Black (Siyah) filmi

____________________________________________________________________

Son zamanlarda izlediim en iyi filmlerden biri de Black filmidir. Hatta buna 繹zel bir yer a癟mak artt覺r, puanlanmas覺 anlams覺z bir film 癟羹nk羹. T羹rk癟e’ye terc羹mesi de tuhaf bir ekilde yap覺lmam覺, ve Siyah eklinde 癟evrilmi, garip 癟eviriler yap覺larak sa癟malanmam覺…

Film 2005 yap覺m覺 bir Hint filmi. Dili Hint癟e ve ara ara da 襤ngilizce. Filmin y繹netmeni Sanjay Leela Bhansali. Senaryo m羹kemmel, y繹netmen iyi, oyuncular覺Amitabh Bachchan ve Rani Mukherjee de gayet iyi bir i 癟覺karm覺, ortaya muhteem bir ey 癟覺km覺. Film genel olarak bir dram覺 anlat覺yor, ama sonuna doru asl覺nda kendi hayatlar覺m覺z覺n dram olduunu ortaya koyuyor. 羹nk羹 filmde barol karakterlerimizin yapt覺klar覺 bizim onlardan 癟ok daha iyi durumlarda ve olanaklarda yapamad覺覺m覺z eyler…

Filmde sa覺r ve k繹r doan bir k覺z覺n 繹retmeni eliinde b羹y羹mesi anlat覺l覺yor. Tabi bu 癟ok k覺sa bir tan覺m… Sa覺r ve k繹r olman覺n nas覺l bir ey olduunu k覺saca g繹zlerimizin ve kulaklar覺m覺z覺n 癟al覺mad覺覺n覺 hayal ederek ya da ikisini de sessiz bir ortamda kapatarak anlayabiliriz. Tabi bu bizim i癟in ge癟ici bir durum olduundan asla 癟ok ciddi bir ey hissettirmeyecektir, biliyorum.

Film k繹r ve sa覺r bir k覺z覺n 繹retmenini g繹rmesiyle bal覺yor. Tabi 繹retmeni Alzheimer hastas覺… Sonra ge癟mie gidiliyor ve ite bu k覺z 癟ocuu geliyor d羹nyaya. Ve b羹y羹meye bal覺yor. Ancak sa覺r ve k繹r, yani b羹t羹n duygu ve d羹羹ncelerimizin kayna覺 da diyebileceimiz duyular 癟al覺madan bir hayata balamak nas覺ld覺r, tahmin etmek bile korkun癟. D羹nya’n覺n nas覺l bir yer olduunu bilmiyorsunuz, ne ekilde olduunu anlayam覺yorsunuz. G繹rme duyunuz gelimeden dokunma ile 羹癟 boyutlu da bir hayal kurmak zor. Kursan覺z da canl覺larla etkileiminiz kabaca temas, tat ve kokudan ibaret. Buna ne yapaca覺n覺 bilmeyip, sevgisinden k覺z覺n 羹zerine 癟ok giden bir aile de eklenince…. K覺z felaket bir canavar g繹r羹n羹m羹 sergiliyor, her yere sald覺r覺p her yerde sorun 癟覺kar覺yor, yang覺n 癟覺kar覺yor, neredeyse kardeini 繹ld羹r羹yor…

retmen de yeni g繹z ameliyat覺 olmu biri san覺r覺m. Tam anlayamad覺m ama ge癟miinde o da belki, benzer bir k繹rl羹k durumu yaam覺 olabilir. Ancak kendisinde ciddi bir kendine g羹ven var, k覺z覺 hayata d繹nd羹rmek i癟in de ciddi bir h覺rs; 癟羹nk羹 bunu yapmazsa k覺z覺n geleceinin korkun癟 olaca覺n覺, bir ak覺l hastanesinde b覺rak覺laca覺n覺 biliyor ve bunlar覺 istemiyor.

K覺z覺n ailesi bu 繹retmenle anla覺yor. retmen ilk g羹n bal覺yor eitime ama k覺z覺n覺 her eyin 羹st羹nde tutan aile i癟in 繹retmenin 繹retim teknikleri biraz kaba ve sert g繹r羹n羹yor. 羹nk羹 adam k覺za ba覺r覺yor, vuruyor, d繹v羹yor. Ailenin k覺za 繹rettii k羹stahl覺覺 atmaya 癟al覺覺yor 羹zerinden. Davran覺lar覺ndan dolay覺 baba 繹retmeni uzaklat覺rmak istiyor ama gittii 20 g羹nl羹k bir seyahat 繹retmene b羹y羹k bir zaman kazand覺r覺yor. Sonras覺nda ise yine biraz sorun olsa da k覺z annesine “Anne”, babas覺na da “Baba” deyince aile 繹retmenin k覺ymetini anl覺yor. stelik k覺z g繹rg羹 kurallar覺na uygun yemek yemeyi de 繹reniyor… Bu annesi ve babas覺n覺n k覺z覺 hayata d繹nd羹recek tek ey olduuna inand覺klar覺 mucizenin ta kendisi…

Bir ara eitmeni normal alfabenin a, b, c, d, e eklinde gittiini ama k繹rlerde alfabenin b, l, a, c, k eklinde olduunu s繹yl羹yor. Filmin iyi koyucu noktalar覺ndan…

Film ite b繹yle balay覺p daha bir癟ok mucize ile devam ediyor. Bata g繹rd羹羹m羹z d羹nyadan birhaber k覺z b羹y羹y羹p gidiyor, nice baar覺larla…

Tabi baka sorunlar da 癟覺k覺yor… Mesela sa覺r ve k繹r bir k覺zla evlenmek erkekler i癟in pek de istenen bir ey deildir, ve de b繹yle bir k覺za a覺k olmak da genetik olarak en iyi aday覺n bulunmas覺 gerektiinden pek kolay deildir. K覺z bunun 癟ok iyi fark覺nda ve a覺k olma ve olunma duygular覺n覺 hi癟bir zaman yaamamaktan korkuyor, ve bu onu rahats覺z ediyor…

Film bu ekilde ekilleniyor ite. 襤zlemeyeni iddetli bir ekilde d繹verim diyebileceim bir film. B繹yle yumruklaya yumruklaya… 襤zlediiniz s覺radan Hollywood filmlerinden deil kesinlikle. Oralardaki tek d羹zelik yok. Film sizi ger癟ekten i癟ine 癟ekiyor ve duygular覺n覺z覺 al覺p gitmesine izin verirseniz de arada kendinizi al覺yor bile bulabilirsiniz…

Filmdeki 繹retmenin bir s繹z羹 var: “Hayat bir dondurmad覺r, erimeden tad覺n覺 癟覺kar覺n” diye, ho…

Film m羹zikleri olarak da klasik m羹zik sesleri kullan覺lm覺, pek 癟ok sahnede doru kullan覺mlar覺 duygusall覺覺 had safhada artt覺r覺yor ve sizi filmin i癟ine g繹m羹yor…

Film t羹m duygular覺 ile g繹rebilmenin, duyabilmenin ve yaayabilmenin ne kadar m羹kemmel bir ey olduunu hat覺rlat覺yor bir daha ve 羹krettiriyor insan覺…

Black (Siyah) filmi fragman覺n覺 izleyebilirsiniz:

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz