. Baz覺 taray覺c覺lar覺n beta s羹r羹mlerinin uyduu s繹ylense de tam s羹r羹m olarak piyasada bulunan taray覺c覺larda hen羹z b繹yle bir durum yok.

Testte 癟eitli komutlara g繹re taray覺c覺lar ekrana bir grafik 癟iziyor. Bu grafiin tamamlanma oran覺, 癟izgi kalitesi vs. testte belirleyici oluyor. T羹m taray覺c覺lar覺n kulland覺klar覺 altyap覺lar farkl覺 olduu i癟in hepsi farkl覺 grafikler 癟iziyor. Bu sebeple ekran g繹r羹nt羹lerini ayr覺 ayr覺 ekliyorum. G繹r羹nt羹lere t覺klayarak b羹y羹k g繹r羹nt羹y羹 a癟abilirsiniz. Testin hangi standartlar覺 inceledii ve hakk覺nda daha fazla bilgi almak i癟in buraya bakabilirsiniz.

襤lk olarak Opera ile bal覺yorum. Opera Acid 3 testinden 85 puan alabiliyor ve hata verip teste devam etmiyor. Bu ekran g繹r羹nt羹s羹;

Opera Acid 3 test sonucu

Opera Acid 3 test sonucu

襤kinci olarak Google’覺n mehur taray覺c覺s覺 Chrome’u deniyorum. Chrome testi 79 puan ile bitiriyor. Asl覺nda ilk denememde 78 idi ancak sonrakilerde 79 sonucunu verdi, bir de Linktest Failed diye bir hata veriyor. Opera’dan farkl覺 olarak bir y羹z ekli de oluuyor.

Chrome Acid3 test sonucu

Chrome Acid3 test sonucu

癟羹nc羹 olarak taray覺c覺 sava覺nda liderden sonra pastadan ikinci b羹y羹k par癟ay覺 alan Firefox’u deniyorum. testten 71 puan ile ayr覺l覺yor.

Firefox Acid3 test sonucu

Acid3 test sonucu

Son olarak da taray覺c覺 pazar覺n覺n lideri konumundaki Internet Explorer’覺 deniyorum. Asl覺nda sadece testin yap覺ld覺覺 alan覺n grafiklerini koymaya niyetim vard覺 ama bu alan覺 繹yle bir geniletti ki bu grafik alan覺 sayfama s覺maz diye hepsini tam ekran olarak verdim. IE bu testi tam olarak ka癟 ile bitiriyor bilmiyorum ama ekranda bir 12 yaz覺yor, san覺r覺m IE’nin puan覺 o olucak.

Internet Explorer Acid3 test sonucu

Acid3 test sonucu

G繹r羹yorum ki Internet Explorer’a Internet Exploder gibi tuhaf lakaplar boa tak覺lm覺yor. Dier b羹t羹n taray覺c覺lar覺n yapt覺覺na yanaam覺yor bile. Asl覺nda 7 i癟in Acid3 testi biraz fazla. Onu art覺k b羹t羹n taray覺c覺lar覺n ge癟tii Acid2 testi ile s覺namak gerek. Buyrun bu da Acid2 testi;

IE Acid2 test sonucu

Acid2 test sonucu

Bu da Opera'n覺n Acid2 sonucu

Bu da Acid2 Opera sonucu

Anlayaca覺n覺z 癟ok farkl覺 bir kulvarda yar覺覺yor.

Testlerde g繹re u an standartlara en fazla uyan taray覺c覺 Opera. Firefox’un ise daha y羹ksek bir sonu癟 almas覺n覺 beklerdim. Chrome FF’e g繹re iyi olsa da imdilik Opera’ya yaklam覺yor. Internet Exploder’覺n sonucunu g繹rd羹n羹z ite ona standart demeyeceksiniz.

Testlerin orijinal sonucu yani 100’e gelindiinde g繹r羹nmesi gereken sonu癟;

Olmas覺 gereken Acid3 sonucu

Olmas覺 gereken Acid3 sonucu

Hi癟bir taray覺c覺 yukar覺daki grafie benzer bir sonu癟 羹retemedii i癟in taray覺c覺lar覺n hepsi u an i癟in testte baar覺s覺z g繹r羹n羹yorlar.