Osmanlı’da yenileşme hareketleri

____________________________________________________________________

Osmanlı’da yenileşme hareketleri:

SENED-İ İTTİFAK (1808)

Yöneten: II. MAHMUT

Sebepleri:

 • Ayanların haklarını yasal güvence altına almak.
 • Ayanların idareye ve padişaha karşı hareketlerini kısıtlamak.
 • Ayanları devlet kontrolü altına almak.

Padişah ile ayanlar arasındaki sözleşme.

Özellikleri:

 • Padişahın yetkileri ilk kez
  kısıtlandı.
 • ilk kez kanun üstünlüğüne
  geçiş.
 • Demokratikleşme yolunda ilk
  adım.
 • Anayasal belge değildir.
 • Ayanlar resmiyet kazanmıştır.
 • Ayanlar, padişahın otoritesini kabul etmiştir.
 • Ayanların devletin yanında yer alması sağlanıştır.

TANZİMAT FERMANI (1839)

Yöneten: ABDÜLMECİT

Sebepleri:

 • Osmanlı’ yıkılmaktan kurtarmak.
 • Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
 • Osmanlı’nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
 • Mısır isyanında, Avrupa’nın desteğini almak.

Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

Özellikleri:

 • Halkın İsteği yok.
 • Kanun üstünlüğü var.
 • Batı etkisi var.
 • Anayasal ilk belge (Ancak
  anayasa değildir.)
 • İnsan Haklarıyla ilgili ilk belde.
 • Padişahın yetkisi kısıtlandı.
 • İlk kez Osmanlı halkı arasında eşitlik ön görüldü.

Sonuç: Avrupa, Osmanlının iç işlerine karışmaya devam etti. Azınlık isyanları devam etti.

ISLAHAT FERMANI (1856)

Yöneten: ABDÜLMECİT

Sebepleri:

 • Osmanlı’ yı yıkılmaktan kurtarmak.
 • Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
 • Osmanlı’nın iç işlerine karışılmasını engellemek Paris Barış Konferansı’nda Avrupa’nın baskısı.

Sadece Gayrimüslimlerle (Azınlıklarla) ilgili (OSMANCILIK)

Özellikleri:

 • Halkın isteği yok.
 • Kanun üstünlüğü.
 • Batı baskısı var.
 • Anayasal belge.
 • Padişahın yetkisi kısıtlandı.
 • Osmanlı halkı arasında eşitlik ön görüldü.

Sonuç:

 • Avrupa, Osmanlının iç işlerine daha fazla karışmaya devam etti.
 • Azınlık isyanları artarak devam etti.
 • Eşitlik sağlanmaya çalışıldıysa da iki tarafın gözünde bu eşitlik sağlanamadı.
 • Devletin dağılması hızlandı.

l. MEŞRUTİYET (1876)

Yöneten: Genç Osmanlılar II. ABDÜLHAMİT

Sebepleri:

 • Daha demokratik bir rejim ile Osmanlı’ yi yıkılmaktan kurtarmak.
 • Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
 • Osmanlı’nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
 • 1876 istanbul (Tersane) Konferansı’nda Avrupalıları etkilemek.

Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

Özellikleri:

 • Halkın isteği yok.
 • Aydın hareketi.
 • Kanun üstünlüğü.
 • Batı etkisi var.
 • Kanun-i Esasi, İlk Osmanlı Anayasası.
 • Anayasalı devlet düzenine ilk kez geçiş.
 • Padişahın yetkisi ilk defa halkın temsil edildiği meclis ile kısıtlandı.
 • Ancak bazı maddelerde padişahın otoritesi korunur.
 • Halk ilk kez yönetimde söz sahibi.
 • İlk kez yönetim şekli değişti.
 • Mutlakıyete indirilmiş ilk darbe.
 • ilk kez meclis (Parlamento) açıldı.

Sonuç:

 • II. Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşı bahanesiyle meclisi feshedip meşrutiyeti
  kaldırdı.
 • İstibdat dönemi başladı.
 • II. Abdülhamit İslamcılık (Panislamizim) düşüncesini savunmaya başladı.
 • Halifeliği siyasi güç olarak kullanmaya başladı.
 • İstibdat devrinde Tunus, Kıbrıs, Mısır kaybedildi.

II. MEŞRUTİYET (1808)

Yöneten: İttihat ve Terraki II. ABDÜLHAMİT

Sebepleri:

 • Osmanlı’yı yıkılmaktan kurtarmak.
 • Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
 • Osmanlı’nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
 • Reval görüşmelerinin etkisi.

Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

Özellikleri:

 • Halkın isteği yok.
 • Aydın hareketi.
 • Kanun üstünlüğü.
 • Batı etkisi var.
 • Kanun-ı Esasi, tekrar yürürlüğe girdi.
 • İlk kez çok partili yaşam başladı.
 • 31 Mart Olayından sonra padişahın yetkileri daha da
  kısıtlandı.

Sonuç:

 • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
 • Girit, Yunanistan’a bağlandığını açıkladı.
 • Avusturya -Macaristan Bosna-Hersek’ i işgal etti.
 • 31 Mart Olayı (Demokrasiye, millet egemenliğine karşı ilk ayaklanma)

1 Yorum

 • Yazan: emine, 30 Aralık 2009 @ 6:14 pm

  çoooook güzel bir site ödevler içinde harika

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz