SSD vs. SSHD

____________________________________________________________________

SSD’ler bir s羹redir 繹l羹 dirilten olarak bilinen yenilik癟i depolama 癟繹z羹mleri. Asl覺nda uzun zamand覺r hayat覺m覺zda olan haf覺za kart覺, parmak bellek gibi 羹r羹nlerin biraz daha gelimii diyelim. Bilgisayarda kullan覺lan 繹nceki nesil ana kal覺c覺 depolama 癟繹z羹m羹 mekanik disklerden oluan sabit diskler idi. Bunlar mekanik yap覺lar覺 nedeniyle performans olarak 癟ok y羹ksek h覺zlara eriemiyordu. SAS vs. disklerle veri ta覺ma h覺z覺 bir nebze daha y羹kseltilmi olsa da eriim s羹resi vs. konularda geriydiler. 繹z羹m olarak ise hi癟bir mekanik par癟as覺 bulunmayan fla bellek teknolojileri kullan覺lmaya baland覺. Sabit diskteki mekanik bir kafay覺 santimetrelerce hareket ettirmek gerekmiyor ve okuma yazma ileri 癟ok daha h覺zl覺 yap覺labiliyordu. Tabi bunlardaki s覺k覺nt覺 da 羹retim teknolojilerinden ya da biraz da kapitalistlikten fiyatlar覺n覺n pahal覺 olmas覺. Boyutu artt覺k癟a fiyat覺 da art覺yor. rnein; 150TL fiyata 1TB kapasiteli bir sabit disk al覺nabilecekken SSD kar覺l覺覺 ise yakla覺k 128GB kadar oluyor. Buna bir nebze 癟繹z羹m olarak da mekanik sabit diskin yan覺na k羹癟羹k bir fla bellek 癟ipi tak覺p bunu 繹nbellek olarak kullanan hibrid disk 癟繹z羹mleri gelitirildi. Bunlara da k覺saca SSHD deniyor. Peki SSD ile ayn覺 performans覺 verebiliyorlar m覺?Cevap kullan覺m ihtiya癟lar覺na bal覺 olmakla birlikte k覺saca hay覺r. Ama kullan覺m ihtiyac覺 k覺sm覺 olay覺n boyutunu farkl覺 yerlere ta覺yor tabi. Yayg覺n kullan覺lan SSHD diskler 8 ya da 16GB SSD bellee sahip. Bu bellek sabit diskte PC a癟覺l覺覺nda ve kullan覺m an覺nda s覺k eriilen dosyalar覺 inceleyen bir kontrolc羹 taraf覺ndan s覺k eriilen dosyalar覺n kopyalar覺 ile dolduruluyor. Bundan sonra da sabit diskten bu dosya istendiinde eer dosya varsa SSD belleinden al覺n覺p y羹ksek h覺zl覺 ve d羹羹k bir gecikme ile g繹nderiliyor, yoksa da d羹羹k h覺z ve uzun gecikme s羹resi ile g繹nderiliyor. Buradaki olay 繹nbellein boyutunun ne kadar yeterli olduu. XP kulland覺覺m覺z devirlerde Windows klas繹r羹 bile bu 8GB alana rahat癟a s覺ar pek 癟ok iimiz gayet h覺zlan覺rd覺. Ancak g羹n羹m羹zde bu kadar hafif bir Windows s羹r羹m羹 yok. Linux s羹r羹mleri bir nebze kurtar覺yor yine. S覺k kullan覺lan dosyalar覺n SSD bellekte bulunma ihtimali hissedilen performans覺 artt覺r覺yor. Ancak hi癟 bulunmayan dosyalar i癟in eski mekanik disk devrine d繹nmemiz gerekiyor.

Birka癟 ayl覺k SSHD deneyiminden s繹yleyebileceim eer bilgisayar覺n覺z覺 uzun s羹re a癟覺k tutup 癟ok deiik veya kar覺覺k bir d羹zende programlar kullanm覺yorsan覺z genel olarak 8GB bir SSHD bir miktar yeterli oluyor. ncelikle PC a癟覺l覺覺 h覺zl覺 oluyor. Kubuntu a癟覺l覺覺 u anki SSD belleimle ayn覺 h覺zda olabiliyor mesela. S覺k kullan覺lan birka癟 program da h覺zl覺 a癟覺l覺p 癟al覺maya devam ediyor. 16GB ve daha b羹y羹k 繹nbellek kapasiteleri ii daha da g羹zelletiriyor.

Ancak 繹nbellek bir yere kadar fayda sal覺yor. Mesela kulland覺覺n覺z birden fazla ve karma覺k ya da gelimi program varsa bunlar 癟al覺ma an覺nda 繹nbellein kendi dosyalar覺 ile dolmas覺na sebep olabiliyor. Bu durumda PC a癟覺l覺覺 da yaval覺yor, bu programlar覺n a癟覺l覺覺 da olumsuz etkilenebiliyor. Bilgisayar覺n覺z覺 uzun s羹re kapatmadan kullan覺yorsan覺z da yine 繹nbellekteki a癟覺l覺ta y羹klenen dosyalar yerini farkl覺 dosyalara b覺rakt覺覺ndan PC’nin a癟覺l覺覺ndaki faydas覺 kayboluyor. Ayr覺ca 癟ok say覺da dosya transferi vs. okuma yazma ilemi yap覺l覺yorsa disk 繹nbellei bu dosyalarla da doldurup yine 繹nbellekteki ie yarar dosyalar覺n miktar覺n覺 azalt覺yor. Bu da a癟覺l覺ta yaval覺k, program y羹klemelerinde yaval覺k olarak d繹n羹yor bize.

Tam bir SSD performans覺 vermese de sabit disklerden genel olarak h覺zl覺 oluyorlar tabi. Sadece kullan覺m ekline g繹re SSD 繹nbelleinin yeterli olup olmamas覺 繹nemli. Bilgisayar覺n覺 癟ok deiik ama癟larla kullanmayan d羹zenli olarak a癟覺p Facebook’una girip bir m羹ziini a癟覺p ii bitince kapatan biri i癟in yeterli bir performans sunabilir. Oyunlardaki b繹l羹m y羹klenmelerini de h覺zland覺r覺yor tabi. S羹rekli ayn覺 b繹l羹mde yan覺p ya da tekrar oynay覺p ayn覺 b繹l羹m y羹kleniyorsa birka癟 sefer sonra disk kontrolc羹s羹 s覺k y羹klenen dosyalar覺 SSD bellee al覺p y羹klenme ilemini h覺zland覺rmaya 癟al覺覺yor. Bu da tabi dier 繹nbellek dosyalar覺n覺n silinip dier programlar覺n veya a癟覺l覺覺n yavalamas覺 kar覺l覺覺nda.

Tabi ne kadar 繹nbellek kapasitesi varsa o kadar daha iyi, o kadar daha fazla dosyay覺 繹nbelleklemek m羹mk羹n olabiliyor. Yani SSHD disklerin SSD kapasitesi ne kadar daha fazla ise o kadar daha iyi diyebiliriz. Benchmark vs. performans testlerinde limitli kapasitelerinden dolay覺 bir deiiklik yaratam覺yorlar ayr覺ca, yani g羹nl羹k kulln覺mda fark yarat覺yorlar sadece.

Tabi SSD yeri tutmalar覺n覺 beklemek yanl覺 ancak 癟ok da fazla bir ey beklememek gerekli. G羹nl羹k ve s覺n覺rl覺 kullan覺mlar i癟in iyi ancak uzun s羹reli kullan覺mlar覺mda diskte bir SSD 繹nbellek olduu ger癟ei yalan gibi gelmeye balad覺 癟ou zaman.

SSHD’ler daha 癟ok 羹r羹nlerine SSD koymak istemeyen bilgisayar 羹reticileri taraf覺ndan tercih ediliyor. Normal kullan覺c覺lara 繹nermiyorum. Masa羹st羹 kullan覺c覺lar覺 128GB bir SSD al覺p sistemini buraya kurarak mutlu ve huzurlu yaam覺na devam edebilir. Diz羹st羹 kullan覺c覺lar cihazlar覺nda mSATA slotu varsa buraya mSATA destekli SSD’ler takt覺rabilir. Ya da optik s羹r羹c羹lerinin 癟覺kar覺p buraya HDD’lerini koyarak SSD keyfi yaayabilirler. Ya da Western Digital’覺nBlack簡 Dual Drive gibi 128GB SSD ve 1TB mekanik disk birleimi diskleri tercih edebilir. Bu modelde iki adet NAND yongas覺 ile 128GB SSD salanm覺 ve 1TB kapasitede de mekanik disk var. 襤kisi ayr覺 birer s羹r羹c羹 olarak 癟al覺arak hem SSD performans覺 almay覺 hem de geni depolama alan覺na sahip olmay覺 sal覺yor.

WD Black簡 Dual Drive SSD ve HDD’yi tek diskte birletirerek SSD performans覺 ve HDD depolama kapasitesi sunmaya 癟al覺覺yor.

zetle SSHD 癟繹z羹mleri mekanik diskin h覺z覺n覺 artt覺rarak SSD hissi vermeye 癟al覺an, hafif kullan覺mlarda baar覺l覺 olsa da youn kullan覺mlarda yetersiz kalan SSD alternatifleri. Bunlar yerine sisteme ayr覺 bir SSD dahil etmek ya da WDBlack簡 Dual Drive gibi 癟繹z羹mleri denemek daha mant覺kl覺.

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz