İletişimin tanımları

____________________________________________________________________

İletişimin ne olduğuna dair bugüne kadar yapılmış bazı tanımlar.

  •  Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin simgeler kullanılarak iletilmesidir. (Berelson ve Steiner, 1964)
  • İletiler yoluyla oluşan toplumsal etkileşimdir. (Gerbner, 1967)
  • Bilgi, düşünce, tutum ve duyguların bir birey ya da grup tarafından diğer birey ya da gruba semboller aracılığıyla aktarılmasıdır. (Theodorson ve Theodorson, 1969)
  • İnsanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenlediği süreçtir. (Trenholm ve Jensen, 1969)
  • Anlamlı iletilerin üretilip paylaşıldığı bir süreçtir. (Zıllıoğlu vd., 2005)

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz