Linux’ta sabit diskleri otomatik bekletme

____________________________________________________________________

Sabit diskler bilgisayarlar覺m覺z覺n veri depolar覺, s羹rekli 癟al覺an mekanik ya da elektronik aksanlar. Elektronik olanlar覺nda s覺k覺nt覺 yok da, mekanik olmayanlar biraz daha hassas oluyorlar. zellikle diz羹st羹 bilgisayarlar gibi mobil kullan覺mda gerekmediinde hem g羹癟 tasarrufu hem de darbe ve sars覺nt覺dan koruma ama癟l覺 kapatmakta fayda var. Ben de b繹yle d羹羹nd羹m ve bunu yapmaya 癟al覺t覺m ki, bir miktar baar覺 elde etsem de Spindown adl覺 arac覺 bulana kadar tam istediimi bir ekilde yapamad覺m. Asl覺nda isteim 癟ok basitti, diz羹st羹ndeki ikinci sabit disk belli bir s羹re kullan覺lmay覺nca kafas覺n覺 park edip disk motorunu durduracakt覺.

Diz羹st羹ndeki ilk diskim bir kat覺 hal diski, ikincisi ise 1 TB boyutunda mekanik ve elektronik aksam覺ndan dolay覺 S.M.A.R.T. hatalar覺 veren bir disk. 襤htiyac覺m olan 癟ouey SSD 羹zerinde bulunduundan, kullanmad覺覺mda mekanik diski kapatmak istiyordum. Bunun i癟in Ubuntu Diskler uygulamas覺n覺 denedim, ilgili ayar vard覺 ama ie yaram覺yordu. S羹r羹c羹 ayarlar覺nda bekleme s羹resini ve APM ayarlar覺n覺 ayarl覺yordum ama disk bazen kapan覺yor 癟ou zaman ise kapanm覺yordu. Genel olarak arjdan 癟覺kar覺p kulland覺覺mda kapan覺yordu ama arjda iken kapanm覺yordu. Tabi benim istediim arjda da kapanmas覺. Bazen de kapansa da 癟ou zaman kapanm覺yordu. Bundan baka direk olarak Hdparm uygulamas覺 ayarlar覺ndan yap覺land覺rmay覺 denedim. Yine garip bir ekilde stabil olmad覺, bazen kapan覺yor bazen de kapanm覺yordu.

Mekanik diski kullan覺lmad覺覺nda bekleme konumuna almak i癟in 癟arem bir Google Code projesi olan Spindown ad覺nda bir uygulama oldu. Uygulama diskteki blok okuma ve yazma aktivitelerini takip ediyor ve belli bir s羹re boyunca bir aktivite olmam覺sa diski bekleme durumuna getiriyor. Ayr覺ca 癟覺kar覺labilir diskleri de destekleyen uygulama kay覺tlar覺n覺 da syslog ile tutup her disk i癟in ayr覺 ayar yapabilmeye olanak sal覺yor.

Kurulum

Uygulama ba覺ml覺l覺k olarak sg_start gerektiriyor kisg3-utils paketini y羹kleyerek bunu elde edebilirsiniz. Bundan sonra uygulamay覺 Spindown Downloads sayfas覺ndan indirmeniz gerekiyor. Yaz覺y覺 yazd覺覺m anda son s羹r羹m spindown 0.4.0.

Bundan sonra indirdiiniz arivin i癟indeki dosyan覺n i癟indeki klas繹r羹 uygun bir konuma 癟覺kart覺p bir terminal uygulamas覺nda CD komutu ile sabitlemeniz ve make komutlar覺n覺 癟al覺t覺rman覺z gerekiyor. Ya da aa覺daki kodlar覺 s覺ras覺 ile 癟al覺t覺rmak y羹ksek ihtimalle bir sorun 癟覺kartmadan kurulumu ger癟ekletirecektir, kodda tar xvzf komutundan sonra indirdiiniz dosyan覺n yolunu vermeniz gerekli.

tar xvzf spindown-x.x.x.tar.gz
$ cd spindown-x.x.x.tar.gz
$ make
# make install

Bundan sonra kurulum ger癟eklemi olacakt覺r.

Konfig羹rasyon

襤ndirdiiniz ilk dosyan覺n i癟inde spindown.conf.example ad覺nda bir dosya var. Bu dosyay覺 bir metin d羹zenleyicide a癟覺n ve oradaki a癟覺klama ve 繹rneklere g繹re d羹zenlemeye balay覺n.

cycle-time deeri sabit diskteki blok aktivitesinin kontrol edilecei s覺kl覺覺 saniye cinsinden belirtir.

idle-time Disk burada saniye cinsinden belirtilen s羹re kadar bota yani aktivitesiz kald覺ktan sonra kapat覺l覺r.

syslog Spindown uygulamas覺n覺n syslog kullanarak kay覺t tutmas覺n覺 istiyorsan覺z bu deeri 1 yap覺n, istemiyorsan覺z da 0 olsun.

Disk s覺k kullan覺lan bir disk ise idle-time olarak 3600 alt覺 bir deer tavsiye edilmiyor, 癟羹nk羹 kafan覺n s覺ks覺k park edilerek hareket kolunun a覺nmas覺na sebep olabiliyor. Ancak benimki gibi nadir kullan覺lan bir disk ise deeri azaltabilirsiniz. Benim mesela cycle-time ve idle-time deeri de 60.

Uygulama ile kontrol羹n羹 ayarlamak istediimiz diskler i癟in [Disk 0], [Disk 1] eklinde devam eden girdiler oluturuyoruz. Bundan sonra da aa覺da 繹rneini verdiim gibiname = yazarak / iaretleri olmadan bir disk yolu girmek yetiyor. rnein; name = sdb. name yerine id deeri de girilebilir tabii ki, ancak ta覺nabilir disklerinizi de kontrol etmek istiyorsan覺z name deeri daha kullan覺l覺. Bundan sonra spindown = 1 diye bir sat覺r ekleyerek bekleme konumuna al覺nmas覺n覺 istediimizi belirtiyoruz. Son olarak da command deerine diski bekletmek i癟in kullanaca覺m覺z komutu belirtiyoruz. Burada hdparm -y komutunu kulland覺m ben ama ie yaramazsa uygulama sayfalar覺ndan baka bir eyler bulabilirsiniz. Ayr覺ca repeat = 1 diye bir sat覺r ekleyerek de bekleme komutunun disk beklemede olsa bile diske tekrar g繹nderilmesini salayabilirsiniz ancak pek ihtiya癟 duyaca覺n覺z覺 sanm覺yorum. Son olarak dosyan覺n sonunda bir bo sat覺r b覺rakman覺zda fayda var, bu bir iniParser hatas覺 ile ilgiliymi. Bundan sonra oluturduunuz dosyay覺 kaydedip k繹k yetkileri ile dosya gezgininizi a癟覺n ve kaydettiiniz dosyay覺 /etc/ yoluna spindown.conf ad覺 ile kaydedin. Yani orijinal dosyan覺n sonundaki “.example” ifadesinin at覺lmas覺 gerekiyor. Benim spindown.conf dosyamdaki ayarlar aa覺daki gibi.

cat /etc/spindown.conf
[General]
cycle-time = 60
idle-time = 60
syslog = 1

[Disk 0]
name = sda
spindown = 1
command = hdparm -y

Art覺k sabit diskinizin ayarlad覺覺n覺z s羹re kadar sonra bekleme moduna ge癟mesi laz覺m. Ayr覺ca S.M.A.R.T. deerlerinden Load / Unload Cycle deerini de arada kontrol etmenizi tavsiye ederim. Genelde 3,5 in癟 diskler 60 bin, mobil 2,5 in癟 diskler de 600 bin civar覺 mekanik kol y羹kleme ve toplama 癟evrimine g繹re haz覺rlanm覺t覺r. Bu y羹zden bu deeri arada takip edip bir s覺k覺nt覺 g繹r羹rsek 繹nlem almakta fayda var.

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz