17. yy. Osmanlı’da duraklama dönemi

____________________________________________________________________

17. yy. Osmanlı’da duraklama dönemi notları.

#17yyOsm eğitim alanındaki temel bozulma sebebi Beşik Ulemalığı.
#17yyOsm merkez yönetimin asıl bozulma nedeni Ekber ve Erşed. 1. Ahmet.
#17yyOsm duraklamanın dış nedenleri doğal sınırlar, coğrafi keşifler, rönesans, merkantalizm ve sanayi devrimi.
#17yyOsm ilk denk devlet bütçasi Tarhuncu Ahmet Paşa.
#17yyOsm Sanayi Devrimi seri üretimine karşı ganimet ekonomisi.
#17yyOsm Rus büyükelçiliği 1700 İstanbul ant. ile açılır. Osm – Rus.
#17yyOsm ıslahatçılarından şeyhülislamın yetkilerini azaltan 2. Genç Osman, öldüren 4. Murat.
#17yyOsm Koçi Bey risalesi 4. Murat döneminde çıkar.
#17yyOsm Kandiye ant. Venedik ile imzalanır. 1669 Girit, Osm’nın denizlerdeki son başarısı.
#17yyOsm isyanları Yeniçeri, Celâli ve Eyalet.
#17yyOsm ilk şartlı sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa.
#17yyOsm bugünkü Türkiye – İran sınırının çizildiği anlaşma Kasr-ı Şirin, 1639.
#17yyOsm toprak kazansa da siyasi prestijini azaltan ve eşitleyen ant. Osm – Avusturya > Zitvatoruk. Egri, Kanije, Estergon > Osm.
#17yyOsm doğuda en geniş sınıra ulaştığı anlaşma İran ile Ferhat Paşa, batıda Lehistan ile Bucaş Ant.
#17yyOsm 2. Viyana kuşatmasında başarısız olan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa.
#17yyOsm batıda ilk toprak kaybi ve garantörlüğü karşıya bıraktığı ant 1699 Karlofça ant. Osm-Avustury.-Lehist.-Venedik

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz