Türkiye doğalgaz ve petrol boru hatları haritası

____________________________________________________________________

doğalgaz ve petrol boruhatları haritası. Tam boya ulaşmak için görüntünün üzerine tıklayın.

Türkiye doğalgaz ve petrol boru hatları haritası

Türkiye doğalgaz ve petrol boru hatları haritası

İlgi çekebilir: Türkiye yüksek gerilim enterkonnekte elektrifikasyon şeması