Milli Ekonomi Modeli!

____________________________________________________________________

Nedendir bilmem biriler bana bir g繹ndermi. Abone olduum bir yer olduunu sanm覺yorum da Milli Ekonomi Modeli diye bir eyi 繹ven biekonomi modeli hakk覺nda biraz tan覺t覺m ve ilgili bir kongre hakk覺nda bilgi vard覺. Zaten derslerim hep akamlar覺 olduundan bir ana haber b羹ltenini doru d羹zg羹n izleyebilen biri deilim. A’dan da ekonomi haberlerine pek bakm覺yorum. Neyse, e-posta 繹yle idi:Uluslararas覺 Ba覺ms覺z Ekonomi Modeli Birdlii

24 Ocak Pazar g羹n羹 7’ncisi ger癟ekletirilen Uluslararas覺 Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne kat覺lan y羹zlerce bilim adam覺 hep bir a覺zdan t羹m d羹nyaya Milli Ekonomi Modeli’yle yeni bir d羹nya kurulaca覺 m羹jdesini verdi.

Almanya’dan, Rusya’dan, Azerbaycan’dan, Macaristan’dan, Estonya’dan Bosna Hersek’den Kazakistan’dan ve T羹rkiye’nin 繹nemli isimleri de Kongrede Konumac覺 olarak bulutu
Kongrede Avrupa’n覺n bal覺ca iki ekonomisi olan Rusya ve Almanya’dan 癟ok say覺da konumac覺 yer ald覺. Bu konumac覺lar覺n aras覺nda Uluslararas覺 Ba覺ms覺z Ekonomi Modeli Birlii Bakan Yard覺mc覺s覺 Prof. Dr. Vladimir Lisi癟kin de yer ald覺. Rusya’dan kat覺lan ve kongrede konuma icra eden bu 羹lkenin 繹nde gelen dier iktisat癟覺 akademisyenleri ise unlar: Matematiksel iktisat alan覺nda d羹nyan覺n say覺l覺 isimlerinden biri olan Prof. Dr. Viktor Volkonski, Rusya Babakan覺 Vladimir Putin’in iktisat ekibinde yer alan Prof. Dr. Viktor Minin ile Prof. Dr. Valeri Lebedev ve Prof. Dr. Yuri Gavrilets, Dr. Haydar aydulin. Kongrede Almanya’dan da 繹nde gelen iktisat癟覺lar yer ald覺. Daha 繹nce d羹zenlenen Milli Ekonomi Modeli kongrelerinde de ‘dikkat 癟ekici’ deerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Irina Hundt, Prof. Dr. Ahad Rahmanzade, tar覺m alan覺nda d羹nya 癟ap覺nda bir uzman olan Prof. Dr. Ernst Zurek ve Prof. Dr. F. R. Grabau, Bursa’ya gelerek tebli sundu.
7. Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde Estonya’dan Azerbaycan’a, Bosna Hersek’ten Kazakistan’a 繹nemli konumac覺lar yer ald覺. Kazakistan’覺n en tan覺nm覺 iktisat癟覺s覺 olan Prof. Dr. Sabden Orazal覺, bu isimlerin ba覺nda geliyor. Tataristan’dan gelen G羹lnar Baltanova da kongrede yer alan 繹nemli isimlerden biri olarak dikkat 癟ekti. Kongreye Avrasya corafyas覺ndan kat覺lan dier konumac覺lardan baz覺lar覺 ise unlar: Prof. Dr. Rovsen Guliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Sekib Sokolovi癟 (Bosna – Hersek), Prof. Dr. Jyri Kadak (Estonya), Prof. Dr. Vugar Seidov (Macaristan).
Kongrede T羹rkiye’den de 繹nemli isimler birer konuma yapt覺. Bu isimler aras覺nda 繹ne 癟覺kanlar unlar: Prof. Dr. Mehmet Palamut (Uluda niversitesi retim yesi), Prof. Dr. mer Eerciolu (Gaziantep niversitesi retim yesi), Prof. Dr. Ata Sel癟uk (F覺rat niversitesi eski retim yesi), Prof. Dr. 襤brahim Arslanolu (Gazi niversitesi retim yesi), Prof. Dr. Cahit Babuna ( niversitesi eski retim yesi), Selim Kotil (襤ktisat癟覺), Prof. Dr. Hidayet Sar覺 (襤stanbul niversitesi retim yesi), Prof. Dr. mer Sara癟olu (襤stanbul niversitesi retim yesi).
Kongre’ye kat覺lan y羹zden fazla yerli ve yabanc覺 akademisyen yaanan global krizden yegane 癟覺k覺 form羹l羹n羹n Milli Ekonomi Modeli olduunu hep bir a覺zdan t羹m d羹nyaya hayk覺rd覺lar. Bakanl覺覺n覺 Prof. Dr. Haydar Ba’覺n yapt覺覺 ve Rusya Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Vladimir Lisichkin’in bakan yard覺mc覺l覺覺n覺 y羹r羹tt羹羹 Uluslararas覺 Ba覺ms覺z Ekonomi Modeli Birlii (UBEMB) taraf覺ndan d羹zenlenen kongreye ilgi 癟ok b羹y羹k oldu. Vatandalar覺n h覺ca h覺n癟 doldurduu BUTT襤M Uluslararas覺 K羹lt羹r Merkezi’nde teblilerini sunan yerli ve yabanc覺 akademisyenlerin konumalar覺 s覺k s覺k alk覺larla kesildi. Kongrede 40’tan fazla bilim adam覺 tebli sundu. Kongrenin kapan覺 konumas覺n覺 ise Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet – Milli Devlet eserlerinin sahibi Prof. Dr. Haydar Ba yapt覺.

Prof. Dr. Ahad Rahmanzade: Kongreye kat覺lmak onur verici
Kongreye Almanya’dan kat覺lan Prof. Dr. Ahad Rahmanzade, “Global krizin atlat覺ld覺覺 eklindeki g繹r羹lere kat覺lm覺yorum. lkeler her ge癟en g羹n daha fazla krize batmaktad覺r. Milli Ekonomi Modeli’ndeki form羹ller uygulanmadan bu krizlerin 繹n羹ne ge癟ilmesi asla m羹mk羹n deildir. Bu kongreye gelebilmek i癟in tam 17 saat yolculuk yapt覺m. Ama d羹nya i癟in ekonomik sorunlardan kurtulu re癟etesi olan Milli Ekonomi Modeli Kongresinde olmaktan onur duyuyorum” diye konutu.
Prof. Dr. Irina Hundt: rencilerimle MEM’i tart覺覺yorum
Kongreye kat覺lan yabanc覺 akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Irina Hundt, s覺k s覺k alk覺larla kesilen konumas覺nda Prof. Dr. Haydar Ba’覺n fikirlerinden akademik 癟al覺malar覺nda s羹rekli olarak istifade ettiini dile getirdi. Prof. Dr. Hundt, Dressten niersitesi’nde eitim verirken 繹rencileriyle Milli Ekonomi Modeli 羹zerinde s覺k s覺k tart覺ma yapt覺klar覺n覺 s繹yledi.
Prof. Dr. Victor Volkonsky: MEM’le yeni bir d羹nya kurulacak
Kongreye Rusya’dan kat覺lan Prof. Dr. Victor Volkonsky konumas覺nda tek kutuplu d羹nyan覺n sonunun geldiini s繹yledi. Yeni bir d羹nyan覺n kurulaca覺n覺 inand覺覺n覺 s繹yleyen Prof. Volkonsky, “Hep birlikte Milli Ekonomi Modeli’nin form羹lleriyle t羹m d羹nyay覺 krizlerden kurtarabiliriz. Prof. Dr. Haydar Ba’覺n ortaya koymu olduu Milli Ekonomi Modeli yeni bir d羹nya kurmakta 癟ok 繹nemli bir akt繹r olacakt覺r” diye konutu.
Dr. Ali Haydar aydulin : Rusya MEM’in bir 癟ok bal覺覺n覺 hayata ge癟irdi.
Kongreye Rusya’dan kat覺lan ve y羹ksek lisans eitimini Harvard niversitesi’nde tamamlam覺 olan Dr. Ali Haydar aydulin, MEM’in Rusya’daki uygulamalar覺 konusunda 繹nemli bilgiler aktard覺. Halen Moskova’da bir 癟ok uluslararas覺 kuruluun finans uzmanl覺覺n覺 y羹r羹ten ve Kongrede ilk konumac覺 olan aydulin, Milli Ekonomi Modeli’nin k羹resel krizle birlikte bir 癟ok 羹lkede uygulanmaya baland覺覺n覺 vurgulayarak, unlar覺 s繹yledi:
“Rusya bilim adamlar覺 ad覺na diyebilirim ki, Milli Ekonomi Modeli nadir bir 癟al覺mad覺r. Prof. Dr. Haydar Ba’覺n kitab覺nda vurgulad覺覺 fikirler bir 癟ok 羹lkede hayata ge癟irilmeye balanm覺t覺r. Bu konuda Rusya’dan bir ka癟 繹rnek vermek istiyorum: Prof. Dr. Haydar Ba, milli paraya b羹y羹k 繹nem vermektedir. Bu sistemi g羹n羹m羹zde bir 癟ok 羹lke uluslararas覺 ticarette kullanmaya balam覺t覺r. Rusya da art覺k d覺 ticarette kendi paras覺na 繹ncelik vermektedir. Baka bir 繹rnek ise devletin doal kaynaklar覺 ile madenlerini kontrol etmesiyle ilgilidir. Rusya’da Devlet Bakan覺 Medvedev ile Babakan Putin, yeralt覺 kaynaklar覺n覺 繹zel sekt繹r羹n elinden alarak devletletirmitir. Bir baka 繹rnek ise n羹fus art覺覺n覺n desteklenmesidir. Rusya’da devlet doan her 癟ocuk i癟in ailesine tam da Milli Ekonomi Modeli’nde vurguland覺覺 gibi 300 bin Ruble (10 bin Dolar – yakla覺k 15 bin TL) doum ikramiyesi vermektedir. 襤te bunlar Haydar Ba’覺n fikirlerinin Rusya’da g羹nl羹k hayata nas覺l yans覺d覺覺n覺 ortaya koymaktad覺r. Konumam覺 bitirirken bir 羹z羹nt羹m羹 sizinle paylamak istiyorum. O da Haydar Ba’覺n Rusya’da domam覺 olmas覺 ve onunla ayn覺 羹lkenin vatanda覺 olmay覺覺m覺zd覺r.”
Prof. Dr. mer Eyerciolu : Krizin yaklat覺覺n覺 繹nce Haydar Ba bildi
Gaziantep niversitesi retim yesi Prof. Dr. mer Eyerciolu da, kongrede yapt覺覺 konumada yaklaan ekonomik krizi ilk kez Prof. Dr. Haydar Ba’覺n tespit ettiini belirtti. Bat覺 d羹nyas覺nda ve T羹rkiye’de “krizi bilen adam olarak Ruobini’in isminin ge癟tiini” hat覺rlatan Eyerciolu, bunun ger癟ekleri yans覺tmad覺覺n覺 vurgulad覺. Eyerciolu, unlar覺 s繹yledi: “Prof. Dr. Ba, Roubini’den aylar 繹nce 2005’te d羹zenlenen Birinci Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde yaklaan k羹resel ekonomik krizi haber vermitir ve kapitalizmin 癟繹keceini s繹ylemitir.” K羹resel kriz ile birlikte kapitalizmin 癟繹kt羹羹n羹 dile getiren Eyerciolu, ABD bata olmak 羹zere Bat覺 羹lkelerinin krizden 癟覺k覺 i癟in trilyonlarca dolar bas覺p bankalara ve b羹y羹k irketlere verdiklerini hat覺rlatt覺. Eyerciolu, SP Genel Bakan覺 Numan Kurtulmu’un Ba覺ms覺z Partisi Genel Bakan覺 Prof. Dr. Haydar Ba’覺n 22 Temmuz 2007’deki se癟imlerden 繹nce noterden tasdik ettirerek ilan ettii vatandal覺k maa覺 projesinin y覺llar sonra kendi projesiymi gibi halka anlatt覺覺n覺 vurgulad覺.
Kapan覺 konumas覺n覺 Prof. Haydar Ba yapt覺
Kongrenin kapan覺 konumas覺n覺 ise Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet – Milli Devlet eserlerinin sahibi Prof. Dr. Haydar Ba yapt覺. Konumas覺nda ABD’de balayan morgage krizinin sebepleri 羹zerinde duran Prof. Dr. Ba, Krizin ABD’de balad覺覺n覺 ama ABD’yle s覺n覺rl覺 kalmad覺覺n覺 s繹yledi. ABD’nin bir t羹ketim 羹lkesi olduunu s繹yleyen Prof. Dr. Haydar Ba “ABD para bas覺yor d羹nya 羹lkelerinin 羹rettiklerini ithal ediyor. ABD halk覺nda t羹ketim kabiliyeti yok oldu. ABD’ye ihracat yapan 羹lkelerde bu y羹zden krize girdi. Amerika’da 3 y覺l i癟erisinde 35 banka batt覺. 1 trilyon 75 milyar dolar zarar ettiler” diye konutu.
Prof. Dr. Victor Minin : MEM kar覺s覺nda dier sistemler kar gibi eriyor
Kongreye kat覺lan yabanc覺 akademisyenlerden Rusya Bilimler Akademisi yesi Prof. Dr. Victor Minin, T羹rkiye’yi ve T羹rkleri M羹sl羹man olduklar覺 ve Prof. Dr. Haydar Ba’覺 yetitirdikleri i癟in sevdiini s繹yledii konumas覺nda Kapitalizm d羹zeninin sona ermekte olduunu s繹yledi. “Bat覺 kan d繹kmekten baka bir eyden anlamaz” diye konuan Prof. Minin, “Bat覺 medeniyetinin art覺k d羹nya 羹lkelerine sunaca覺 bir ey kalmad覺. Bat覺n覺n teklif edebilecei tek bir eyi kald覺; sava… Ama kimse savamak istemiyor. Dolay覺s覺yla g羹n羹m羹z羹n savalar覺 para savalar覺na d繹n羹m羹t羹r. Faize dayanan iktisat sistemi 癟繹k羹yor. Bu s羹re癟, Allah-羹 Teala’n覺n 繹ng繹rd羹羹 doal ve objektif bir s羹re癟tir. Eski iktisat modelleri Bursa’ya yaan kar gibi eriyip gidiyor. Milli Ekonomi Modeli d繹nemi geliyor. sizi seviyorum. lkenizi seviyorum. Lideriniz Haydar Ba’覺 seviyoruz” dedi.
Prof. Dr. Ba ii-Sunni ayr覺m覺na son verecek
Konumas覺nda Prof. Dr. Haydar Ba’覺n Ehli Beyt 羹zerine yay覺nlamak 羹zere olduu Hz. Ali ve Hz. Fat覺ma kitaplar覺n覺n 繹nemine de deinen Rus bilim adam覺 Prof. Dr. Victor Minin, “Haydar Ba Milli Ekonomi Modeli’yle ayaa kald覺rmaya 癟al覺t覺覺 襤slam d羹nyas覺nda ii- S羹nni ayr覺m覺na da son vermeye 癟al覺覺yor” dedi. Prof. Minin 繹yle konutu: “Ehli Beyt 羹zerine 癟al覺malar覺yla Prof. Dr. Haydar Ba Bat覺 d羹nyas覺n覺n s羹rekli ka覺d覺覺 ii-S羹nni ayr覺mc覺覺n覺 癟繹zmeyi ama癟lam覺. Bu ayr覺mc覺l覺覺n 癟繹z羹m羹 ileride M羹sl羹man 羹lkeler aras覺nda 癟覺kabilecek 癟at覺malar覺 繹nleyecektir. Prof. Ba sadece problemi tehis etmekle kalmam覺 癟繹z羹m羹 i癟in de ad覺m at覺yor. Bundan dolay覺 Haydar Ba’覺 bir kez daha tebrik ediyorum.”
Merkel AB’nin bittiini itiraf etti
Kriz sonras覺 Avrupa’da d繹rt 羹lkenin liderinin bulutuunu ve bu bulumada Almanya Babakan’覺 Merkel’in “Her koyun kendi baca覺ndan as覺l覺r” dediini dile getiren Prof. Dr. Haydar Ba, Merkel’in ifadelerinden AB’de herkesin ba覺n覺n 癟aresine bakaca覺n覺n anla覺ld覺覺n覺 ve bunun da AB’nin art覺k bitmi olmas覺 anlam覺na geldiini s繹yledi. Almanya y覺llar 繹nce Euro para birliine girme karar覺 ald覺覺nda bunun Almanya i癟in sonun balang覺c覺 olaca覺n覺 s繹ylediini a癟覺klayan Prof. Dr. Haydar Ba, daha sonra yaanan gelimelerin kendisini hakl覺 癟覺kard覺覺n覺 s繹yledi.
AB rozeti takanlar millete bir ey veremez
Konumas覺nda Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmu’un Milli Ekonomi Modeli’nden kopya 癟ekerek, “800 lira vatandal覺k maa覺 vereceiz” s繹z羹ne de deinen Prof. Dr. Haydar Ba, Erbakan’覺n kurmaylar覺ndan olan Saadet Partisi eski Genel Bakan覺 Recai Kutan’覺n y覺llar 繹nce, “Bir yakam覺zda AB rozeti 繹teki yakam覺zda parti rozeti var” dediini hat覺rlatt覺. Bu mant覺kla iki yakan覺n bir araya gelmesinin asla m羹mk羹n olmad覺覺n覺 s繹yleyen Prof. Dr. Haydar Ba unlar覺 s繹yledi: “Numan Bey ‘800 lira vatandal覺k maa覺 vereceim’ diyor. Sen serbest piyasa diyorsun. Devlet k羹癟羹lecek diyorsun. Para basmak enflasyona sebep olur diyorsun. O zaman sen bunu nas覺l yapacaks覺n? Tayyip Bey senden daha mahirdir. O bunu yapamad覺 sen nas覺l yapacaks覺n?”

Kiisel g繹r羹羹m. Bu t羹r ekonomi modeli denemeleri falan iyi ama parasal ekonominin ne kadar iyi bir ey olduunu y覺llard覺r g繹rmekteyiz. ABD ve paran覺n 羹retimi ile ilgili hatal覺 k覺s覺mlar覺 癟覺karsak da paraya dayal覺 bir ekonominin uzun vadede zenginden bakas覺na faydas覺 olmayacakt覺r. AB rozeti deil s繹z konusu bir para olduu s羹recene rozeti takarsan覺z tak覺n yine ie yaramayacakt覺r. Olmas覺 gereken bunlar yerine Kaynak Temelli Ekonomi benzeri mdern, 繹zg羹rl羹k癟羹 ve k繹le g羹c羹ne deil de doa g羹c羹ne dayanan parasal olmayan s羹rd羹r羹lebilir ekonomiler gelitirmektir. Tabi bunun da yerine getirilmesi hem kolay deil, hem de haz覺r deiliz b繹yle bir eye. Bu sebeple imdilik bu t羹r ekonomi olaylar覺 yine de insan覺 umutland覺r覺yor. Ne de olsa daha uzun y覺llar bu para ile birlikte yat覺p kalkaca覺z. ABD’nin krize dayal覺 para ekonomisi yerine farkl覺 bir eyi denemek de iyi olur.

Yaln覺z bu arada 繹yle bir ey de var ki akam derslerimde 癟ok haber ka癟覺r覺yorum lan.