Öğrenme psikolojisinde aktarım ya da transfer ve ket vurma

____________________________________________________________________

Bireyin eskiden sahip olduğu bilgiler yeni öğreneceği bilgileri kolaylaştırabiliyor, ya da zorlaştırabiliyor. Önceki öğrenmelerin daha sonraki öğrenmeleri kolaylaştırdığı durum olumlu aktarma (olumlu transfer) olarak adlandırılır. Önceki öğrenmelerin daha sonraki öğrenmeleri zorlaştırdığı durum ise olumsuz aktarma (olumsuz transfer) olarak adlandırılır. Mesela, temel düzeyde matematik bilgisinin istatistik dersini öğrenmeyi kolaylaştırması olumlu aktarma, F klavye ile çalışmaya alışan bir kişinin Q klavye ile çalışmakta güçlük yaşaması ise olumsuz aktarmadır.

Olumsuz aktarmada; yeni bilgilerin eski bilgileri karıştırması durumunda geriye ket vurma, eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırması durumunda ise ileriye ket vurma söz konusudur. Örneğin; yeni bir 23 Nisan şiirinin ezberlenmesi sonucunda, sözleri itibarı ile yeni ezberlenen şiire benzeyen eski bir 23 Nisan şiirinin sözlerinin karıştırılması geriye ket vurmaya bir örnektir. Burada yeni bilgi, eski bilgiyi etkileyerek kişinin eski şiirin sözlerini karıştırmasına sebep olmaktadır. Q klavye kullanmaya alışmış birinin F klavye kullanmaya başladığında harfleri sık sık Q klavye harfleri ile karıştırıp yanlış tuşa basması da eski bilginin ileriki bilgiyi bozması, yani ileriye ket vurmadır.

İleriye Ket Vurma = Eski Bilgilerin Yenileri Karıştırması (Öğrenmede zorluk çekme)
Geriye Ket Vurma = Yeni Bilgilerin Eskileri Karıştırması (Hatırlamakta güçlük çekme)

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz