Tekirdağ il çevre durum raporu 2009

____________________________________________________________________

Tekirdağ’ın en yüksek dağı 945 metre ile Ganos dağı imiş. 2004’te Tekirdağ’da 297 baz istasyonu varmış. Kadastrosu tamamlanmış 89642 Ha orman alanı varmış…

Tekirdağ Temiz Su Sistemi
Tekirdağ İli mevcut coğrafi yapısı itibariyle yerüstü göl ve akarsulardan yoksun konumdadır. Bu itibarla bölgesel içme ve kullanma su ihtiyacı, İlin kuzeyinde yer alan Çorlu İlçesi Sağlık Mahallesinde bulunan 15 adet derin kuyudan, günlük 22.000 ton/gün kapasite ile 4 adet terfi pompasından 600 mm’lik çelik isale hattı ile 30 km. mesafeden 2500 m3’lük Şehitlik su deposuna iletilmektedir. İkinci kaynak olarak Muratlı İlçesi Aşağı Sevindikli Köyündeki 320m derinlikte bulunan 13 adet derin kuyudan, günlük 22.000 ton/gün olarak 5 adet terfi pompası ile 800 mm’lik CTP isale hattından 30 km mesafeden Göçmen Konutlarının karşısında bulunan 2500 tonluk ana depoya iletilir. Tepe değirmenler Mevkiinde bulunan servis deposu ve çevre yolu girişinde bulunan 1000 m3’lük ara depo ile şebeke dağıtımı sağlanmaktadır. Klorlama 2500m3’lük ana depoda otomatik olarak yapılmaktadır. Bu ana depolarda toplanan sular, kent merkezinin günlük su ihtiyacının karşılanmasına yetmemesi nedeniyle münavebeli olarak şehir su şebekesine 150 km. uzunluğundaki PİK, ACB ve PVC boru tertibatı ile dağıtılmaktadır.

Yeşil Alanlar
Tekirdağ İli İmar Planında;
Park alanları :519 hektar
Mesire Alanları :30 hektar
Spor Alanı :75 hektar
Ağaçlandırılacak alan :26 hektar
olarak yer almaktadır. Ancak bu alanların yaklaşık % 20’si aktif durumdadır.

Deprem;
Tekirdağ İli, Karlıova’dan başlayan Erzincan, Koyunluhisar, Niksar, Erbaa, Ladik, Tosya, Çerkeş, Gerede,
Bolu, Akyazı, Sakarya, Marmara Denizi’ni, takiben Saroz Körfezi’ne ulaşan yaklaşık 1200km. boyunda 100 – 15.000 m enişliğinde pek çok sayıda faydan (seğment) oluşan Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonu
yakınında yer almaktadır. (15-25 km.) Geçmişte çok sayıda büyük depremlere neden olan Kuzey Anadolu
Fay zonu gelecekte de pek çok depreme neden olacaktır. Tekirdağ İl sınırları içerisinde depreme neden olabilecek faylar, Saroz-Gaziköy fayı ile Marmara Denizi’nde bulunan çukurlukların kenarlarında yer alan fay parçalarıdır. Saroz-Gaziköy fayı yaklaşık 50km. boyunda sağ yönlü, doğrultu atımlı fay olup, Kavak, Yeniköy, Gölcük, Yayaköy, Güzelköy ve Gaziköy yerleşim yerlerinden geçmektedir. Tarihi devirlerde pek çok depreme neden olan fay son olarak 09.08.1912 tarihinde 7.3 büyüklüğünde (magnitüd) depreme neden olmuş, 216 can kaybı, 5540 binada hasar meydana gelmiştir. Alüvyon gibi tutturulmamış veya gevşek tutturulmuş birimlerin kalınlığı (20m. veya daha kalın) litolojik yapısı, yeraltı suyunun yüzeye yakınlığı gibi özellikler gösteren zayıf zeminler büyük depremlerde şiddet artırıcı rol oynarlar.

Tekirdağ ilinin çevresel durumu ile ilgili bol miktarda genel ve özel bilgi 2009 TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU‘nda var. PDF biçimindedir. Gayet ayrıntılı bir çevre durum raporudur.

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz