CIA The World Factbook

____________________________________________________________________

The World Factbook Amerikan’覺n 羹nl羹 istihbarat servisi CIA‘in t羹m 羹lkeler hakk覺nda genel bilgileri i癟eren b羹y羹k bir veritaban覺. 襤癟inde neredeyse iinize yarayacak her t羹rden bilgi var. Tabi buna gizli istihbarat bilgileri vs. dahil diyemiyoruz dediim gibi sadece genel bilgiler. Bunlar; 羹lkenin ge癟mii, corafyas覺, n羹fusu, h羹k羹met y繹netimi, ekonomisi, iletiim ve ulat覺rma durumu, askeri ve 羹lkeler aras覺 bilgiler. D羹nya 羹zerindeki b羹t羹n 羹lkeler hakk覺nda bilgiler i癟erdii i癟in 癟ok b羹y羹k bir veritaban覺. Bu siteyi hem merak覺n覺z覺 kar覺lamas覺 i癟in hem de 繹renci vs. iseniz 繹devlerinize kaynak olarak kullanabilirisniz. Ancak sonu癟ta 繹zellikle tarih k覺sm覺nda yaz覺lan hereye de kesin g繹z羹yle bakmamak laz覺m. Sonu癟ta o da yabanc覺 bir devletin istihbarat tekilat覺n覺n hizmeti ve insanlar覺 yanl覺 bilgilendirerek beyin y覺kama gibi ama癟larla kullan覺labilir.

Bu kaynakta bizim 羹lkemizden 繹rnekler vererek k覺saca ne t羹r bilgiler var bir bakal覺m;

Ge癟mi k覺sm覺nda modern T羹rkiye’nin 1923 y覺l覺nda eski Osmanl覺 Devleti’nin kal覺nt覺lar覺 羹zerinde Atat羹rk taraf覺ndan kurulduundan bahsediliyor.Ayr覺ca hangi y覺lda hangibirlie 羹ye olmuuz vs. 繹zet bilgiler var. PKK’dan ve yakla覺k 30 bin kiinin 繹l羹m羹nden sorumlu olmas覺ndan da bahsediliyor.

Corafya k覺sm覺nda 羹lkemizin Avrupa ve Asya aras覺nda olduu ve komu 羹lkelerinden, bu 羹lkelerimizle olan s覺n覺r uzunluklar覺m覺zdan bahsediliyor. lkemizin Amerika’n覺n Texas eyaletinden biraz daha b羹y羹k olmas覺 gibi bir kar覺lat覺rma da var. Ayr覺ca doal kaynaklar覺m覺zdan da bahsediliyor. evre kirlilii k覺sm覺nda hava ve su kirliliinden, ormanlar覺m覺z覺n azalmas覺ndan ve boazlar覺m覺zda oluan gemi kazalar覺ndan bahsediliyor.

N羹fus ks覺m覺nda ki bilgilere g繹re Temmuz 2007 tahmini n羹fusumuz 71,158,647 kiiymi. Ya yap覺s覺 da 繹yle;

0-14 ya: 24.9% (erkek 9,034,731/kad覺n 8,703,624)
15-64 ya: 68.1% (erkek 24,627,270/kad覺n 23,857,507)
65 ya ve 羹st羹: 6.9% (erkek 2,253,383/kad覺n 2,682,132)

Doum ve 繹l羹m oranlar覺m覺z gibi bilgiler de var. Ortalama 繹mr羹m羹z 72.88 y覺lm覺; erkeklerde bu ortalama 70.43 y覺l, kad覺nlar da ise75.46 y覺l. Etnik durum olarak da n羹fusumuzun y羹zde 80’inin T羹rk y羹zde 20’sinin K羹rt olduu yaz覺yor. Okuryazarl覺k oran覺 ise 2004 tahminlerine g繹re toplamda 87.4% ve erkeklerde 95.3% iken kad覺nlarda 79.6%.

Y繹netim k覺sm覺nda 羹lkemizin ad覺ndan, Cumhuriyet y繹netimi olduundan, bakenti ve dier illerinden, ve cumhurbakan覺m覺z ve babakan覺m覺z gibi y繹neticilerden, partilerden bahsediliyor. ye olduumuz organizasyonlar; ADB (nonregional members), Australia Group, BIS, BSEC, CE, CERN (observer), EAPC, EBRD, ECO, EU (applicant), FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIC, OPCW, OSCE, PCA, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WEU (associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Ekonomi k覺sm覺nda gidiat覺m覺z覺 k覺saca 繹zetlemiler. Milli gelir, i癟i say覺s覺 (25.27 milyon kii) , isizlik oran覺ndan bahsediliyor. 襤癟ilerimizin 200’羹n 羹癟羹nc羹 癟eyreinde 癟al覺t覺klar覺 alanlara g繹re da覺l覺mlar覺 繹yle;

tar覺m: 35.9%
end羹stri: 22.8%
hizmetler: 41.2%

Ayr覺ca yak覺t 羹retim t羹ketim durumumuzdan ve ihracat ve ithalat durumumuzdan da bahsediliyor. 30 Haziran 2007’de d覺 borcumuzun 226.4 milyar dolar olduunu yazmasalarm覺 olmazm覺.

襤letiim k覺sm覺nda 羹lkemizdeki sabit hat ve cep telefonu kullan覺m覺m覺zdan bahsediliyor. 2005 y覺l覺nda 18.978 milyon sabit hat ve 2006 y覺l覺nda da 52.663 milyon cep telefonu kullan覺mdaym覺. zellikle cep telefonu alan覺nda h覺zl覺 bir modernizasyondan bahsediliyor. 12.284 milyon a (Internet) kullan覺c覺m覺z varm覺.

Ula覺m k覺sm覺nda 117 hava alan覺m覺z ve alan 繹l癟羹lerine g繹re say覺lar覺 ve 18 adet heliportumuzun yani helikopter pistimizin olduundan bahsediliyor. 7,511 km gaz ve 3,636 km petrol boru hatt覺m覺z varm覺. 8,697 km demiryolumuzun sadece 1,920 km’sinde elektrikli trenler hizmet veriyormu. Ayr覺ca limanlar覺m覺z ve ticaret filomuz hakk覺nda da baz覺 k覺sa bilgiler var.

Askeri bilgiler k覺sm覺nda TSK, TDK, THK gibi kuvvetlerimizin varl覺覺ndan ve kii say覺s覺 bak覺m覺nan askeri g羹c羹m羹zden bahsediliyor. Buradaki T羹rk Deniz Kuvvetleri’nin k覺saltmas覺 biraz T羹rk Dil Kurumu ile 癟eliiyor ama neyse. Askeri hizmet i癟in uygun 20-49 ya aras覺 erkek say覺m覺z: 13,905,901 ve 20-49 ya aras覺 kad覺n say覺m覺z: 13,335,812.

lkeleraras覺 durum k覺sm覺nda da Yunansitan ile Ege Denizi’ndeki anlamazl覺klar覺m覺zdan, K覺br覺s’覺n durumu gibi konulardan ve uyuturuu transferinden bahsediliyor.

Kaynakta sadece bizim 羹lkemiz deil t羹m 羹lkeler hakk覺nda bu t羹r bilgiler olduunu d羹羹n羹rsek olduk癟a ilgin癟 bir kaynak olduu kesin. Ayr覺ca yay覺nlar sayfas覺ndan da istediiniz s羹r羹m羹 veya istediiniz konu ile ilgili olan覺 bilgisayar覺n覺za indirebilirsiniz. Tam s羹r羹m羹 istiyorsan覺z 46 megabaytl覺k Zip arivini buradan indirebilirsiniz.

4 Yorum

 • Yazan: name, 20 Haziran 2008 @ 12:08 am

  Nice…very very nice,

 • Yazan: FeRHaD, 23 Haziran 2008 @ 1:16 pm

  Thanks.

 • Yazan: kurbaa, 3 Nisan 2009 @ 4:27 pm

  arkedeler g羹sel midr acepp??? sorar覺m size

 • Yazan: FeRHaD, 3 Nisan 2009 @ 6:49 pm

  G羹zeldir g羹zeldir.

Bu yaz覺ya balant覺lar

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz