W. Shakespeare – The Merchant of Venice (Oyun)

____________________________________________________________________

W. Shakespeare – The Merchant of Venice (Venedik Taciri) oyununun 繹zeti perde ve sahne eklinde grupland覺r覺larak yaz覺lm覺t覺r. Karakterler i癟in de buraya bak覺labilir.

Perde 1

 1. [Exposition] Venedik t羹ccar覺 Antonio nedenini bilmediini s繹yledii bir melankoli i癟indedir. Arkada覺 Salerio bunun nedeninin onun t羹m hazinesini ta覺yan gemilerine duyduu endiesi olduunu d羹羹n羹r. Solanio ise bunun nedeninin bir bakas覺na a覺k olmas覺 olabileceini d羹羹n羹r.Antonio bunlar覺 kabul etmez. Graziano ve Lorenzo ile birlikte Bassiano girer ve Antonio Bassiano ile yaln覺z kal覺r. Bassanio Antonio’ya Belmont’tan bir kad覺n miras癟覺ya a覺k olduunu ancak onunla ilgilenmeye, kendini g繹stermeye yeterli paras覺 olmad覺覺n覺 s繹yler. Zaten Antonio’ya bor癟lu olmas覺na ramen biraz daha bor癟 vermesini ister. Antonio paras覺n覺n olmad覺覺n覺 ancak bir Yahudi tefeci Shylock’tan bor癟 almas覺 i癟in kefil olabileceini s繹yler.
 2. Sonraki sahnede Belmont’ta Portia hizmet癟isine babas覺n覺n 羹癟 kutudan doru olan覺n覺 se癟en bir erkekle evlenmesi isteinden yak覺n覺r. Portia daha 繹nce bir癟ok talip ile kar覺lam覺t覺r ve aralar覺nda tek houna giden Bassanio’dur. Sahne hizmet癟inin Fas Prensi diye dier bir aday覺 duyurmas覺yla biter.
 3. Son sahnede Bassanio bor癟 i癟in Shylock’a gider. Shylock kabul eder ancak Antonio ile g繹r羹mek ister. Antonio gelince de Antonio’nun onu daha 繹nce k羹癟羹k d羹羹rd羹羹n羹 ve aa覺lad覺覺n覺 anlatan bir konuma ile ona nefretini belirtir. Paray覺 faizsiz vermeyi kabul eder ancak Antonio zaman覺nda 繹demezse Antonio’nun bedeninden istedii bir yerden bir librelik (450 g) par癟ay覺 kesecektir. [Conflict] Bassanio, bunu kabul etmesini istemez ama Antonio gemilerinin son g羹nden 繹nce geleceini iddia ederek kabul eder.

Perde 2.

 1. 1. Sahnede Fas prensinin Portia’ya evlilik teklifi ile balar. Portia babas覺n覺n isteinden bahseder ve bir kutu se癟mesini s繹yler.
 2. Bu sahnede Shylock’un hizmet癟isi Lancelot Gobbo, Shylock’un hizmetini b覺rak覺p Bassanio’ya ge癟meyi d羹羹nmektedir. Ayr覺lmak istediinde babas覺 Yal覺 Gobbo ile kar覺la覺r, k繹r Gobbo onu tan覺yamad覺覺ndan ona bir oynar ama sonra kimliini a癟覺klar. Bassanio odaya girer ve iki Gobbo ona Lancelot’u hizmet癟isi olarak kabul etmesi i癟in yalvar覺r. Bassanio kabul eder ve Belmont’a gitmeye karar verirler.
 3. Bu sahnede Lancelot, ona Bassanio’nun arkada覺 Lorenzo’ya gidecek bir mektup veren Shylock’un k覺z覺 Jessica’y覺 g繹rd羹kten sonra Shylock’un evinden ayr覺l覺r. Jessica Lorenzo ile evlenerek babas覺ndan kurtulmak istemekte.
 4. Burada Graziano, Lorenzo, Salerio ve Solanio Lorenzo ve Jessica’y覺 bir araya getirmeyi planlarlar. Jessica’n覺n mektubunu al覺nca, Lorenzo gece gelip onu hizmet癟isi k覺l覺覺nda ka癟覺raca覺n覺 s繹ylemesi i癟in ona Lancelot’u yollar.
 5. Shylock Jessica’y覺 癟a覺r覺p, camdan bakmamas覺n覺 ve kap覺lar覺 kilitlemesini s繹yler. Buna ramen, Lancelot Lorenzo’nun onu d覺ar覺da bekleyeceini s繹yler ve Jessica Lorenzo ile ka癟ma hayalleri kurar.
 6. Graziano, Salerio biraz sonra da Lorenzo Shylock’un evinin 繹n羹nde biraraya gelirler. Jessica da bir deste alt覺n ve m羹cevher al覺p hizmet癟i k覺l覺覺nda onlara kat覺l覺r. Sonunda, Graziano Belmont’a gidecek Bassasiano’nun yan覺na gitmek i癟in ayr覺l覺r.
 7. Fas prensi daha deerli olduu i癟in i癟inde Leydi’nin resmi olabileceini d羹羹nd羹羹 alt覺n kutuyu se癟er fakat i癟inden bekledii 癟覺kmaz. Portia buna sevinir.
 8. Portia’n覺n son aday覺 Aragon prensi de ans覺n覺 dener, ancak o da yanl覺 kutuyu G羹m羹 kutuyu se癟er. Sonras覺nda da Portia ve Jessica’n覺n Bassanio olmas覺n覺 umduklar覺 iyi g繹r羹n羹ml羹 bir aday覺n geldii duyurulur.

Perde 2.

 1. Solanio ve Solerio Shylock ile Antonio’nun gemilerinin ger癟ekten zarar g繹r羹p g繹rmediini tart覺覺rlar. [Rising action] Daha sonra Shylock’un Yahudi arkada覺 haberi dorular. Jessica’n覺n annesinin bir y羹z羹羹n羹 bir maymun i癟in satt覺覺n覺 da s繹yler. Shylock Jessica’n覺n kendisi i癟in 癟ok deerli bir eyi satt覺覺 i癟in 羹z羹l羹r ancak Antonio’nun bat覺覺 haberi onu sevindirir.
 2. Bassanio Portia’n覺n biraz daha beklemesi 覺srar覺na ramen kutuyu se癟meye karar verir. Kutudaki yaz覺lar覺 okuyunca kurun kutuyu se癟er ve portreyi bulur. ift birbirlerine aklar覺n覺 g繹sterir ve Portia Bassanio’ya asla yan覺ndan ay覺rmamas覺 gerektiini s繹yledii bir y羹z羹k verir. Nerissa ve Graziano da birbirlerine aklar覺n覺 itiraf eder ve 癟ifte d羹羹n yap覺lmaya karar verilir. Bassanio’dan gemilerinin karaya oturduunu s繹yleyen mektubu getiren Lorenzo, Jessica ve Solerio i癟eriye girer. Bassanio kendini su癟lu hisseder ve paray覺 繹demeyi teklif eder, babas覺n覺 tan覺yan Jessica bunun ie yaramayaca覺n覺 s繹yler. Portia’n覺n cesaretlendirmesi ile Bassanio arkada覺na yard覺m etmek i癟in Venedik’e yola 癟覺kar.
 3. Antonio Shylock’tan onu dinlemesini ister, ancak Shylock bir librelik et襤 i癟in yemin ettiini s繹yler ve d羹kten adil olmas覺n覺 ister. Venedik yasalar覺n覺n her vatanda覺na eit olduunu bilen Antonio borcunu etiyle 繹demek zorunda b覺rak覺laca覺n覺 d羹羹n羹r.
 4. Antonio’nun da Bassanio gibi erefli biri olduunu d羹羹nen Portia, Bassanio’yu takip etmeye karar verir. Nerissa ile yak覺ndaki bir manast覺rda kalaca覺n覺 s繹yleyerek ev y繹netimini Lorenzo’ya b覺rak覺r. Lorenzo ayr覺ld覺ktan sonra Venedik’teki bir kuzenine mektup g繹ndererek Nerissa’ya elerine gen癟 adamlar k覺l覺覺nda kat覺lacaklar覺n覺 bildirir.
 5. Jessica Hristiyan olur. Lancelot Jessica’y覺 bir Yahudi’nin k覺z覺 olduu i癟in k羹癟羹mser ve asla ger癟ek kurtulua ulaamayaca覺n覺 iddia eder. Jessica Lorenzo’ya durumu bildirir ancak Lancelot kelime oyunlar覺 ile Lorenzo’ya 羹st羹n gelir. Sahne Lorenzo ve Jessica’n覺n Bassanio ve Portia’y覺 繹vmesi ile biter.

Perde 4.

 1. Sahne Antonio’nun mahkemesi ile balar. Venedik d羹k羹 Antonio b繹yle bir durumda olduu i癟in 羹zg羹nd羹r ve Shylock’u merhamet edip uygulamak istedii cezadan vazge癟irmeye 癟al覺覺r. Ancak Shylock et isteinde 覺srarl覺d覺r ve uzun bir konumayla bunun nedeninin Hristiyan’lara duyduu nefret olduunu anlat覺r. Antonio sessizdir ve kendini savunamaz.
 2. Bassanio girer ve paran覺n iki kat覺n覺 繹demeyi teklif eder, ancak Shylock onu reddedecek kadar kararl覺d覺r. Daha sonra d羹k – Portia’n覺n mektup g繹nderdii kuzeni Avukat Bellario’nun karar vermek i癟in mahkemeye kat覺laca覺n覺 s繹yler. Ancak, gen癟 bir avukat k璽tibi k覺l覺覺nda Nerissa gelip avukat覺n hastal覺覺 sebebiyle gelemeyeceini ve yerine gen癟 bir avukat覺n kat覺laca覺n覺 s繹yler.
 3. [Climax] Portio Balthasar k覺l覺覺nda gelip Antonio’ya Shylock’a bor癟lu olup olmad覺覺n覺 ve bir s繹zleme imzalay覺p imzalamad覺覺n覺 sorar. Antonio dorular. O da Shylock’tan merhamet g繹stermesini, bunun insanl覺覺 gelitirdiini s繹yler. 襤ntikam duygular覺 ile k繹reldiinden Shylock bunu reddeder.
 4. Bassanio yasalar覺n Antonio’yu kurtaracak ekilde uyarlan覺p uyarlanamayaca覺n覺 sorar, ancak Portia yasalar覺n korunmas覺 gerektiini s繹yleyip reddeder. Shylock buna memnundur, Portia’ya asl覺nda Hi癟bir merhamet g繹stermesine izin vermeyen s繹zlemeyi g繹sterir. Antonio arkadalar覺 daha onu kurtarmaya 癟al覺覺rken onlara veda etmektedir. [Falling action] Shylock Antonio’dan bir libre eti almak 羹zereyken, Portia s繹zlemeye g繹re hi癟 kan d繹k羹lmeyeceini hat覺rlat覺r. Ona eer bir damla kan d繹k羹l羹rse cinayetle yarg覺lanaca覺n覺 ve t羹m servetine h羹k羹met癟e el konulaca覺n覺 s繹yler. a覺ran Shylock 繹nceki teklifi kabul eder, borcun 羹癟 kat覺n覺 almay覺. Fakat Portia ya bir libre et almas覺 ya da hi癟 birey almamas覺 gerektiini s繹yler. Shylock davay覺 d羹羹rmek istediinde Portia bir Venedik’linin can覺na kastettiini bu sebeple de t羹m m羹lk羹n羹 h羹k羹met ve Antonio aras覺nda paylamas覺 gerektiini s繹yler.
 5. D羹k merhamet g繹sterir ve Shylock’un m羹lklerinden pay覺n覺 almaz. Ayr覺ca Antonio’da Hristiyan olmas覺 ve 繹l羹m羹nden sonra miras覺n覺 Jessica ve Lorenzo’ya b覺rakmas覺 kayd覺yla kendi pay覺ndan vazge癟eceini s繹yler. Shylock raz覺 olur, ancak tamamen bitmitir.

Perde 5

 1. Lorenzo ve Jessica y覺ld覺zl覺 bir g繹ky羹z羹 alt覺nda birliktedirler. Portia ve Bossanio’nun gelecei haberini al覺rlar.
 2. [Denouement] Portia ve Nerissa gelir. Daha sonra da Bassanio, Antonio ve Graziano gelir. Nerissa ve Portia Graziano ve Bassanio’dan onlara verdikleri y羹z羹kleri isterler, ancak onlar da y羹z羹kleri mahkemeye kat覺lan avukatlara 羹cret olarak verdiklerini s繹ylerler. Hayal k覺r覺kl覺覺na uram覺 gibi g繹r羹nen iki kad覺n elerini kendilerini y羹z羹kler o an kimde ise ona teslim edeceklerini s繹yleyerek tehdit eder.Antonio kad覺nlar覺n eleri ad覺na 繹z羹r dileyince kad覺nlar da y羹z羹kleri elerine verir. Graziano ve Bassanio y羹z羹kleri farkeder. Kad覺nlar oyunlar覺na devam eder ve y羹z羹kleri almak i癟in o adamlarla uyuduklar覺n覺 s繹yler. Ancak Portia oyuna devam edemez ve kendisinin Balthasar ve Nerissa’n覺n da zab覺t k璽tibi olduunu itiraf eder. Erkekler rahatlar. Tam bu zamanda Antonio’nun gemilerinin kurtar覺ld覺覺 haberi de gelir. Sonunda oyundaki t羹m 癟at覺ma 癟繹z羹lm羹 ve herkes mutludur.

zet 襤LP 3. s覺n覺f Syllabus & Matterial Pack 3 kitab覺ndaki 繹zetten terc羹me edilmitir, hatalar olabilir. Hereyi tam olarak anlayabilmek i癟in bahsedilen kitab覺n ve orijinal The Merchant of Venice kitab覺 da okunmal覺d覺r.