Bunları Biliyor musunuz? (Çevre)

____________________________________________________________________

Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden, yalnız ülkemizde yetişen 3000 türün endemik (Ülkemize has) olduğunu,
Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 1.5 katı olduğunu,
Ülkemizde doğal olarak 120 memeli hayvan, 440 kuş, 13 sürüngen, 350 balık türünün yaşadığını ve 15 memeli, 46 kuş, 18 sürüngen türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu,
Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisinin Anadolu’dan geçtiğini,
Sulak alanların, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olduğunu ve ülkemizde uluslararası öneme sahip 56 adet sulak alan bulunduğunu,
Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgar erozyonu etkisi altında olduğunu ve her yıl 1 cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok olduğunu,
Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesinin önlenmiş olacağını,
Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacağını,
Ülkemizde yaklaşık yılda 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapıldığını,
İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların %44’nün okunmadığını,
Yalnızca 100.000 ailenin gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağacın kesilmekten kurtarılacağını,
Bir insan ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirdiğini,
Doğaya atılan atıkların % 60’nın boya ve boya ürünleri olduğunu,
Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcadığınızı,
3,7 litre benzinin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletebileceğini,
Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, cikletin 5 yıl, bira kutusunun 10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını,
Bir büro elemanın yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe attığını,
Bir topak tereyağ üretmek için 400 litre suya ihtiyaç olduğunu,
Büyük bir kayın ağacının, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını,
Dünyadaki mevcut suların ancak % 1’nin kullanılabilir su olduğunu,
Son 3-4 ay içerisinde 24 milyon hektar alanın çölleştiğini,
Dünya yüzeyinin % 6’sının çölleşmiş, % 29’unun da çölleşme yolunda olduğunu,
Dünya nüfusuna her gün 230 bin, her yıl 93 milyon kişinin katıldığını,
Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu,
Bu çevre sorunlarının oluşmasında ve çözümünde insanın doğrudan etkili olduğunu, biliyor musunuz?

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz