Java ME basit komut örneği

____________________________________________________________________

Java ME’de uygulamayı tuşlar ile yönetebilmek için komutlar kullanırız. Genel ara yüzde sadece yön ve fonksiyon tuşları etkindir, ancak gelişmiş Canvas gibi arayüzlerde rakam tuşları da etkinleştirilebilir. Ayrıca telefonun Java yazılımına göre sadece o marka için özelleştirilmiş komut tuşları da kullanılabilir.

Java’da genel bir komut şuna benzer bir kodla oluşturulur:

Command cikisKomutu = new Command(“Çıkış”, Command.SCREEN, 2);

Command komutIsmi = new Command(“YAZI”,komutetkialanı,öncelik)

Burada cikisKomutu isimli komutumuz menüde YAZI olarak görünecek, SCREEN yani ekran üzerinde bir etkileşimde olacak, yeni form veya liste göstermek gibi, ve önceliği de 2 olacak.

Komutların etki alanları çeşitlidir. Oluşturduğumuz komut ile Eğer ekranda yeni bir form veya liste gösterilecekse Command.SCREEN, önceki ekrana geri dönülecekse Command.BACK, işlem iptal edilecekse Command.CANCEL, uygulamadan çıkılacaksa Command.EXIT, ekrandaki bir öğede bir değişiklik olacaksa Command.ITEM, bir soru veya izin onaylanacaksa Command.OK, uygulama veya işlem durdurulacaksa Command.STOP şeklinde bu etki alanı belirtilir.

Etki alanı aslında programın çalışması için pek önemli değildir, ancak telefonun arayüzünde komut özelliklerine göre komutların farklı tuşlara bağlanması veya listelenme şeklinde önemlidir. Örneğin; KVM ekranın solundaki fonksiyon tuşuna çıkış komutu atarken diğerine diğer komutları liste şeklinde sıralar.

Öncelik de liste şeklinde gösterilen komutlarda hangi komutun daha üstte olacağını belirler. Sayısı daha küçük olan komutun önceliği daha yüksektir ve bu sayı en az 0 olur. Tabi bu etki alanı ve aygıttaki yazılıma göre değişebilir.

Komutların karşılığına gelecek komutlar genelde şu metod içine yazılır ve if else if blokları ile de komutlar kontrol edilip istenen kodlar çalıştırılır:

public void commandAction(Command komut, Displayable displayable)

{

if (komut == abcKomutu) {birseyYap();}

else if(komut == def) {baskaBirseyYap();}

}

Aşağıdaki kod, örnek bir komut kullanımı gösterir. Basit örnekte komut oluşturulur, ekran hazırlanır ve komut verildiğinde uygulamadan çıkış sağlanır. Bu tüm komutlarla ilgili bir örnek değildi, sadece bir komutun nasıl oluşturulacağını ve kullanılacağını gösteren basit bir örnektir.

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class HelloMIDlet extends MIDlet
implements CommandListener {
// Çıkış komutu
private Command cikisKomutu;
// MIDlet için görüntü
private Display goruntu;
// Ticker oluşturur
private Ticker kayanYazi = new Ticker(“Kayan yazı, güzel kayıyor değilmi.”);

public HelloMIDlet() {
goruntu = Display.getDisplay(this);
cikisKomutu = new Command(“Çıkış”, Command.SCREEN, 2);
}
public void startApp() {
TextBox t = new TextBox(“Merhaba”,”Maraba Televole”,128, 0);
t.addCommand(cikisKomutu);
t.setCommandListener(this);
t.setTicker(kayanYazi); // ticker kutuya eklenir
goruntu.setCurrent(t);
}
public void pauseApp() { }
public void destroyApp(boolean unconditional) { }
public void commandAction(Command komut, Displayable displayable) {
if (komut == cikisKomutu) {
destroyApp(false);
notifyDestroyed();
}
}
}

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında şöyle bir görünüm oluşur:

Java Me Komut örneğiJava Me Komut örneği

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz