Java ME MIDlet sınıfı metodları

____________________________________________________________________

Java ME yani mobil platformlar için Java sürümü MIDlet denen uygulamalar çalıştırır. Bunları çalıştırmak için javax.microedition.midlet.MIDlet sınıfı kullanılır. Bu sınıfta uygulama yönetim yazılımı (application management software – AMS)’nın kontrolünü sağlamak amacıyla belli başlı bazı metodlar kullanılır. Bunlar MIDlet uygulamasını çalıştırmak, duraklatmak ve sonlandırmak için komutlardır.

İlk üç startApp(), pauseApp() ve DestroyApp() olmazsa olmaz soyut (abstract) metotlardır.

startApp() protected abstract void – Bu metod genellikle çağrıldığında uygulamayı Aktif (Active) duruma sokar. Genellikle ilk açılışta ve pauseApp() metodundan sonra tekrar uygulamaya dönmek için kullanılır. Burada genellikle nesneler vs. hazırlanır, yüklenir, komutlar ayarlanır ve ekranda görüntü oluşturulur. Dikkat edilmesi gereken pauseApp() çağrılarıktan sonra startApp() çağrılması zaten bellekte ve ekranda hazır olan herşeyi tekrardan oluşturmaya veya göstermeye çalışabileceğinden uygulamanın ilk açılışında yapılacak şeylerle Duraklatılmış (Paused) moddan Aktif’e dönerken yapılacakları ayırmaktır. Bunu kolayca şöyle yapabiliriz:

İlk olarak sınıfımızda bir boolean nesnesi oluşturup buna true değer verelim.
boolean ilkbaslangic = true;

Daha sonra da startApp() içini şu şekilde yazalım:
startApp()
{
if (ilkbaslangic == true)
{
birseyYap();birseyYukle();formGoster(); //vs.
// Ve boolean değerimizi false yapalım.
ilkbaslangic = false;
}
birseylerYap();
}
Bundan sonra sadece ilk açılışta startApp() içindeki tüm kodlar çalıştırılır, pauseApp() sonrası ise sadece if dışındaki kısım çalışır.

pauseApp()protected abstract void – Bu metod uygulamayı Duraklatılmış (Paused) duruma geçirmek için çağrılır. Bu da genellikle telefona bir çağrı geldiğinde ya da ana ekrana geçildiğinde vs. olur. Tekrar Aktif duruma geçmek için yukarıdaki startApp() çağrılır.

destroyApp(boolean unconditional)protected abstract void – Bu metod çağrıldığında MIDlet’e sonlanması ve Sonlanmış (Destroyed) durumuna geçmesi söylenir.

unconditional değeri true ise uygulamanın kullandığı kaynaklar temizlenir ve uygulama sonlandırılır, false ise uygulama MIDletStateChangeException dönerek sonlandırılmak istemediğini belirtebilir.

checkPermission(String izin)int – Belirli bir iznin durumunu alır. Eğer izin veriliyorsa 1, izin verilmiyorsa 0 döner.

getAppProperty(String key)String – Uygulama yönetim yazılımından istenen özellikle ilgili bilgi döndürülür.

notifyDestroyed()void – Uygulama yönetim yazılımına MIDlet’in Sonlanmış (Destroyed) durumuna geçtiğini haber verir.

notifyPaused() – void – Uygulama yönetim yazılımına MIDlet’in Aktif olmak istemediğini ve Duraklatılmış durumuna geçmek istediğini bildirir.

platformRequest(String URL)boolean –  Tel no arama, İnternet gezgininde sayfa açma gibi istenen platforma bağlı özelliklerin yapılmasını ister. Bkz.

resumeRequest()void – MIDlet’in Aktif duruma geçmek istediğini bildirebilmesini sağlar.

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz