Fatih Sultan Mehmet Han’ın Bedduası

____________________________________________________________________

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra şehri geziyordu.Bir inleme duyuldu.Derhal yanındakilere:

-“Bu inleyen adamı bulup derhal bana getirin” dedi.

Biraz sonra üstü başı perişan, saçı sakalı birbirine karışmış vaziyette bir adam padişahın huzuruna getirildi.

Padişah bu zavallıya:

-“Bu ne haldir, sana neden böyle yaptılar? diye sorduğunda, ihtiyar şöyle cevap verdi:

“Savaş başlayınca İmparator beni çağırdı ve “Türkler İstanbul’u alacaklar mı? diye sordu. de “Alacaklar” deyince beni hapsettiler ve işkence yaptılar.

Padişah, ihtiyara dedi ki;

– Peki söyle bakalım, bizim elimizden çıkacak mı?

İhtiyar biraz düşündükten sonra şöyle cevap verdi:

-Bu güzel şehrin düşmanı çoktur.Ancak sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat ön planda düşünülmeye başlanır, elindeki taşınır ve taşınmaz malları yabancılara satan çoğalır ve yabancılarda medet umanlar artar ise;

İşte o zaman sizin elinizden çıkar.Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet şöyle dua etti:

Dilerim Allah’tan ki bunları yapanlar Allah’ın kahr ve gazabına uğrasınlar.