Se7en

____________________________________________________________________

Haz覺r hemen yak覺n zamanlarda s覺nav falan yok, hem de ADSL kotam dolmak 羹zere, birka癟 film izleyip keyifleneyim diyorum. Son izlediim film de Seven (Se7en eklinde g繹steriliyor ama), anlam覺; Yedi. Film 1995’te g繹sterime girmi ve 327 milyon $ kadar has覺lat elde etmi. Y繹netmen:David Fincher, barol oyuncular覺 daBrad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, R. Lee Ermey.

Se7en filmi

Se7en filmi

Film muhteem bir su癟 filmi. 1995’te g繹sterime girip 羹zerinden 14 sene ge癟mi olmas覺na ramen bunu TV’de g繹rd羹羹m羹 hat覺rlam覺yorum, biraz b羹y羹k bir su癟 benimkisi de asl覺nda. Neyse, film dediim gibi bir su癟 filmi, yani su癟 ileyen birileri var (John Doe rol羹nde Kevin Spacey). Su癟lunun peinden koanlar da olmal覺 deilmi, bunlar da dedektif Somerset (Morgan Freeman) ve Mills (Brad Pitt). Morgan freeman rol羹n羹 癟ok iyi oynam覺, adam sanki ger癟ekten de k覺rk y覺ll覺k dedektif. Ve kesinlikle de kafas覺n覺 kullanabilen, kitaplarla da aras覺 iyi biri (filmde). Brad Pitt ise ne kadar Hollywood d羹nyas覺n覺n z羹ppelerinden olduunu d羹羹nsem de biraz farkl覺 san覺r覺m. Rol羹n羹 her zamanki gibi iyi oynuyor tabi buradada. Kendisi acemi ama kendine 癟ok g羹venen dedektif Mills rol羹nde.

Film bir cinayet 羹zerinde arat覺rmada dedektif Somerset ve dedektif Mills’in tan覺mas覺yla bal覺yor. Somerset’in emekliliine yedi g羹n var ve yerine Mills ge癟ecek. Aralar覺ndaki k覺sa bir konumadan sonra oyuncu ve yap覺mc覺 isimlerini olduu k覺s覺m geliyor, bu k覺s覺mda da tabi katilin haz覺rl覺klar覺 ve yaam覺ndan ufak kesitler veriliyor, tabi burada onu tan覺mad覺覺m覺z i癟in bunu pek farketmiyoruz. Bundan sonra olaylar geliir ite.

Somerset emeklilie ayr覺laca覺ndan bu iin uzun s羹receini d羹羹n羹p ii 羹zerine almak istemez. Yine de g繹reve devam eder. Mills ise bu olay覺 hevesle istemektedir. Burada bu iki kiilik aras覺ndaki tezatl覺ktan tabi merakl覺 bir zevk almaya balar覺z, Somerset’in tecr羹besi bizi etkiler biraz. Mills’in hevesinin ikinci bir Somerset olarak biteceini biliyor adam. Katil ikinci cinayetini iler ve cinayetler aras覺nda tuhaf bir balant覺 vard覺r. Ancak geride neredeyse hi癟 kan覺t yoktur. Katil parmak izi b覺rakmaz 癟羹nk羹 parmak ucu derilerini kesmitir. 襤kinci cinayetin ilendii odan覺n zemininde kanla GREED (a癟g繹zl羹l羹k yaz覺lm覺t覺r), Somerset bu bilginin 羹zerine ilk cinayetin ilendii yere gider ve buzdolab覺 arkas覺ndaki GLUTTON (oburluk) yaz覺s覺n覺 g繹r羹r. Bunlar覺n 羹zerine gittii k羹t羹phanede Dante Alighieri’nin The Divine Comedy (襤lahi Komedi) kitab覺nda olayla ilgili bir eyler bulur. Cinayetlerde bu Yedi l羹mc羹l G羹nah’tan birini ileyenler 繹ld羹r羹lmektedir.

Bu arada Mills’in ei Tracy (Gwyneth Paltrow) Somerset’i yemee davet etmitir ve o da kabul etmitir. Yemee gittiinde Mills’in eini sevsede biraz ilgisiz olduu g繹r羹l羹r. Eine bir 繹p羹c羹k kondurup Somerset’i b覺rak覺p k繹pekleriyle oynamaya gitmitir. Yemek esnas覺nda birden her yer titremeye balar, meerse evin alt覺ndan metro ge癟mektedir ve bu eski evi sarsmaktad覺r. Mills zaten bu ehire yeni gelip al覺amam覺 olan eini buraya al覺mak zorunda b覺rakm覺t覺r. Ei bundan memnun deildir ama… Somerset ufak bir espri ile biraz Mills’i ineliyor gibime geldi ama…

Cinayetler devam eder. Bunlar The Divine Comedy kitab覺nda yaz覺ld覺覺 ekilde Hristiyanl覺k’taki Yedi l羹mc羹l G羹nah‘t覺r. Bunlar tabi Dante’nin kitab覺 yazmas覺ndan 繹nce daha farkl覺 eylerdi de sonradan d繹nemin Papa’s覺 taraf覺ndan d羹zenlenmiler. Neyse cinayetler bu ekilde devam eder ve be cinayet olur. Bir de bir ara bir gazeteci cinayet mahaline girmeye 癟al覺覺rken Mills taraf覺ndan kovulur!

Ayr覺ca cinayetler de kurban覺n kendi g羹nah覺 kendine 癟evrilerek ilenir. Mesela obur adam oburluundan 繹l羹rken, fahie de b覺癟ak gibi bir aletin penis konumunda olduu insana tak覺lan bir aletle 繹ld羹r羹l羹r.

Bu arada ehirde devaml覺 yamur yamakta ve kasvetli bir hava hakimdir. Bu kesinlikle film i癟in 癟ok olumlu olmu, 癟羹nk羹 izleyicideki ruhsal etkiyi daha da artt覺rmaktad覺r. ehire yeni ta覺nd覺klar覺ndan ve kocas覺n覺n ilgisizliinden yaln覺zl覺k hisseden Tracy Somerset’i konumaya 癟a覺r覺p ona hamile olduunu ama dourmak istemediini s繹ylemitir.

Somerset ve Mills k羹t羹phanedeki yararland覺klar覺 kitab覺 katilin de okumu olabileceklerini d羹羹n羹p bir FBI ajan覺ndan kitab覺 okuyanlar覺n listesini alm覺lard覺r. Bu listedeki isimlerden biri olan John Doe’nun evine gittiklerinde iler k覺z覺覺r. Adam evde deildir ama dedektifler geldiinde apartman覺n koridorundan 癟覺k覺p kendilerine ate eder. Daha sonra bir kovalamaca balar. Kovalamacan覺 sonunda Mills tam John’u s覺k覺t覺rd覺 derken John’un 癟evikliiyle kendini ba覺na bir silah dayal覺 bulur. Ancak John Mills’i 繹ld羹rmez, zira farkl覺 planlar覺 vard覺r. John ka癟覺p gider. Evi incelediklerinde John’un hayat覺 ile ilgili 癟eitli eyer 繹renirler. John bir s羹re 繹nce Mills’in cinayet mahalinden kovduu gazetecidir. Burada John’un Mills ve Somerset’tin 繹n羹nde olduu ve bir bak覺ma onun onlar覺 olaya 癟ektii ortaya 癟覺kar. 襤stese Mills’i f覺rsat覺 varken 繹ld羹rebilirdi ama onu sa b覺rakm覺t覺r.

Sonras覺nda John kendi polis merkezine gelerek teslim olur. Burada tutuklan覺r ve soruturmaya al覺n覺r, Kevin Spacey’in muhteem oyunculuu balar. Avukat覺, Somerset ve Mills’e John’un onlar覺 bir yere g繹t羹rmek istediini s繹yler. Bunu pek istemezler ama be g羹nah覺n cezaland覺r覺ld覺覺n覺, geride de iki tane kald覺覺n覺 ve belki bu ikisini 繹lmeden kurtarabileceklerini d羹羹n羹rler. John ile y羹ksek gerilim hatlar覺 yan覺ndaki bir yoldan bir yolculua 癟覺karlar. Etraflar覺nda da helikopterler onlar覺 takip etmekte hatta gidebilecekleri yerleri 繹nceden kontrol etmektedirler. Burada y羹ksek gerilim hatlar覺 seyircinin de gerilimini artt覺r覺yor tabii. Yolculuk s覺ras覺nda 羹癟l羹 aras覺nda koyu bir sohbet de vard覺r tabi. Jonh burada bir daha asla unutamayacaklar覺 bir ey olaca覺ndan bahseder. Mills de adama dik dik konuup bir ey yapt覺覺n覺 sanmakta ama adam i癟inden g繹receksin sen demektedir. John 繹zel bir ey olaca覺ndan bahseder, Mills sab覺rs覺zl覺kla beklediini, John da onu 癟ok bekletmeyeceini s繹yler. John’un kurbanlar覺n覺n masum insanlar olmad覺覺 yedi g羹nah覺 ileyen kiiler olduu ve bu g羹nahlar覺n art覺k 癟ok s覺k ilendii ve kan覺ksand覺覺ndan bahsedilir. John art覺k bunun b繹yle olmayaca覺n覺, kendisinin bir emsal olaca覺n覺, Mills’in de 羹nl羹 olaca覺n覺 s繹yler. Asl覺nda burada insan bir toplu katliam fikrine kap覺l覺yor ama 繹yle bir ey olmuyor, tabi sonucundaki bu olay覺n da o kadar hat覺rlanamayacak bir ey olmas覺 hafif biraz mant覺ks覺zl覺k gibi duruyor.

Yolda bir yerde John durmalar覺n覺 s繹yler ve arabadan inerler. Bir k繹pek cesedi vard覺r ama John ondan habersiz olduunu s繹yler, doru s繹yl羹yor tabii. Yol kenar覺na doru y羹r羹meye balarlar. Uzaktan yolda bir ara癟 g繹r羹l羹r. Somerset arabas覺yla gidip arabay覺 durdurur ve oradan bir paket al覺r. Paketi a癟ar ve san覺r覺m Tracy’nin ba覺n覺 g繹r羹yor. Mills’in yan覺na kouyor ve John bu arada Tracy’yi 繹ld羹rd羹羹n羹 Mills’e s繹ylemi bulunuyor. Mills kutuda ne olduunu sorduunda net cevap alamamas覺 zaten John’a inanms覺n覺 sal覺yor. John da bu arada Mills’in ailesini k覺skand覺覺n覺 ve kendi g羹nah覺n覺n da k覺skan癟l覺k olabileceini s繹yl羹yor. Buradaki amac覺 da Mills’in g羹nah覺n覺 kullanarak kendini 繹ld羹rtmek. Ak覺ll覺 ii deilmi! Somerset onu 繹ld羹r羹rse John’un kazanaca覺n覺 s繹ylese de Mills g羹nah覺n覺 iliyor tabi, onu 繹ld羹r羹yor. Asl覺nda Somerset kutuda baka bir ey olduunu s繹ylese onu 繹ld羹rmeyebilir. Mills hapse gidiyor ve film de Somerset’in Ernest Hemingway’in u s繹z羹n羹 s繹yleyip ikinci k覺sma kat覺ld覺覺n覺 belirtmesi ile bitiyor; “D羹nya g羹zel bir yerdir ve yaamaya deer.”.

Bu arada Mills daha 繹nceki bir konumas覺nda silah覺n覺 birka癟 kez atelediini ama 繹ld羹rmediini s繹yleyip sevmediini de s繹yl羹yor. Burada ise sinirden adam覺 繹ld羹rerek yedinci g羹nah覺 iliyor. Burada 繹l羹mle cezalanmayan tek bir Mills var, hapishaneye gidiyor. John bile kendi kendini 繹ld羹rtmeyi baard覺. Yaln覺z 繹l羹m羹 kendi g羹nah覺n覺n kendine d繹nmesi ile olmaz, Mills’in g羹nah覺 ile olur. Hani bir de hayat覺ndan pek memnun olmayan Tracy’nin de 繹ld羹r羹lmesi biraz tuhaft覺r, yahu onun bari g羹nah覺 yok, niye eya gibi kullan覺yorsun ki onu.

Bir bu yedi g羹naha bakal覺m:

  • Oburluk: Yemek yer pozisyonda 繹len iman adam
  • A癟g繹zl羹l羹k: Cani ve tecav羹zc羹leri para kar覺l覺覺nda yanl覺 savunan avukat覺n覺n 繹l羹mc羹l g羹nah覺.
  • Tembellik: Yatakta bal覺 olup 繹l羹 olduu san覺lan ama yaad覺覺 anla覺lan adamd覺r. G繹z羹ne 覺覺k tutulsa oktan 繹lecek durumdad覺r. (Benim sebebim de bu olacak. )
  • ehvet: Garip bir cinsel 繹ld羹r羹c羹 aletle ilikiye zorlanarak 繹len fahienin g羹nah覺
  • Gurur: Zengin kad覺n覺n g羹nah覺.
  • K覺skan癟l覺k: John’un Mills’in kar覺s覺n覺 ve yaam覺n覺 k覺skanmas覺d覺r. Tabi daha 繹ncesinde de farkl覺 k覺skan繹l覺klar覺 olabilir.
  • fke: Mills’in 繹fkelenip John’u 繹ld羹rm羹t羹r ama Mills farkedildii 羹zere t羹m film boyunca 繹fkeli bir tablo sergilemitir.

Burada her eyin 癟ok batan John taraf覺ndan planland覺覺ndan emin oluyoruz ve 癟ok m羹kemmel bir plan olduunu anl覺yoruz. Sen cinayetinle ilgilenen dedektifleri inceleyip plan覺na katacaks覺n, 繹yle d羹羹neceksin vs. m羹thi bir ey yahu!

Yediler de mesela g羹nahlar ve cinayetler yedi, film yedi g羹nde bitiyor yeterince kullan覺lm覺… Tam Se7en yap覺lm覺 yani.