İngilizce’de sesli harflerin fonemleri

____________________________________________________________________

Aşağıdaki İngilizce’deki sesli harflerin fonemlerinin tablosudur. Tabloda satırların başında yatay olarak yükseklikleri, üstte oluşum yerine göre ön ve arkada olduğu, altta da yuvarlakmı düz ünlümü olduğu ve kutuların içinde de çapraz olarak üsttekiler gergin ve alttakiler de gevşek olarak bu sesli harf fonemlerinin özellikleri belirtilmiştir.

İngilizce'de sesli harflerin fonemleri.

İngilizce'de sesli harflerin fonemleri.