İngilizce düzensiz fiiller listesi

____________________________________________________________________

Cep Ingilizce için hazırladığım düzensiz fiiller (Irregular Verbs) listesini buraya da koyayım dedim. Listede düzensiz fiillerin bir listesi var. Nedir bu düzensiz fiiller? İngilizce’de fiilin 1. hali dışındaki zamanlar (geniş, geçmiş vs.) fiillerde yapılan değişikliklerle belirtilir. Bu değişiklikler düzenli fiillerde (Regular Verbs) kelimenin sonuna -ed gibi ekler getirilerek yapılırken düzensiz fiillerde kelime tamamen değişebilir.

Düzenli fiil örneği:
open – opened – opened

Düzensiz fiil:
begin – began – begun

Düzensiz fiillerde kelime her zamanda tamamen değişebilir, aynı kalabilir veya hem değişip hem de düzenli fiil benzeri davranış gösterebilir, yani -ed eki alır.

Aşağıdakiler düzensiz fiillerin bir listesidir, 294 fiil vardır. Sıralama şu şekildedir:

Infinite (1. hal) – Simple Past (2. hal) – Past Participle (3. hal)

abide – abode/abided – abode/abided
arise – arose – arisen
awake – awoke/awaked – awaked/awoken
backbite – backbitten – backbitten
backslide – backslid – backslid
be – was/were – been
bear – bore – borne
beat – beat – beat/beaten
become – became – become
befall – befell – befallen
beget – begot/begat – begotten
begin – began – begun
begird – begirt – begirt
behold – beheld – beheld
bend – bent – bent
bereave – bereft/bereaved – bereft/bereaved
beseech – besought/beseeched – besought/beseeched
beset – beset – beset
bespeak – bespoke – bespoke/bespoken
bespit – bespat – bespat
bestride – bestrode – bestridden
bet – bet/betted – bet/betted
betake – betook – betaken
bid – bid/bade – bid/bidden
bind – bound – bound
bite – bit – bitten
bleed – bled – bled
bless – blessed – blessed/blest
blow – blew – blown
break – broke – broken
breed – bred – bred
bring – brought – brought
broadcast – broadcast/broadcasted – broadcast/broadcasted
browbeat – browbeat – browbeaten
build – built – built
burn – burned/burnt – burned/burnt
burst – burst – burst
bust – bust/busted – bust/busted
buy – bought – bought
can – could – -been able
cast – cast – cast
catch – caught – caught
chide – chid/chidded – chidden/chid/chidded
choose – chose – chosen
clave – clove/cleft/cleaved – cleaved/clove/cleft
cling – clung – clung
come – came – come
cost – cost – cost
countersink – countersank – countersunk
creep – crept – crept
cut – cut – cut
dare – durst/dared – dared
deal – dealt – dealt
dig – dug – dug
dive – dived/dove – dived
do – did – done
draw – drew – drawn
dream – dreamed/dreamt – dreamed/dreamt
drink – drank – drunk
drive – drove – driven
dwell – dwelt/dwelled – dwelt/dwelled
eat – ate – eaten
fall – fell – fallen
feed – fed – fed
feel – felt – felt
fight – fought – fought
find – found – found
fit – fitted/fit – fitted/fit
flee – fled – fled
fling – flung – flung
floodlight – floodlighted/floodlit – floodlighted/floodlit
fly – flew – flown
forbid – forbade/forbad – forbidden/forbid
forbear – forbore – forborne
forecast – forecast/forecasted – forecast/forecasted
foresee – foresaw – foreseen
foretell – foretold – foretold
forget – forgot – forgotten
forgive – forgave – forgiven
forgo – forwent – forgone
forsake – forsook – forsaken
forswear – forswore – forsworn
freeze – froze – frozen
gainsay – gainsaid – gainsaid
get – got – gotten/got
gild – gilt/gilded – gilt/gilded
gird – girded/girt – girded/girt
give – gave – given
go – went – gone
grave – graved – graved/graven
grind – ground – ground
grow – grew – grown
hamstring – hamstringed/hamstrung – hamstringed/hamstrung
hang – hung/hanged – hung/hanged
have – had – had
hear – heard – heard
heave – heaved/hove – heaved/hove
hide – hid – hidden/hid
hit – hit – hit
hold – held – held
hurt – hurt – hurt
inlay – inlaid – inlaid
input – inputted/input – inputted/input
inset – inset – inset
interweave – interwove – interwoven
keep – kept – kept
kneel – knelt/kneeled – kneld/kneeled
knit – knit/knitted – knit/knitted
know – knew – known
lade – laded – laded/laden
lay – laid – laid
lead – led – led
lean – leaned/leant – leaned/leant
leap – leaped/leapt – leaped/leapt
learn – learned/learnt – learned/learnt
leave – left – left
lend – lent – lent
let – let – let
lie – lay (down) – lain
light – lighted/lit – lighted/lit
lose – lost – lost
make – made – made
may – might – might
mean – meant – meant
meet – met – met
miscast – miscast – miscast
misdeal – misdealt – misdealt
misgive – misgave – misgiven
mishear – misheard – mishearded
mishit – mishit – mishit
mislay – mislaid – mislaid
mislead – misled – misled
misread – misread – misread
misspell – misspelt/mispelled – misspelt/misspelled
misspend – misspent – misspent
mistake – mistook – mistaken
misunderstand – misunderstood – misunderstood
mow – mowed – mown/mowed
outbid – outbid – outbid
outdo – outdid – outdone
outfight – outfought – outfought
outgrow – outgrew – outgrown
output – output/outputted – output/outputted
outrun – outran – outrun
outsell – outsold – outsold
outshine – outshone – outshone
overbid – overbid – overbid
overcome – overcame – overcome
overdo – overdid – overdone
overdraw – overdrew – overdrawn
overeat – overate – overeaten
overfly – overflew – overflown
overhang – overhung – overhung
overhear – overheard – overheard
overlay – overlaid – overlaid
overpay – overpaid – overpaid
override – overrode – overridden
overrun – overran – overrun
oversee – oversaw – overseen
overshoot – overshot – overshot
oversleep – overslept – overslept
overtake – overtook – overtaken
overthrow – overthrew – overthrown
partake – partook – partaken
pay – paid – paid
plead – pled/pleaded – pled/pleaded
prepay – prepaid – prepaid
prove – proved – proved/proven
put – put – put
quit – quit/quitted – quit/quitted
read – read – red
rebind – rebound – rebound
rebuild – rebuilt – rebuilt
recast – recast – recast
redo – redid – redone
rehear – reheard – reheard
remake – remade – remade
rend – rent – rent
repay – repaid – repaid
rerun – reran – rerun
resell – resold – resold
reset – reset – reset
resit – resat – resat
retake – retook – retaken
retell – retold – retold
rethink – rethought – rethought
rewind – rewound – rewound
rewrite – rewrote – rewritten
rid – rid/ridded – rid/ridded
ride – rod – ridden
ring – rang – rung
rise – rose – risen
rive – riven – riven
run – ran – run
saw – sawed – sawed/sawn
say – said – said
see – saw – seen
seek – sought – sought
sell – sold – sold
send – sent – sent
set – set – set
sew – sewed – sewn/sewed
shake – shook – shaken
shave – shaved – shaved/shaven
shear – sheared – sheared/shorn
shed – shed – shed
shine – sone/shined – shone/shined
shoe – shod – shod
shoot – shot – shot
show – showed – shown/showed
shred – shred/shredded – shred/shredded
shrink – shrank/shrunk – shrunk/shrunken
shrive – shrove/shrived – shrove/shrived
shut – shut – shut
sing – sang – sung
sink – sank/sunk – sunk
sit – sat – sat
slay – slew – slain
sleep – slept – slept
slide – slid – slid
sling – slung – slung
slink – slunk – slunk
slit – slit – slit
smell – smelt/smelled – smelt/smelled
smite – smote – smitten
sneak – sneaked/snuck – sneaked/snuck
sow – sowed – sowed/sown
speak – spoke – spoken
speed – sped/speeded – sped/speeded
spell – spelt/spelled – spelt/spelled
spend – spent – spent
spill – spilled/spilt – spilled/spilt
spin – spun – spun
spit – spat/spit – spat/spit
split – split – split
spoil – spoilt/spoiled – spoilt/spoiled
spotlight – spotlit/spotlighted – spotlit/spotlighted
spread – spread – spread
spring – sprang/sprung – sprung
stand – stood – stood
stave – staved/stove – staved/stove
steal – stole – stolen
stick – stuck – stuck
sting – stung – stung
stink – stank/stunk – stunk
strew – strewed – strewn
stride – strode – strode
strike – struck – struck/stricken
string – strung – strung
strive – strove/strived – striven/strived
sublet – sublet – sublet
swear – swore – sworn
sweep – swept – swept
swell – swelled – swelled/swollen
swim – swam – swum
swing – swung – swung
take – took – taken
teach – taught – taught
tear – tore – torn
tell – told – told
think – thought – thought
thrive – throve/trived – thriven/trived
throw – threw – thrown
thrust – thrust – thrust
tread – trod – trodden
unbend – unbent – unbent
undercut – undercut – undercut
undergo – underwent – undergone
underlie – underlay – underlain
underpay – underpaid – underpaid
understand – understood – understood
undertake – undertook – undertaken
underwrite – underwrote – underwritten
undo – undid – undone
unfreeze – unfroze – unfrozen
unsay – unsaid – unsaid
unwind – unwound – unwound
uphold – upheld – upheld
upset – upset – upset
wake – woke/waked – waked/woken
waylay – waylaid – waylaid
wear – wore – worn
weave – wove/weaved – woven/weaved
wed – wed/wedded – wed/wedded
weep – wept – wept
wet – wet/wetted – wet/wetted
win – won – won
wind – wound – wound
withdraw – withdrew – withdrawn
withhold – withheld – withheld
withstand – withstood – withstoood
work – worked/wrought – worked/wrought
wring – wrung – wrung
write – wrote – written

4 Yorum

 • Yazan: osman, 22 Nisan 2009 @ 7:00 pm

  düzenli fiil yokı yazık

 • Yazan: FeRHaD, 22 Nisan 2009 @ 7:08 pm

  Osman, düzenli fiilleri koymaya kalksam binlerce sözcük koymam gerekli olurdu, düzensizleri koydum geri kalan fiiller düzenli işte. 🙂

 • Yazan: MoneyMan, 15 Temmuz 2009 @ 11:08 pm

  Ahhh ahh…az çektirmedi bu gavurca bize!

 • Yazan: FeRHaD, 16 Temmuz 2009 @ 2:27 am

  Niye yav, çekmek iyidir hem, hayat deneyimi kazandırır. 🙂

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz