Neyin Var?

____________________________________________________________________

Öğretmen çocuğa sormuş:
‘Oğlum elini pantalonun sağ cebine attın ve bir 10 lira çıkarttın, sol
cebinden de 5 lira çıktı. Senin şimdi neyin var?’
Öğretmen çocuğun ’15 liram var’ cevabını vermesini beklerken, çocuk cevap
vermiş:
‘Her halde üzerimde başka birinin pantalonu var!’

: Aç tokun halinden ne anlar…