Aşağısevindikli DGKÇ santraline ÇED olumlu kararı

____________________________________________________________________

Muratlı İlçesi, Aşağısevindikli Köyü sınırları içerisinde Rüzgar Tepe Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan, “Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (464,1 MWm/455 MWe/771,2 MWt)” ile ilgili olarak 17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ÇED Yönetmeliği gereğince, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” karar verilmiştir. ÇED Yönetmeliği”nin 14. Maddesi 2. Fıkrası gereğince söz konusu işletmeye “ÇED Olumlu” kararı verilmiş. 11.09.2012 tarihinde yayınlanan duyuru.

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz