Beynimiz

____________________________________________________________________

襤nsan beyni ile ilgili baz覺 ilgin癟 bilgiler…

1. insan beyninin ayaktayken yakla覺k %10 daha fazla 癟al覺t覺覺 d羹羹n羹lmektedir. nemli kararlar覺n覺z覺 al覺rken kapal覺 alandaysan覺z, “volta atmay覺” deneyebilirsiniz.
2. insan beyni a癟覺k havada, kapal覺 alanlara g繹re daha y羹ksek performansta 癟al覺maktad覺r. Beyin a癟覺k havada ve ayaktayken daha iyi 癟al覺覺r.
3. Y羹r羹rken kollar覺 sallamak, beynin performans覺n覺 olumlu etkiliyor. nemli kararlar覺n覺z覺 a癟覺k havada, kollar覺n覺z覺 saa sola sallayarak y羹r羹rken almaya ne dersiniz?
beynimiz4. Yabanc覺 bir dil 繹renme ve ezber beyni g羹癟lendiriyor. Her g羹n birka癟 yabanc覺 ya da yerli yeni bir kelime 繹renin ve kullanabilirsiniz. S繹zl羹k okuyabilirsiniz. Al覺veri listesi ve telefon numaralar覺n覺 ezberlemeyi deneyebilirsiniz.
5. Zihinsel jimnastik/antrenman yap覺n. Bunun i癟in basta sudoku olmak 羹zere 癟eitli bulmacalar 癟繹z羹n. satran癟 gibi “akil oyunlar覺” oynay覺n. Yatk覺nsan覺z Meditasyon, yoga gibi zihin dinginletiren teknikler 羹zerine 癟al覺覺n.
6. Zihinsel rutinlerinizi kirin. Bazen telefonu sol elinizde tutun,
癟antan覺z覺 dier elinizde ta覺y覺n, evinize baka bir yoldan gidin. En az覺ndan, bir g羹nl羹羹ne TV kumandas覺n覺 sik kullanmad覺覺n覺z elinizde tutun!
7. Entelekt羹el damak zevkinizi zenginletirmek i癟in her g羹n mutlaka iyi bir 繹zdeyi antolojisinden, birka癟 c羹mle okuyun. Beyninizi kaliteli c羹mlelerle besleyin!
8. Her g羹n g羹zel bir resme, manzaraya veya fotorafa bakmaya 癟al覺覺n.
Estetik alg覺n覺z, g繹rd羹羹n羹z estetik eyler kadar geliir. Beyninizi estetik g繹r羹nt羹lerle besleyin!
9. Her g羹n bir s羹re sevdiiniz bir m羹zii g繹zleri kapal覺 dinleyin. Beyin otoriteleri taraf覺ndan klasik m羹ziin zekaya 7 puan ekleyebildii iddia edilmektedir.
10.G羹nde akl覺m覺zdan 60 bin ile 80 bin aras覺 d羹羹nce ge癟er. Bu d羹羹nceler ne hakk覺ndaysa, hayat覺m覺z da ona g繹re ekillenir. Unutmay覺n kafan覺zda en 癟ok neyi d羹羹n羹rseniz, hayat覺n覺zda onu 癟oalt覺rs覺n覺z.
11. 襤yi bir uyku kaliteli bir beyin i癟in artt覺r. ok uyuyorum diye 羹z羹lmeyin, Einstein’in g羹nl羹k 10 saatten fazla uyuduu biliniyor. 24 saati gecen uykusuzluk beyinde sarholua benzer bir etki yapmaktad覺r.
12.Bol ve temiz “birinci el” oksijen beyin i癟in 癟ok 繹nemlidir. Beynimiz a覺rl覺k olarak v羹cudumuzun %2’sini oluturduu halde, v羹cuda gelen oksijenin %25’ini t羹ketmektedir. Oksijensiz kald覺覺m覺zda 繹l羹m羹 ilk ger癟eklesen organ beynimizdir. Odan覺z覺n penceresini a癟arak kendinize bol bol oksijen 覺smarlay覺n!
13.Beyin kendisinin nas覺l 癟al覺t覺覺 hakk覺ndaki bilgi ve inan癟lar覺n覺za g繹re 癟al覺覺r. “T羹rk羹n akli tuvalette 癟al覺覺r” diye inan覺yorsan覺z, beyniniz sizi dorulayacakt覺r!
Beynin 癟al覺ma prensipleri hakk覺nda doru bilgi 繹renin.

14.Farkl覺 d羹羹nme tarz覺 beyni gelitirir. ocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit ge癟irin. Sizden farkl覺 d羹羹nen insanlarla konusun.
15.Kullan覺lmayan organ k繹relir. S羹rekli TV seyrederek beyninizi “d羹羹k viteste” 癟al覺t覺rmay覺n. Beyninizin s覺n覺rlar覺n覺 zorlamayan etkinlikler, beyninizi gelitirmez.
16.Beyin “garbage in, garbage out” ilkesine g繹re 癟al覺覺r. Bu kural覺n T羹rk癟e meali sudur: “Beyninize 癟繹p girerse, beyninizden 癟繹p 癟覺kar.” Beyninize ne verirseniz, onu size verir. Kafa konforunuzu bozacak verileri beyninize almay覺n.

17.Beyin i癟indeki d羹羹nceler harita, d覺 d羹nya ise araziye benzer. Beynimizdeki i癟 ger癟ek (harita) araziye uymad覺覺nda fikirlerimizin “son kullanma tarihi” ge癟mi demektir. Bir insanin kafas覺n覺n i癟indeki i癟 deiim, kafas覺n覺n d覺覺ndaki d覺 deiimden yava ise, o kisinin “dinazorlama” s羹reci balam覺 demektir.

18.Beynin en tehlikeli yani, “ters caba” kural覺na g繹re 癟al覺t覺覺 anlard覺r. Ba覺n覺za gelmesinden en 癟ok korktuunuz eye odaklan覺rsan覺z, beyin onu size 癟eker, korktuunuzu ba覺n覺za getirir! Buna ters caba kural覺 denir. Batakl覺ktan 癟覺kmaya 癟al覺t覺k癟a, dibe g繹m羹lmeye benzer. Beyin odaklan覺lan hedef i癟in 癟al覺覺r, hedef olumsuz olsa bile onu ger癟ekletirmek i癟in 癟al覺覺r! Topluluk 繹n羹nde konuma yaparken “acaba heyecanlanacak miyim” diye d羹羹n羹rseniz, korkunuz olmas覺n, heyecanlanacaks覺n覺z! Korkunuza deil, konunuza odaklan覺n. Ba覺n覺za gelmesinden korktuunuz en k繹t羹 eye deil, ba覺n覺za gelmesini istediiniz en iyi eye odaklan覺n. Unutmay覺n kafan覺zda en 癟ok neyi d羹羹n羹rseniz, hayat覺n覺zda onu 癟oalt覺rs覺n覺z.

19.Beyin kas sistemi ile deil, elektro-biyo-kimyasal reaksiyonlarla
癟al覺t覺覺 i癟in, kolumuz ya da baca覺m覺z gibi fiziksel anlamda yorulmaz. Beyni yoran en 繹nemli ey monotonluktur. Hayatinizi ne kadar renklendirirseniz, beyninizi o kadar neelendirirsiniz.

20. Beyin k覺sa s羹reli haf覺zada be ile yedi aras覺ndaki bilgiyi ileyebilir. Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atar. Buna sihirli say覺 kural覺 denir. Bu kural a覺l覺p a覺r覺 bilgi y羹klemesi durumunda, beynimiz “servis d覺覺” olur. Hayat覺n覺z覺n en b羹y羹k kararlar覺n覺 al覺rken “kafadan” deil, t覺pk覺 be haneli iki rakam grubunu 癟arparken yapt覺覺n覺z gibi, bir ka覺t 羹zerine yazarak ne yapaca覺n覺z覺 hesaplay覺n.

21.Ders 癟al覺覺rken ilk 繹renilenler, son 繹renilenler ile aralarda ge癟ip s覺k tekrarlananlar ve ilgin癟 bulunanlar en 癟ok ak覺lda kalanlard覺r. Dersleri k覺sa aralar vererek 癟al覺mak (geri ders ba覺na d繹nmek kayd覺yla!) ak覺ll覺ca bir harekettir.

22. Einstein “bir problemi yaratan bir zihni, ayni d羹zeyde 癟al覺t覺rarak o problemi 癟繹zemezsiniz” der. Yeni bir hayat i癟in gereken, yeni bir akildir. Yeni bir aklin 繹n羹ndeki en b羹y羹k engel entelekt羹el atalettir. Entelekt羹el atalet nedir? D羹羹nd羹羹n羹 yapmamak ve yapt覺覺 羹zerine d羹羹nmemek.
23.Beyin analizde t覺kand覺覺nda 繹rneklerle akil y羹r羹t羹r. Kendinize bir
“kanaat 繹nderi” secin ve onun zihnini kafan覺z覺n i癟indeymi gibi d羹羹n羹n. Mesela karars覺z kald覺覺n覺z bir durumda benim yerimde olsayd覺 ne yapard覺?” diye varsay覺msal akil y羹r羹tebilirsiniz.

24.Beyninizin arama motorlar覺na sizi baar覺ya programlayacak sorular sorun. Hayatta gelebileceim en iyi yerde miyim? T羹m hayallerimi ger癟ekletirmi olsayd覺m, hayat覺mda neler olurdu? Benim dier insanlardan daha iyi yapabileceim ne var?

25.Beyinin kendini ger癟ekletiren kehanetler kurma g羹c羹 癟ok y羹ksektir. Kendinizi ve hayati nas覺l tan覺mlarsan覺z, 繹yle alg覺lars覺n覺z. Dr.Davit J.Schwartz’a g繹re: “Bir ispatlamak 羹zere 癟al覺maya baslar. Ama bir eyin yap覺labileceine inand覺覺n覺zda, ger癟ekten inand覺覺n覺zda akl覺n覺z onu yapmak 羹zere 癟繹z羹m bulman覺za yardim etmek i癟in 癟al覺maya balar”
26. Kitap okumak g羹癟l羹 bir beyin jimnastiidir. Zihinsel adaleleri 癟al覺t覺r覺r. Okurken Bacon’覺n u ilkesini izleyebilirsiniz: “Kurnaz insanlar okumay覺 k羹癟羹mser. Basit insanlar ona hayran olur. Ak覺ll覺 insanlar ise ondan faydalan覺rlar.”

Yalanlamak ve reddetmek i癟in okuma. 襤nanmak ve her eyi kabul etmek i癟in de okuma. Tartmak, k覺yaslamak ve d羹羹nmek i癟in oku.”
27.”Salam kafa salam v羹cutta bulunur.” Fiziksel zindelik zihinsel zindelik getirir. Uzun s羹re fiziksek hareketsizlik, zihinsel hareketsizlik yapar. Spor yapmaya, fazla kilolar覺n覺zdan kurtulmaya, yediinize ve i癟tiklerinize dikkat edin. Yeterince su i癟in ve unutmay覺n ki, insan beyninin %78’i suyla kapl覺d覺r!
28.Her ey beyinde baslar. Her ey beyinde biter. 襤nsan “kafadan” kaybeder ya da kazan覺r. Eski bir bilgelie k羹癟羹k bir “癟ekme kat” atarak, size sunmak istiyorum. “rendiklerinize dikkat edin, d羹羹ncelerinize d繹n羹羹r. D羹羹ncelerinize dikkat edin, duygular覺n覺za d繹n羹羹r. Duygular覺n覺za dikkat edin davran覺lar覺n覺za d繹n羹羹r. Davran覺lar覺n覺za dikkat edin al覺kanl覺klar覺n覺za d繹n羹羹r. Al覺kanl覺klar覺n覺za dikkat edin, karakterinizi bi癟imlendirir. Karakteriniz ise kaderinizdir.”

29.Son olarak kafan覺z覺 nas覺l daha iyi 癟al覺t覺rabileceiniz 羹zerine daha fazla kafa yorun! Unutmay覺n, beynimizi daha iyi 癟al覺t覺rmak i癟in kullanaca覺m覺z organ yine beynimiz! Akl覺n覺z覺 “ba覺n覺za” toplay覺n ve kullan覺n!