Merkezi dağılım (yayılma) ölçüleri

____________________________________________________________________

Merkezi dağılım (yayılma) ölçüleri
Standart sapma
Bir puan dağılımındaki ölçme sonuçlarının aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ortalamasını verir. Standart sapma değeri büyükse:

  • Test uygulanan grup heterojendir.
  • Öğrenciler arası farklılaşma fazladır.
  • Bilen ile bilmeyen öğrenciler birbirinden ayrılmıştır.
  • Testin ayırt ediciliği yüksektir.
  • Testin iç tutarlılık olarak güvenirliği yüksektir.

Standart sapma küçükse de yukarıdakilerin tersi yorum yapılabilir.

Standart sapma hesaplama formülü.

standart_sapma_formul

Çeyrek sapma
Merkezi eğilim ölçüsü olarak ortancanın kullanıldığı durumlarda kullanılan bir yayılma ölçüsüdür.

Çeyrek sapma birinci ve üçüncü çeyreğin farkının yarısıdır. Q ile gösterilir.Q = Y75 – Y25 / 2.

Ranj (Dizi genişliği)
Bir puan dağılımındaki en büyük ölçme sonucu ile en küçük ölçme sonucu arasındaki farktır. Gruplanmış değerlerde de en büyük orta değer ile en küçük orta değerin farkıdır.

Varyans
Standart sapmanın karesidir.

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz