Java ME kayan yazı

____________________________________________________________________

Java ME’de Form nesnesi kullanılarak yapılmış basit arayüzlerde de Canvas kullanmadan kayan bir yazı göstermek mümkündür. Kayan yazılar bir reklam, farklı tür bir uyarı ya da bilgiye dikkat çekmek için kullanılabilir.

Kayan yazı javax.microedition.lcdui.Ticker sınıfı ile yapılır. Bu yazı telefon ekranının telefon veya Java sanal makinesi geliştiricisi tarafından ayarlandığı şekilde ekranın altında ya da üst kısmında görülebilir. Kayan yazı boşluklar içerebilir ve devamlı olarak tekrar eder. Kayan yazı farklı nesnelerde etkinleştirilerek kullanılabilir ama formlar arasında geçişte yazının yeni baştan başlaması veya tümünde de akıcı bir şekilde devam etmesi sanal makinenin ayarına bağlıdır.

Ticker nesnesi bir displayable nesneye setTicker() yöntemi ile eklenir. Ayrıca kullanılan Ticker nesnesini almak istersek de getTicker() yöntemini kullanırız, yöntem Ticker nesnesini ya da kullanılmıyor ise null döner.

Örnek:
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.lcdui.Ticker;

public class KayanYazi extends MIDlet implements CommandListener
{
private Display display;
private Command cikis;
Form form;
private Ticker kayanyazi;
public KayanYazi()
{
//Ticker oluşturulur ve ne gösterecekse yazılır
kayanyazi =new Ticker(“Bu bir kayan yazı demosudur.”);

display = Display.getDisplay(this);
}
public void startApp()
{
form=new Form(“Kayan Yazı”);
cikis= new Command(“Çıkış”,Command.EXIT,1);
form.addCommand(cikis);
form.setCommandListener(this);
//forma oluşturduğumuz Ticker eklenir
form.setTicker(kayanyazi);

form.append(“Kayan yazı formu”);
display.setCurrent(form);
}
public void pauseApp()
{}
public void destroyApp(boolean un)
{}
public void commandAction(Command komut,Displayable d)
{
if(komut==exit)
{
destroyApp(false);
notifyDestroyed();
}
}
}

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz