William Russell Our day out karakterler

____________________________________________________________________

William Russell’覺n TV i癟in haz覺rlam覺 olduu oyunu Our day out’un karakterleri.

Bayan Kay
40’l覺 yalarda bir 繹retmen olan bu kad覺n, Progress Class (襤lerleme s覺n覺f覺 – d羹zg羹n okuma yazma ve temel matematik 繹renmemi 癟ocuklari i癟in.) 繹rencilerine yazma ve temel matematik problemleri ile ilgili yard覺m etmektedir. Ona g繹re oradaki 癟ocuklar覺 eitmek i癟in 癟ok ge癟tir, bu sebeple de gezinin eitsel bir amac覺 olamaz. Gezide 繹nem verdii tek ey 癟ocuklar覺n birilerine zarar vermeden elenebilmesidir. Bu sebeple de 癟ocuklara fazla kar覺may覺p bazen de sonu癟lar覺n覺 d羹羹nmeden 癟ocuklara 癟ok g羹vendii g繹r羹l羹r. Asla t羹kenmeyen hog繹r羹s羹 ile 繹rencilerin kahraman覺d覺r. Oyunda Briggs ile fikir ayr覺l覺覺ndad覺r ve Briggs onun 癟ocuklar覺n taraf覺nda olduunu d羹羹n羹r. ocuklar覺n yan覺nda olmas覺 iyi bir davran覺 gibi g繹r羹nse de iyi bir 繹retmen 繹rnei olmad覺覺n覺 g繹sterir. Sorumluluu 癟ocuklara b覺rakmak istemesi niyetinin iyi olduunu g繹sterir ancak sigara i癟ip kafeden mallar ve hayvanat bah癟esinden hayvanlar 癟alan Reilly, Digga ve Andrews’覺 繹nemsemez. ocuklar覺n geliebileceine inanmamas覺 癟ocuklar覺n ger癟ek ihtiya癟lar覺n覺 anlamas覺n覺 da engeller, bunu Carol’覺n yaad覺覺 yer hakk覺nda ikayetlerindeki as覺l imalar覺n覺 anlayamamas覺ndan anlayabiliriz. Yapt覺klar覺 ile 癟ocuklar覺n anneleri gibi g繹r羹nse de kulland覺覺 y繹ntemleri 癟al覺mamaktad覺r.

Briggs

A覺r覺 disiplinli olmas覺yla 羹nl羹 m羹d羹r yard覺mc覺s覺. M羹d羹r bayan Kay’in y繹ntemlerine pek g羹venmedii i癟in geziye gruba nezaret etmesi i癟in Briggs’i g繹revlendirir. Gezinin ba覺ndan itibaren 癟ocuklara d羹zg羹n davranmalar覺 i癟in emirler yad覺r覺r. S羹rekli uyar覺lar覺ndan 癟ocuklar覺n sadece eitimleri ile deil tav覺rlar覺 ile ilgilendii de anla覺l覺r. Herey 羹st羹nde kontrol sahibi olmay覺 denese de bayan Kay taraf覺ndan 繹rencilere biraz sorumluluk b覺rakmas覺 i癟in ikna edilir. Ancak hayvanat bah癟esinde kand覺r覺lm覺 hissettiinde 癟ok sinirlenir.

Oyunda iki yerde Briggs’de deiiklikler g繹zlenir. 襤lki hayvanat bah癟esinde 癟ocuklar覺n havanat bah癟esinde 癟ocuklar覺n hayvanlara samimi merak覺n覺n keyfini 癟覺kard覺覺 and覺r ki burada 癟ocuklar覺n eitilebilir olduunu d羹羹n羹r. Daha sonra bu fikrinden vazge癟er tabi. 襤kincisi de Carol’覺 panay覺r alan覺ndaki kayal覺ktan kurtard覺覺 and覺r. Oyunun sonuna doru da sorumluluklar覺ndan biraz kurtulup gruptan biri haline geliverir, burada yeni kimlii ile ger癟ekten iyi bir zaman ge癟irmektedir. Carol’覺n onu babas覺 yerine koymas覺 onu 癟ok etkilese de kal覺c覺 bir etkisi olmaz. Oyunun sonras覺nda da filmleri bozarak 繹retmen karakteri d覺覺nda bir karaktere sahip olamayaca覺n覺 ve dierleriyle ger癟ek bir iliki kuramayaca覺n覺 g繹sterir. Bayan Kay’覺n tersine 癟ocuklar覺n eitilebileceini d羹羹nse de kendi s覺n覺rlar覺 olduu ve otoritesini kaybetme korkusu sebebiyle 癟ocuklarla aras覺 iyi olmad覺覺 i癟in iyi bir 繹retmen 繹rnei deildir.

Carol

Onu癟 ya覺nda ge癟miinden oyunda fazla bahsedilmeyen bir k覺zd覺r. Fakir ve cahil bir aileden gelmitir. Briggs’den babas覺 olmas覺n覺 istemitir. Utanga癟t覺r ve dierleriyle sosyalleemez, zaman覺n覺 bayan Kay, Briggs ile veya kayal覺kta yaln覺z ba覺na ge癟irir. Hayat standartlar覺n覺 y羹kseltmek istemesiyle dier 癟ocuklardan ayr覺l覺r ve de iyi bir yol g繹sterilirse bunu yapaca覺 g繹r羹l羹r. Briggs ile 癟ok iyi zaman ge癟irirken, arad覺覺 f覺rsat覺 bulduunu d羹羹n羹r ancak Briggs’in cahillii ile hi癟birey deimez ve oyun Carol i癟in 癟ok karamsar bir ekilde biter.

Susan

20’li yalar覺nda bayan Kay’e yard覺m eden bir bayan 繹retmendir. Deneyimsizdir ancak Reilly onun Colin’le ilikisi hakk覺nda k繹t羹 akalar yap覺nca kontrol羹 eline al覺r.

Colin

20’li yalarda bayan Kay’e yard覺m eden bir 繹retmen beydir. Reilly ve Digga taraf覺ndan Susan’la olan ilikisi sebebiyle s羹rekli sata覺lmakta ve o da 癟ocuklar覺 susturamamaktad覺r. ocuklar 羹zerinde otorite kurmak i癟in daha 癟ok gen癟 biridir. Ayr覺ca Briggs ile z覺t d羹羹ncelerdedir.

Reilly

襤lerleme s覺n覺f覺’n覺n eski 繹rencilerinden biridir. 15 ya覺nda olup babas覺yla r覺ht覺mda 癟al覺makta fakir biridir. S羹rekli bakalar覺na satat覺覺ndan biraz day覺l覺k taslayan biri olduu s繹ylenebilir. 1970 Liverpool gen癟liini anlamak i癟in 繹nemli bir karakterdir.

Digga

Reilly gibi davranmaya 癟al覺an ve sigara da i癟en 15 ya覺nda bir gen癟tir.

Andrews

13 ya覺nda ve Reilly’nin eski erkek arkada覺d覺r. Baban覺n eve 癟ok nadir geldii, geldiinde de aile 羹yelerini rahats覺z ettii bir evde yaamaktad覺r. 5 y覺ld覺r sigara i癟mekte ve gelecei i癟in hi癟bir umudu yoktur. Andrew’un durumu d繹nemin ekonomik durumunu da yans覺tmaktad覺r.

Linda

15 ya覺nda ve d繹nemin tipik bir ergen k覺zd覺r. O 癟adaki k覺zlarda pop羹ler olduu gibi 1970’ler pol羹ler k羹lt羹r k覺yafetleri giyer.

Karen

Linda’n覺n 15 ya覺ndaki yak覺n arkada覺 k覺zd覺r.

Ronson

renme problemi olduu san覺lan 13 ya覺nda bir erkek 癟ocuudur. Briggs nerede olduklar覺n覺 sorduunda kafas覺 kar覺覺r. Hayvanat bah癟esinde hayvanlar覺 d覺ar覺 癟覺karmaya balayan kiidir.

Kevin

12 ya覺nda y羹zmek istediinde bayan Kay ile akalaan bir erkek 癟ocuudur.

Jimmy

15 ya覺nda y羹zmek isteyen bir erkek 癟ocuudur.

Maurice

12 ya覺nda bir k覺z.

Les

Sadece ilk sahnede g繹r羹len Carol’覺n kar覺dan kar覺ya ge癟mesine yard覺m eden ve ii bu olan lolipop adam.

Ronny Suttcliffe

Bayan Kay’in 癟ocuklar覺n 癟ikolatay覺 hayal bile edemeyecekleri s繹z羹ne kanan of繹rd羹r.

Bayan Roberts

Otob羹s羹 durdurmaya kalkt覺klar覺 ilk kafenin sahibesidir.“I only ever did it once, take a Liverpool coach load… they’d rob your eyes if you wasn’t looking.” diyerek otob羹羹s kabul etmeyen deneyimli kiidir.

Bayan garson (The Waitress)

襤lk kahvede 癟al覺覺r, deneyimsizdir.

John

Otob羹s羹n durduu ikinci kafenin sahiplerinden biridir. ocuklarla dolu otob羹s羹 g繹r羹nce bundan k璽r edeceini d羹羹n羹p o anda fiyatlar覺 y羹kseltmitir. Tabi 癟ocuklar d羹kkanda h覺rs覺zl覺k yaparak ona cezas覺n覺 vermilerdir.

Mac

John’un fiyatlar覺 neden y羹kselttiini anlayamayan kafenin orta覺d覺r.

Hayvan bak覺c覺lar覺

Hayvanlar覺n 癟ocuklar taraf覺ndan 癟al覺nd覺覺n覺 farkeden kiilerdir.