Muratlı

Muratlı Görüntüsü

MURATLI HAVA DURUMU

DOĞAL YAPI

Muratlı, il merkezine 24 km uzaklıkta olup, doğusunda çorlu ilçesi, güneyinde Tekirdağ ve kuzeyinde Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesi bulunur.Yüzölçümü 427 km2 ‘dir. İlçede yüksek dağlar ve vadiler bulunmamaktadır. İlçe toprakları genellikle geniş tabanlı ve bereketli düz ovalardan oluşur. Bazı kesimler engebeli olmakla birlikte bunların yükseklikleri çok azdır.Kaynağı Tekirdağ il sınırları içinde olan en önemli akarsu Ergene güneybatıya doğru akarak Muratlı yakınlarındaki İnanlı köyüne kadar çorlu ve Vize sularıyla birleşerek Ergene nehri (çayı) adını alır.

Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli ve Müsellim göletleri ve Ergene nehrinden, İlçe arazilerinin çok az bir bölümü sulanabilir durumdadır. Yer yer akarsularından da sulama yapılmaktadır.

İlçenin sahip olduğu toprakları çok büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. İlçenin orman yapısı yok gibidir.

Kara iklimine sahip olan ilçe kış aylarında soğuk ve yağışlıdır. Yazlar da genellikle sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 587.6 mm’dir. Sıcaklık ortalaması 18.7C ’dir.

TARİHİ :

Muratlı, İstanbul – Edirne ve Tekirdağ – Edirne hattı üzerinde önemli bir merkez olup eski sefer yolları arasında bir geçit yeri üzerindedir. Osmanlı hükümdarı l. Sultan Murat, sefer dönüşü bu bölgeden geçerken eski karayolu köprüsünün güneyinde ordugah kurmuş ve bu alanı çok beğenmiş.

Muratlı’nın ismiyle alakalı şu rivayet anlatılır:

Yaveri hükümdarına:

-Sultanım bu beldeyi çok beğendiniz. Bu beldeye ne ad verelim?

diye sormuş.

Sultan:

– “Murat Eli olsun “, diye ferman buyurmuş.

Böylece tarihe ve coğrafyaya bu adla geçmiştir. Zaman içerisinde bu adın söylenmesi biraz zor gelince Murat Eli, Muratlı’ya dönüşmüştür. Tarihin önemli bir olayı da hemen Muratlı’ya yakın Büyük Karıştıran ‘da geçmiştir. İkinci Beyazıt oğlu Yavuz Sultan Selim ile bu topraklarda savaşmıştır. Yavuz Sultan Selim, Edirne’ye doğru giderken Muratlı ilçesine bağlı Yukarı Yeşilsırt köyünde Ulaz mevkiinde ölmüştür.

Muratlı Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından göçmenlerin yerleştirilmesiyle kurulmuş bir ilçemizdir.

TARİHİ KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DEĞERLER :

Muratlı merkezinin çok eski zamanlardan beri meskün bir yer olduğu İnanlı Tarım İşletmesi ( Eski adıyla İnanlı İnekhanesi ve Aygır Deposu ) yakınında bulunan ve Zindan üstü (Şimdiki Sarı Bayır) adı verilen yerde şehir kalıntılarının temellerinden çıkan küp ve bakır parçalarından anlaşılmaktadır. Muratlı Bağlar mevkiininde eski yerleşim yeri olduğu bilinmektedir.

İstasyon Binası : 1870 yılında Avrupa – İstanbul demiryolunun yapımı sırasında inşa edilmiştir.

İnanlı çeşmesi : İlçenin kuzeyinde bulunan İnanlı çeşmesi görülmeye değer tarihi yapılardın birisidir. Kitabesinde çeşmenin 1914 tarihinde yapıldığı ve mesire yeri olarak kullanıldığı yazılıdır. 1934 yılında tamir edilerek bugünkü duruma getirilmiştir. Çeşmenin lezzetli ve soğuksuyu, uzun yıllar Tekirdağ iline getirilerek içme suyu olarak satılmıştır. Ancak günümüzde suyunun eskisi gibi tatlı olmadığı söylenmektedir.

Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Ev : 1935 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlere ev yaptırma işi ile Kazım Dirik Paşa görevlendirilmiş. Yapısından ve planından O sorumluymuş. Atatürk 03.06.1936 tarihinde bu göçmen evlerini denetlemek üzere Muratlı’ya gelmişler. Bugün demiryolu boyunda Gazi Caddesi’nde bulunan bu evi ziyaret etmişlerdir. Evin bahçesinde o günü belirten bir anıtın üzerinde aşağıdaki metin bulunmaktadır.

“ Ey bahtlı göçmen,

Unutma üç haziranı,

Yurdun en büyük insanı,

Konuk oldu evinize

Sevgi sundu hepinize.”

03.06.1936

N.T. ülkü

Bu ev şu an restore edilmektedir.

İDARİ YAPI ve NüFUS :

19. Yüzyılın sonlarında demiryolu geçinceye kadar ( 1870 ) 17 hanelik bir yer olan Muratlı, sonraları 30-40 haneye ulaşmıştır. Köy gelişerek 1910 yılında nahiye ( bucak ) merkezi olmuştur.

Cumhuriyet devrinde göçmenlerin ilçeye yerleştirilmeye başlaması ile Muratlı hızla büyümüştür. İlçe uzun zaman çorlu kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş, 01.09.1957 tarihinde ilçe olmuştur.

Muratlı ilçesi idari yönden 6 mahalle ( Fatih, İstiklal, Kazım Dirik, Kurtpınar, Muradiye, Turan ) ve 16 köyden oluşmaktadır.

MAHALLİ İDARELER :

Muratlı ilçesinde sadece ilçe merkezinde belediye teşkilatı bulunmaktadır. Muratlı Belediye teşkilatı 1942 yılında kurulmuştur. Muratlı, 1959 yılında elektiriğe kavuşmuş, 1971 yılında ise ulusal şebekeye bağlanmıştır. 1968 yılında ilçe düzenli suya kavuşmuş, 1972 yılında ise yeterli duruma getirilmiştir.

EĞİTİM – KüLTüR :

İlçe merkezinde okur-yazar oranı % 91,20’tir. (2000) İlçenin Cumhuriyet öncesi eğitiminde 1903 yılında ilçe merkezinde bir, Aşağısevindikli, Çevrimkaya, Kırkkepenekli ve Balabanlı köylerinde birer olmak üzere toplam 5 iptidai mektep varmış. 2002 yılı itibariyle ilçede okul öncesinde 10 okul, 150 öğrenci ve 1 kadrolu 9 ücretli öğretmen bulunmaktadır. İlköğretimde 12 okul, 3420 öğrenci ve 140 öğretmen; Ortaöğretimde ise 1 Lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi ve 1 Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 4 okulda, 670 öğrenci ve 40 öğretmen bulunmaktadır. Muratlı Halk Eğitim Merkezi; sosyal – kültürel kurslar, bilgisayar, Mesleki ve Teknik-Bilgi Kursları ve Okuma-Yazma kursları açmaktadır. İlçede, Trakya üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu vardır.

SAĞLIK HİZMETLERİ :

Muratlı ilçesinde sağlık hizmetleri Köy Sağlık Evleri, Köy Sağlık Ocakları ve Merkez Sağlık Ocakları, Muratlı Devlet Hastanesi ve bir özel poliklinik tarafından yapılmaktadır. Muratlı Sağlık Ocağı 1955 yılında 10 yataklı olarak kurulmuştur. Muratlı Merkez Sağlık Ocağı Tabibliği 1983 yılından beri kendi binasında hizmet vermektedir. Merkez 2 no’lu Sağlık Ocağı da 1999 Şubat ayında açılmıştır. Devlet Hastanesi 50 yataklıdır. Arzulu, Kırkkepenekli, Yeşilsırt , Hanoğlu, İnanlı, Ballıhoca, Aşağısevindikli, Balabanlı köylerinde sağlık evi mevcut olup, sadece Arzulu ve İnanlı Sağlık evinde ebe vardır.

ULAŞIM :

İstanbul-Edirne demiryolu , Çerkezköy –Çorlu ve Muratlı istasyonlarından geçer. Uzunluğu Muratlı İlçesi sınırlarında 21 Km. dir. İlçede bir istasyon şefliği bulunmaktadır. İstasyon 5 yoldan meydana gelmiştir. İstasyonun 1. Yolunda 300 metre uzunluğunda 7 metre eninde yükleme ve boşaltma rampası vardır. D.D.Y. Muratlı Tren İstasyonu:1870 yılında Avusturya’lılar tarafında inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar, Faransız demiryolu şirketi tarafından işletilmiştir. Aynı yıldan itibaren T.C.D.D.Y. işletmesine geçmiştir. D-110 ve D-100 karayollarını birleştiren karayolunun ilçeden geçmesi yörenin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

EKONOMİK DURUM :

Muratlı ilçesi, 407 km2’lik coğrafi alanının büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır. Tarım alanlarının verimi, Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Tarım, çağdaş bilgi, beceri, araç, gereç ve girdilerle yapılmaktadır. İlçede yer altı su kaynaklarından Ergene nehrinden ve dört göletten ( Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli, Müsellim ) sulu tarım yapılmaktadır. Ergene nehrinin kirlenmiş olması, sulamayı olumsuz yönde etkilemektedir.

İlçenin 327.000 dekar arazisi bulunmaktadır. Arazilerin tamamında başta buğday, ayçiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir.Sanayi ürünü olarak da şeker pancarı ekilir. İlçe hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlçede hızlanan sanayileşme ve kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım alanı dışına kaymasına yol açmıştır. Bu durum tarım açısından büyük bir kayıptır.

Tekirdağ ilinin önemli bir işletmesi “İnanlı Tarım İşletmesi” Muratlı ilçesinde bulunmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi ilçenin 3 km batısında 10.500 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. İşletmede ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Bu ürünlerin yanında silajlık mısır ve fiğ ekilmektedir. İşletmede 650 dekar sulu ziraat sahası mevcuttur. Ayrıca işletmede buğday ve fiğ tohumculuğu yapılmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi” İnanlı İnekhanesi ” olarak 1930 yılında kurulmuştur. Faaliyet ve araştırmaları bugün de devam etmekte olup uzun yıllar işletmede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılagelmektedir. İşletmede tavukçuluk, bıldırcın, sülün, keklik ve tavşan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Muratlı ilçesi, İstanbul’a yakınlığı, Tekirdağ limanına yakın bulunması, D-100 Karayoluna yakın olması ve İstanbul – Edirne – Avrupa demiryolunun Muratlı ilçesinden geçmesi nedeniyle sanayi kuruluşları için tercih edilen bir bölge olmuştur. Muratlı’da gıda sanayiinde 5; Ambalaj , kağıt sanayiinde 2; tekstilde 3 ve diğer sektörlerde 3 olmak üzere 13 önemli sanayi kuruluşu var olmakta ve daha birçoğu da açılmaktadır. Fizibilitesi hazırlattırılan ve yatırım programına alınan Muratlı Organize Sanayii Bölgesi kurulma aşamasındadır. Muratlı Küçük Sanayi Sitesi 1990 yılında yapımına başlanan sanayi sitesinde 130 işyeri, 15 satış dükkanı vardır. Site 70.000 m2’lik alanı kaplamaktadır.

KÖYLERİ :

Arzulu, Aşağısevindikli, Aydınköy, Balabanlı, Ballıhoca, Çevrimkaya, Hanoğlu, İnanlı, Kepenekli, Kırkkepenekli, Musellim, Yavaşça, Yeşilsırt, Yukarısevindikli, Yukarısırt, Yurtbekler.

TURİZM :

Muratlı Hıdrellez Şenlikleri: Halk inanışında ölümsüz sayılan Hızır ve İlyas kişiliklerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi, Hıdırellez kutlamalarının temelini oluşturur. İnanışa göre Hızır ve İlyas 6 Mayıs’ta biraraya gelirler. Hıdrellez kutlamaları bir bahar bayramı niteliği taşımaktadır. Muratlı İnanlı mesire yerinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü “Hıdırellez Şenlikleri” düzenlenmekte, çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlere sadece Muratlı halkı değil çevre ilçelerden de katılan olmaktadır.

FOTOĞRAFLAR:

Muratlı ile ilgili bir fotoğraf galerisi oluşturma çalışmalarına başladım, ancak evde yatmaktan pek çıkıp biryerleri çektiğim yok, zamanla büyüteceğim galeriyi. buyrun; Muratlı Fotoğraf Galerisi.

VİDEOLAR:
Buradaki içerik kaldırıldı.

İLGİLİ SİTELER:
Muratlı Valiliği
Muratlı Belediyesi

Kaynak:Tekirdağ Valiliği
www.tekirdag.gov.tr

22 Yorum

 • Yazan: bayram, 21 Mart 2007 @ 4:55 pm

  yaşadığın yeri çok begendim. büyük şehirde yaşamaya heveslenme hiç. kıymetini bil.

 • Yazan: FeRHaD, 21 Mart 2007 @ 5:03 pm

  Beğendiğine sevindim.Güzel yerdir.Büyükşehirlere heveslenmiyorum zaten.Sadece belediyesi biraz daha iyi çalışsa yolları falan yapsa, kuruderemizi Ergene’mizi falan temizlese çok daha iyi olacak.

 • Yazan: hüseyin, 2 Nisan 2007 @ 5:44 pm

  Vallahi bravo. tebrik ederim. Bir çalışma için Muratlı ile ilgili genel bilgilere ulaşmak istiyordum. Bir çok site gezdim. En iyi siz yazmışsınız. Bende Muratlı’lı olmama rağmen İst. yaşıyorum. Bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 • Yazan: FeRHaD, 2 Nisan 2007 @ 6:42 pm

  Aslında yazının tamamını ben yazmadım.Yazının önemli bir kısmı Tekirdağ ile ilgili bir siteden alıntı, ben belli başlı bazı yerleri değiştirdim.Yazıyı hangi siteden aldığımı bilsem kaynağa link vermek internet adetlerinden ancak kaynağı bilmiyorum.

 • Yazan: murat, 3 Eylül 2007 @ 12:04 am

  Şu an Antalya’da yaşıyım ama ep oraların asretiyle.Bu siteyi izleyerek biraz olsun rahatlıyım.Çok güzel olmuş be yav,sağolasın topraam.Bu kızan bu işi biliyi be ya.(hoşgörüne sığınarak yorumu trakya şivesiyle yazdım,anlayışla karşılayacağını umuyorum.Her şeyin gönlünce olması dileğiyle…)

 • Yazan: FeRHaD, 3 Eylül 2007 @ 5:30 pm

  Teşekkür ederim. Tabii ki öyle de konuşabilirsin problem yok.

 • Yazan: turklerklani, 19 Aralık 2007 @ 1:33 am

  ben gebzede oturuyorum.Hiç mutlu değilim özellikle fabrika dumanı gibi yerlere yakınız.En gıcık olduğumda sabah annemin sesi yerine arabaların sesiyle uyanmak.Apartman dairesindeyiz.Zaten gecekondu bulamazsın burda bulursan yıkarlar.Ben her zaman çok istediğim gecekondu olmuştur.Burdan taşındağımızda gecekondu mahallesi isteyeceğim kahvaltımı rütübetli dairede değilde açık havada süper bir evde yaparım en güzeli bu olur.Gerçekten ferhad abi yaşadığın yerin kıymetini bil böyle yerlere özeniyorum.Bunu gördüm yorumumu eklemeden yatamadım

 • Yazan: FeRHaD, 19 Aralık 2007 @ 1:45 am

  Biliyorum bilmesine de dikkat ettiysen sorunları diye bir bölüm yok. 🙂 Olsaydı tanıtımlarından daha çok yazmak gerekirdi, birkaç sayfayla bitmezdi. O bahsettiğin fabrikalardan burada da var. Bizim de çok yakınımızdan bir dere geçiyor, ne güzel değil mi, bir de o fabrikalar pisliklerini oraya atmasa keyfini çıkarabilsek, gece gündüz kokuyor illet. Birkaç kilometre kuzeyde de Ergene Nehri var orası da ta Saray’dan fabrikaların pisliklerini toplayıp geliyor, onun kokusu da misler gibidir. 😀

 • Yazan: turklerklani, 19 Aralık 2007 @ 12:44 pm

  valla her yer pislendi hep paraya kıymaktan korktuklarından.Fazla para gitcek diye hep güzel yerleri pisletiyorlar.Bu arada şu dikaktimi çekti yorum yazdıkatn sonra gönder butonunun üstüne geldiğimde

  wp-commen-post.php olması lazımken wcp.php gözüküyor bunu senmi yaptın abi

 • Yazan: FeRHaD, 20 Aralık 2007 @ 2:20 am

  Evet onu ben yaptım. Bu spam yorumları azaltmak için bir önlemdir. Botlar önce ilk yazılı dosyaya bağlanarak istenmeyen yorum yazarlar fakat isim değişik olunca aradıklarını bulamazlar tabii eski bir metot bu hakkından gelinmiş ama yine de etkili. BU ARADA İYİ BAYRAMLAR.

 • Yazan: EMİN BOZKURT, 19 Şubat 2008 @ 7:14 pm

  TEBRİK EDİYORUM ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA

 • Yazan: mmd tof1ta, 19 Şubat 2009 @ 7:29 pm

  qüzeL bi y3r kıymeTini biLinn yaqınDa muratLıdaymm benı oraya ceken cok quzeL seyLer var asLen ankara doqma buyume xD

 • Yazan: murat, 25 Mayıs 2009 @ 9:42 pm

  Hey gidi hey, aynı şekle sahip bi ilde yaşıyorum. Artvin 😀

 • Yazan: FeRHaD, 25 Mayıs 2009 @ 9:48 pm

  Murat, hem orada da Muratlı diye biryer vardı değilmi ya. 🙂

 • Yazan: hakan, 26 Haziran 2009 @ 8:07 pm

  BEN BALLI HOCA KÖYÜNÜNRESİM GİBİ VİDEO GİBİ PAYLAŞIMLARINI ARADIM VARMI BİLDİĞİN Bİ SİTE BEN ORALISAYILIRIM

 • Yazan: FeRHaD, 27 Haziran 2009 @ 1:37 am

  Ne yazık ki bu tür bir site bilmiyorum, Murateli.net’te belki fotoğraf falan bulabilirsin ama Ballıhoca köyü ile ilgili video falan bilmiyorum.

 • Yazan: tezer, 16 Aralık 2009 @ 11:52 pm

  küçük kepenekli köyündenim köy resimleri de görselleşse harika olur sanırım yinede harika olmuş

 • Yazan: emre, 30 Haziran 2010 @ 11:37 am

  yaşadığın yer çok güzel kıymetini bil

 • Yazan: BETUL DURMAZ, 16 Şubat 2011 @ 10:02 am

  Ben bir yıl muratlıda yaşadım ama cocuklugumun engüzelzamanlarıydı şimdi bodrumda yaşıyorum burası türkiyenin en rabet gördüğü biyer ama ben muratlıya degişmem
  sıcaklık dostluk arkadaşlık kalmamış ama orda sıcak insanların oldugunu biliyorun aynı zamanda ben cumhuriye ilköretim okulu mezunuyum buyüdende gurur duyuyorum

 • Yazan: FeRHaD, 17 Şubat 2011 @ 1:47 am

  Merhaba Betül hanım. Sizin zamanınızda çocuk gözüyle gördüğünüz şekli ile bugün görseniz nasıl farklar hissedersiniz bilmiyorum ama, fiziksel olarak hala aynı gibi. Hala ufak bir ilçe, sadece altyapı deyip ikide bir yolları kazıyorlar, mahvediyorlar. İlçenin yolları berbat bir durumda. Sizin zamanınızda nasıl bilmem. Güncel durumu anlatayım dedim. 🙂 Başka eski Muratlı aynı gibi. 15 senedir çok da fazla bir şeyin değiştiğini hissetmedim.
  Ha bir de, sizin çocukluğunuz hangi yıllara rastlıyor bilmiyorum. Şu an etraftaki dere ve nehirler pis akıyor, eskiden bir zamanlar temizmiş de…

 • Yazan: aydın, 13 Mart 2012 @ 12:27 am

  bende beğendim bu şirin ilçeyi balıkesirli olmama rağmen muratlı güzel yer nasipse çalışmaya geliyorum yakında daimi orda kalıcam

 • Yazan: FeRHaD, 13 Mart 2012 @ 5:56 pm

  Hoşgeldiniz şimdiden.
  Buranın insanında gençlerden dışarı kaçmak isteyen çok ama, büyüklerden başka yere gidilmez diyen de var.
  Gelince kendiniz göreceksiniz zaten.
  Saygılar.

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz