Babil’in Asma Bahçeleri

____________________________________________________________________

Babil’in Asma Bahçeleri Dünya’nın Yedi Harikası’ndan sayılır. Yalnız an itibarıyla bu bahçeleri görmek mümkün değil. Hepsi yer altında kalmış ve ancak 20, yüzyılda keşfedilebilmişler. Babil’in Asma Bahçeleri Irak’ta Hilla (Al Hillal) kentinin yakınında bulunur. Bu bahçelere Semiramis’in Bahçeleri dendiğini de duyabilirsinz.
Earth, Maps gibi programlarla 32.5355°N, 44.4275°E kordinatlarında görebilirsiniz bölgeyi. Örneğin Google Maps görüntüsü şurada.

Bahçeler bazı kaynaklara göre Nebuchadnezzar’ın sıla özlemindeki karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Amytis, Medes kralının kızıymış ve iki ülkenin müttefik olması için Nebuchadnezzar ile evlendirilmiş. Onun ülkesi yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya’nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itince kral, memleketinin bir benzerini yapmak istemiş. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar falan yaptırmış.

Babilin asma bahçeleri

Babilin asma bahçeleri

Daha yeni teoriye göre ise bahçeler Asur kralı Sennacherib tarafından MÖ. 7. YY. civarında Ninova yakınında bir yerde saray girişinde yaptırıldı. Sonradan ise bahçelerin yanlışlıkla Babil’de olduğu düşünülmeye başladı ve öyle bilinmeye devam edildi.

Tasviri Vikipedi‘den alıyorum:

Yunanlı coğrafyacı Strabo’nun M.Ö. 1. yüzyıldaki tanımlamasına göre, bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Zincir pompa, biri yukarıda, diğeriyse su kaynağında bulunan iki büyük volana gerili, üzerinde kovalar bulunan bir sistemdi. Nehirden dolan kova yukarıya çıkıyor içindeki suyu havuza boşaltıp tekrar nehre dönüyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu.

Tabi bahçeler MS. 2. YY. civarı depremlerde zarar görmüş. Sonradan gelen istila savaş vs. olaylarda da bahçeler iyice zarar görüp zamanla kum altında kalmış.

Yalnız şu da var ki Babil tarihi kayıtlarında hakkındaki bilgi yetersizliği sebebiyle bu bahçeler sadece edebiyat ürünü de olabilirmiş, yani gerçekte var olmamış da olabilirmiş. 🙂

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz