Etiketli yaz覺lar: Toplumsal Mesaj

Dolores aka The Cranberries ve vefat覺

Yakla覺k 15 sene 繹nce, hen羹z VCD oynat覺c覺lar覺n yeni yeni 羹lkede yayg覺nlamaya balad覺覺 d繹nemde duymutum sesini. Pazardan alma, i癟i ka癟ak 140 k羹s羹r yabanc覺 ark覺 MP3 dolu bir CD’de idi. CD’yi ilk kurcalarken grubunun ark覺lar覺n覺 duysam da hi癟 ilgimi 癟ekmemiti bata. Her ne kadar rak ve metal m羹zikler dinlesem de asl覺nda benim t覺n覺m basl覺 melodik trans, tekno temell ark覺lard覺r hani. Zamanla arada o CD’de denk geldik癟e duymaya al覺maya balad覺m sesini.


Devam覺n覺 oku »

M羹zik sadece m羹zik olmad覺覺nda

M羹zik yaamlar覺m覺z覺n bir par癟as覺; az ya da 癟ok herkesin sevdii bir m羹zik eseri, bir m羹zik t羹r羹 var. Boa ruhun g覺das覺 denmemi m羹zie. Devam覺n覺 oku »

BOINC altyap覺s覺 ile bilime yard覺m edin

BOINC logosu.

BOINC logosu.

BOINC ya da tam ad覺ylaBerkeley Open Infrastructure for Network Computing (Berkeley A Hesaplamas覺 i癟in A癟覺k Altyap覺) fikrimce her kullan覺c覺n覺n bilgisayar覺nda 癟al覺mas覺 gereken bir yaz覺l覺m. Yaz覺l覺m覺n amac覺 basit, ilevleri kar覺覺k. Biraz BOINC yaz覺l覺m覺ndan bahsetmek istedim. K覺saca muazzam bilgisayar g羹c羹ne ihtiya癟 duyan problemleri 癟繹zmek i癟in g繹n羹ll羹 kullan覺c覺lar覺n bilgisayarlar覺n覺 kullanmay覺 olanakl覺 k覺lan bir altyap覺. Hem 襤nternet taraf覺nda bir altyap覺 hem de g繹n羹ll羹 ve bilim adamlar覺 taraf覺ndaki yaz覺l覺mlar覺, hem de cep telefonu gibi ARM mimarili ilemcilerde 癟al覺abilen halleri ile 癟ok b羹y羹k bir proje. Devam覺n覺 oku »

Avea, TTnet ve Turk Telekom birleimi, tek telekom T羹rk Telekom

Turk Telekom grup irketleri Avea, TTnet ve Turk Telekom markalar覺 tek irket alt覺nda birleerek Turk Telekom markas覺 ile i yapmaya devam edecekler. Hepsi de sevmediim markalar asl覺nda. Avea en sempatik olduumdur, ucuz etin yahnisi olsa da ucuz olma gibi bir bahanesi vard覺r sonu癟ta. TTnet Turk Telekom altyap覺s覺n覺n 羹zerinde bir add覺r, d羹羹k h覺zl覺, kopan, kotal覺, Adil Kullan覺m Kotal覺 ve pahal覺 bir irkettir. Turk Telekom da devletten ald覺覺 altyap覺y覺 on senede bir o kadar gelitirememi, ama onunla b繹b羹rlenmesini bilen, telefonu kald覺r覺p alo bile demediim halde TTnet hatt覺m olduu i癟in sabit 羹cret 繹demek zorunda olduum bir irkettir. Devam覺n覺 oku »

Edwin Hubble

Ulan, bir Amerikal覺’y覺 yata覺ndan uyand覺r覺p uzayda bir teleskop ismini sorsan verecei cevap Hubble olurmu. 襤mrendim lan adama. Hukuk oku, avukatl覺k yap, sonra astronomi oku g繹kbilime ge癟i yap. Fena imrendim k覺skand覺m lan. imdi adam覺n ad覺n覺 herkes biliyor. Adam覺n ad覺n覺 art覺k uzay teleskopuna veriyorlar d羹羹n. Bizim ad覺m覺z nerede? Adam nas覺l bir yaam yaad覺 bilmem, iyi miydi k繹t羹 m羹yd羹 bilmem ama insanl覺a ve bilime adanm覺 tam olmas覺 gerektiine inand覺覺m bir hayat yaam覺… Hakk覺n覺 da g繹rm羹 m羹? Kimse put gibi tapmayacak ama ad覺 bir yerlere yaz覺lm覺 durumda. 襤lk uzay teleskopunun ismi olarak k覺yamete kadar yaayacak bir isim… Hani hemen hemen bir eyi kimseyi k覺skanmam ama, bu adam覺 k覺skand覺m imdi…

Bu arada Edwin Hubble’la ilgili bilgiye Vikipedi sayfas覺nda ulaabilirsiniz.

Vanga Nine’nin (Baba Vanga) kehanetleri

Vanga nine Bulgaristan’da domu, b羹y羹m羹, 繹lm羹; k羹癟羹k yalarda bir f覺rt覺nada savrularak g繹zlerine gelen kumla k繹r kalm覺 ve insanlara gelecekleri ile ilgili eyler s繹yleyebilen bir kahin kad覺n. Falc覺 kad覺n da diyebiliriz ama ii baya ileri g繹t羹rm羹 sekt繹r羹n lideri(!) bir kad覺n, ekere bak覺p s繹yl羹yor. Hani s繹yledikleri ve kehanetleri falan tutuyormu. Kad覺n 11 Austos 1996’dahayat覺n覺 kaybetti. Yola 癟覺kmadan da geleceimiz ile bir eyler s繹ylemi hani. Baba Vanga’ya g繹re geleceimizde 繹yle bir eyler olacakm覺… Parantez i癟ine de kendi yorumlar覺m覺 koydum biraz. En alta koyduum belgeseli izlemekte de fayda var.

Suriye’nin d羹mesinden sonra Apokalipsis ger癟ekleecekmi! Devam覺n覺 oku »

ocuklardan bir k覺za tokat atmalar覺 istendiinde

Birka癟 erkek 癟ocuk bir k覺z ile tan覺t覺r覺l覺yor. nce k覺z ile ilgili sorular soruluyor ve birka癟 ey yapmalar覺 isteniyor. En sonunda ise k覺za tokat atmalar覺 isteniyor.

Tabii ki 癟ocuklar覺n hi癟biri k覺za tokat atam覺yor. O zaman iki teorim var. Ya bizde bu hayvanl覺k sonradan geliiyor, ya da k覺zlar bizi bu hale getiriyor… K覺zlardan kaynakl覺 olduu teorisine daha taraftar覺m.

Sosyal medya 癟繹pl羹羹

襤nternet’e girip farenizi hangi linke t覺klasan覺z kar覺n覺za farkl覺 bir sosyal medya sitesi geliyor. Yapt覺klar覺 ie gelince 癟ounun 繹zelletii belli alanlar var. Tabi daha uyan覺klar覺 da birden fazla alana 繹zellemiki, dierlerini kullanmay覺 benim i癟in sa癟ma hale getiriyor. Devam覺n覺 oku »

Hepimiz eitlik i癟in, ama ben biraz daha eitim i癟in… #BAD2014 #Inequality #Oct16

Eitlik, kavram olarak bahsedilirken herkese 癟ok mant覺kl覺 gelen ama uygulamaya ge癟tiinde kimse taraf覺ndan yeterince uygulanamayan bir kavram. Kavramdan 繹te de ge癟emiyor zaten. Nedense herkesin ihtiyac覺 olduu anda akle geliyor eitlik… Devam覺n覺 oku »

Link: Bir doktor mesleini b覺rakt覺. 羹nk羹…

Bana ilgin癟 gelen bir yaz覺. Asl覺nda ilgin癟 deil de, hastanelerde olup biteni bir de hastanenin i癟inden bir g繹z olarak a癟覺klayabilen bir yaz覺. 襤stifa ile biten bir doktor hayat覺n覺n nedenlerinin cevaplar覺n覺 i癟inde bar覺nd覺r覺yor.

Bkz. Bu doktor mesleini b覺rakt覺. 羹nk羹…