Girdiye göre akılda tutma oranları

____________________________________________________________________

Zamanında yapılmış bir araştırmaya göre öğrenciler;
– Okuduklarının %10’unu,
– İşittiklerinin %26’sını,
– Gördüklerinin %30’unu,
– Görüp işittiklerinin %50’sini
– Söylediklerinin %70’ini,
– Yaptıkları şey konusunda söylediklerinin %90’ını akıllarında tutuyorlar.
Sonuç; okuduklarınızı, işittiklerinizi ve gördüklrinizi bir de bir başkasına anlatın. Dedikodu değil yalnız. 🙂