Bilim Siteleri (2) – Fizik… Matematik…

____________________________________________________________________

Bir Matematik Aşığı mısınız?(Türkçe) http://www.matematikaski.com
Kuantum Film Festivali www.quantum-physics.polyteqhnique.fr
Kuantum Saklambacı www.engr.newpaltz.edu/~biswast
Parçacık Serüveni www.particleadventure.org
Resimli Kuantum http://phys.educ.ksu.edu/

Gizemli Parçacıklar http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos
Ustasına Nanodevreler www.nanohub.purdue.edu
Sanal Çalışamaz Makineler Müzesi www.lhup.edu/~dsimanek/museum/unwork.htm
Atom Fiziği http://palsma-gate.weizmann.ac.il/
Einstein Arşivi www.alberteinsteininfo.info
Archimedes’i Tanıyalım http://math.nyu.edu/~corres/Archimedes/contents.html
Fizik Korkusu www.fearofphysics.com
Hareketli Fizik Deneyleri http://web.mit.edu/jbelcher/www/anim.html
HyperPhysics(Fizik Öğretmeni Olacaklar İçin) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hphys.html
Eğlenceli Fizik www.dctech.com/physics/humor.html
Nanodünyada Gezinti www.mrsec.wisc.edu/edetc/index.htm
Elektrik Müzesi http://ieee-virtual-museum.org
Fizik Portalı http://physics.nature.com
Sesin Resmi www.kettering.edu/~drussell.Demos.html
Sanal Kimya Ders Kitabı www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html
Sıcağın Resmi http://coolcosmos.ipac.caltech.edu
Sokaktaki Fizik www.physics.org
Akışkan Dinamiği Galerisi www.eng.vt.edu/fluids/msc/gallery/gall.html
Bilim Şarkıları www.science-groove.org/MASSIVE
Mantar Bulutları www.atomicarchive.com
Ev Yapımı Fizik Oyuncakları www.scitoys.com
Önemli Meselelerde Önemli Görüşler www.thirteen.org/bigideas
Nükleer Sözlük http://glossary.dataenabled.com
Atomları Birleştirin http://ippex.pppl.gov
Rüzgar Gücü www.windpower.org/en/core.html
Uzay Balesi www.soe.ucsc.edu/~charlie/3body
MATEMATİK
Matematikte Yenilikler www.ams.org/new-in-math/coverorbits
ERdös Numaranız Kaç? www.oakland.edu/enp
Büyük Sayılara Ne Denir?(İngilizce) www.isthe.com/chongo/tech/math/number/number.html
Bir Örnek= 9544333223233434343445456565656767678785444334434444=nine sexdecillion, five hundred forty four quindecillion, three hundred thirty three quattuordecillion, two hundred twenty three tredecillion, two hundred thirty three dodecillion, four hundred thirty four undecillion, three hundred forty three decillion, four hundred forty five nonillion, four hundred fifty six octillion, five hundred sixty five septillion, six hundred fifty six sextillion, seven hundred sixty seven quintillion, six hundred seventy eight quadrillion, seven hundred eighty five trillion, four hundred forty four billion, three hundred thirty four million, four hundred thirty four thousand, four hundred forty four.Tabi daha ilginç şeylerde var sitede.Örneğin bir asal sayının 46,5 megabyte boyutunda okunuşu gibi.Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir site.
Sabitlerimizi Bilelim? http://pauillac.inria.fr/algo/bsolve/constant/constant.html
Sayılar http://world.std.com/~reinhold/BigNumCalc.html
Matematiğin Çözülmemiş Bilmeceleri www.mathsoft.com/asolve
Üniversitelilere Matematik Kursu www.joma.org
Matematiğin Muhteşem Dönüşü, MathWorld Geri Döndü http://mathworld.wolfram.com
Bir Bilim Hazinesi www.treasure-troves.com
Sinemada Matematik http://world.std.com/~reinhold/mathmovies.html