Java’da Integer (Tamsayı) karşılaştırma

____________________________________________________________________

Java programlama dili temel Integer yani tamsayı karşılaştırma operatörlerine sahiptir. Karşılaştırma operatörlerinin sayılara uygulanmasının sonucu boolean tipinde bir değerdir.

Eğer karşılaştırma olumlu ise sonuç true (doğru) ve olumsuz ise sonuc false (yanlış) değeri döner.

Eşitlik (Eşittir)

Tamsayı karşılaştırmalarında eşitlik operatörü iki eşittir işaretidir (==). Eğer eşitlik işaretinin iki tarafındaki değer birbirine eşit ise boolean doğru (true) eşit değil ise yanlış (false) döner. Kullanım ör;

int a = 5;int b = 5;int c = 6;
if(a == b) { … } // true döner
if(b == c) { … } // false döner

Eşitsizlik (Eşit değildir)

Javada iki tamsayının eşit olup olmadığını karşılaştırmak için kullanılan operatör ünlem işareti ile birlikte eşittir işaretidir (!=). Eğer operatörün iki tarafındaki sayılar eşit değilse true eğer eşitse false döner. Ör;

if(a != b) { … } // false döner
if(b != c) { … } // true döner

Küçüktür

Küçüktür operatörü matematikte de kullandığımız normal küçüktür işaretidir ( < ). Eğer soldaki değer sağdaki değerden küçük ise işlem true döner, eğer büyük ise false döner. Ör;

if(a < b) { … } // false döner
if(b < c) { … } // true döner

Küçük eşit

Küçük eşit (küçüktür veya eşittir) sembolü küçüktür işaretiyle birlikte eşittir işaretidir (<=). Eğer soldaki değer sağdaki değerden küçük veya sağdaki değere eşit ise sonuç true döner, eğer eşit değil veya büyük ise sonuç false döner. Ör;

if(a <= b) { … } // true döner
if(b <= c) { … } // true döner
if(c <= b) { … } // false döner

Büyüktür

Büyüktür sembolü normal matematiksel büyüktür sembolüdür ( > ). Eğer soldaki değer sağdakinden büyük ise sonuç true döner, eğer küçük ise false döner.

if(a > b) { … } // false döner
if(b > c) { … } // false döner
if(c > b) { … } // true döner

Büyük eşit

Büyük eşit (büyüktür veya eşittir) sembolü büyüktür işareti ile birlikte eşittir işaretidir (>=). Soldaki değer sağdaki değerden büyük veya sağdaki değere eşit ise true döner, değilse false döner. Ör;

if(a >= b) { … } // true döner
if(b >= c) { … } // false döner
if(c >= b) { … } // true döner

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz