Farklı öğrenme tipleri ve tavsiyeler

____________________________________________________________________

Her öğrencinin farklı bir öğrenme tipi var. Bunlara göre de farklı çalışma yöntemleri var tabi.

Öğrencinin bilgiyi işleme tercihine göre:
Aktif öğrenci: bilgiyi, fikirlerini diğerleriyle paylaşıp tartışarak ya da uygulamalar vasıtasıyla öğreniyor. Grup çalışmalarını seviyor ve katılıyor. Dersi not alarak dinlemeyi sevmiyor. Tavsiye: Tartışma etkinliklerinin az olduğu bir ortamda ise küçük gruplar oluşturarak birlikte tartışarak çalışılın. Hangi konulardan test olabileceğinizi düşünüp ilgili sorulara karşı yanıtlar hazırlayın.

Düşünsel öğrenci: bilgi üzerine tek başına düşünmeyi tercih ediyor. Yalnız çalışıyor ve grup çalışmalarında çok fazla etkin olmuyor. Not tutmayı seviyor ve tuttuğu notlar aktif öğrencilerden daha iyi ve yeterli notlar. Tavsiye: Bilgileri sadece okuyup ezberlemeyin, çeşitli aralıklarla tekrar edip olası soru ve uygulamalarla ilgili düşünün. Okuduklarınız hakkında küçük notlar alın.

Bilgiyi algılama yöntemine göre:
Duyumsal öğrenci:
kanıtlanmış gerçekleri öğrenmekte iyi ve bunları öğrenmeyi seviyor. Soruları kesin sonuçlu yöntemler üzerinden çözmeyi seviyor ve değişik ve tartışılmamış türde sorularla karşılaşmayı pek sevmiyor. Laboratuvar çalışmalarını seviyor ve ayrıntıları öğrenmede sabır gösteriyor. Uygulama yapmayı seviyor ve gerçek dünya ile alakası olmayan derslerden hoşlanmıyor. Tavsiye: Bilgiyi gerçek dünya ile bağdaştırmaya özen gösterin. Soyut ve teorik öğenin bol olbuğu sınıflarda öğretmenden kavramlar hakkında örnekler vermesini isteyin. Arkadaşlarınızla konu hakkında beyin fırtınaları yapın.

Sezgisel öğrenci: farklı olasılık ve ilişkileri keşfetmeyi seviyor, bu sebeple alıştığı soru tiplerinden farklı olanları da olumlu karşılayabiliyor. Yeni şeyler öğrenmeyi tekrarlara yeğliyor. Yeni kavramları başarıyla kapabiliyor ve matematik formülleri ile sıkıntı yaşamıyor. Hızlı çalışmayı seviyor ve ezber gerektiren dersleri sevmiyor. Tavsiye: Ezber ve formüller üzerinden giden derslerde konular arasıdnaki bağları bulun ya da öğretmene sorun. Testte sabırsızlık dolayısıyla yanlış yapma durumuna karşı soruları sonuna kadar okuyup yanıtlarınızı iyi düşünüp tekrar gözden geçirin.

Bilgiyi alırken kullandığı kanala göre:
Görsel öğrenci:
resim, diyagram, grafik ve ifadeleri tercih ediyor. Tavsiye: Konuyla ilgili grafik, şema ve fotoğraflar gibi malzemeleri inceleyin. Öğretmenlerinizden referans kaynak ve CD sürümleri isteyin. Konuyla ilgili kavram haritaları oluşturup önemli noktaları işaretleyin, altını çizin veya örneğin bir konu ile ilgili tüm bilgileri aynı renk kalemle işaretleyin.
Sözel öğrenci: yazılı ve sözlü tanımlar ve anlatımları tercih ediyor. Tavsiye: Konuyla ilgili kendi cümlelerinizle özetler ve konu planları hazırlayın. Sözlü grup çalışmalarına katılın ve konu anlatımları yapın.

Bilgiyi düzenleme yöntemi tercihine göre:
Tümevarımcı öğrenci:
bilgiyi doğrusal nitelikli nedenselliklerle değerlendirmeyi tercih edip, özelden genele anlatımları tercih ediyor. Soruları ve mantıksal anlatımları bir bir geçerek çözüyor. Tavsiye: Doğrusal nedensellik barındıran mantıksal konu şemaları çıkarın. Bütünsel bakış açılarınızı da yeni ve eski öğrendiklerinizle bağdaştırarak geliştirmeye çalışın.
Tümdengelimci öğrenci: bilgi parçalarını karışık alıp bütünsel bağlantıları bir anda görmeyi tercih ediyor. Genelden özele anlatımları seviyor. Genel fikri veya resmi edinebildiyse soruları kolayca çzöebiliyor, ancak çözüme nasıl ulaştığını anlatırken zorlanıyor. Tavsiye: Ayrıntılara girmeden önce genel fikri yakalayın. bir üniteye başlarken ünitenin bütününe bir göz gezdirmek faydalı. Ayrıca yeni bilgilerinizi eskileri ile ilişkilendirmeye çalışın. Öğretmeniniz yeni konular ile eskiler arasında bağlantı kurmuyorsa zorlanabilirsiniz.

1 Yorum

  • Yazan: E. Ali, 11 Kasım 2009 @ 7:32 am

    Önemli bir konu. Üstünde iyi durmak lâzım. Buradaki kısa anlatımı ise oldukça kaliteli. Özellikle öğretmenler, sonra anneler babalar bu “Farklı öğrenme tipleri ve tavsiyeler” üzerinde çalışmalı. Çocuklar için gerekenin en iyisini sağlamaya çalışmalı. Sıralanan maddelere uygun çocuklara o tavsiyeleri iyi belletmeliler.

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz